Відділення

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№ 136Ад від 21.10.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ЛІЖКАМИ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Загальнотерапевтичне відділення з неврологічними ліжками є структурним підрозділом КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”, розраховане на 30 ліжок терапевтичних та 15 ліжок неврологічних.
 2. ФУНКЦІЇ ЗАГАЛЬНОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ЛІЖКАМИ

  1. Надання кваліфікованої стаціонарної допомоги хворим терапевтичного, кардіологічного, ревматологічного, гастроентерологічного, нефрологічного, гематологічного, неврологічного профілю, згідно із затвердженими стандартами надання медичної допомоги.
  2. Надання консультативної допомоги хворим кардіологічного, ревматологічного, гастроентерологічного, нефрологічного, гематологічного, неврологічного профілю в поліклініці КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”.
  3. Координує проведення в районі методичної роботи по підготовці спеціалістів та лікарів загальної практики сімейної медицини з питань терапії та неврології.
  4. Проводить клініко-епідеміологічний аналіз захворюваності населення району з терапевтичною та неврологічною патологією, розробляє заходи по покращенню показників.
  5. Організація та надання невідкладної допомоги при терапевтичних та неврологічних захворюваннях.
  6. Систематичне освоєння та впровадження в практику нових методів та технологій діагностики та лікування хворих.
  7. Забезпечення експертизи тимчасової втрати працездатності терапевтичних та неврологічних хворих та стійкої втрати працездатності при оформленні первинної інвалідності МСЕК, придатності до служби в лавах армії, судово-медичної експертизи, конфліктних ситуацій.
 3. СТРУКТУРА ЗАГАЛЬНОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ЛІЖКАМИ

  1. Загальнотерапевтичне відділення розраховане на 30 ліжок терапевтичних та 15 неврологічних і має в своєму складі 15 палат для хворих, ординаторську, маніпуляційний кабінет, кімнату старшої медсестри та сестри господарки, кімнату для роздачі їжі, столову, санітарні кімнати, допоміжні господарські приміщення. Загальнотерапевтичне відділення оснащене для комфорту пацієнтів холодильниками (у столовій та палаті інвалідів ВВВ) та телевізором.
 4. ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

  п/п Спеціалісти Кількість посад Фактично зайнято посад
  1 Завідувач 1,0 1,0
  2 Лікар-терапевт 1,5 1,5
  3 Лікр-невропатолог 1,0 1,0
  4 Сестра медична старша 1,0 1,0
  5 Сестра медична стаціонару 10,0 10,0
  6 Сестра-господиня 1,0 1,0
  7 Молодша медична сестра (санітарка палатна) 9,5 9,0
  8 Молодша медична сестра (санітарка–буфетниця) 1,0 1,0
  9 Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0 1,0
  Всього 27,0 26,5
 5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛЕННЯ

  Керівництво загальнотерапевтичним відділенням здійснює висококваліфікований завідуючий, який підпорядкований головному лікарю, заступнику головного лікаря по медичній частині, головному терапевту УОЗ, атестований на вищу кваліфікаційну категорію і має стаж лікувальної та організаційної роботи не менше 10 років.

  Завідувач загальнотерапевтичного відділення призначається і звільняється з займаної посади головним лікарем при погодженні з головним терапевтом ДОЗ КОДА.

  Організація роботи загальнотерапевтичного відділення забезпечується директивними та методичними документами МОЗ, Департаменту охорони здоров’я, методичними рекомендаціями науково-дослідного інституту, наказами і розпорядженнями головного лікаря та його заступника по лікувальній та організаційно-методичній роботі, рішеннями медичної ради. Організовує роботу відділення завідуючий відділенням, старша медична сестра, а також лікар-терапевт, який заміщає завідуючого і затверджений головним лікарем в резерв керівництва відділенням.

 6. ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

  Головним завданням загальнотерапевтичного відділення є забезпечення надання в повному об’ємі стаціонарної кваліфікованої терапевтичної та неврологічної допомоги пацієнтам стаціонару.

 7. ПОКАЗИ ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ХВОРИХ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

  1. Необхідність спеціальних досліджень в стаціонарі з метою диференційної діагностики:

   • для уточнення діагнозу
   • визначення функціонального класу стенокардії
   • підбору антиангінальної терапії
  2. Гострі інфаркти міокарду
  3. Артеріальні гіпертензії для уточнення діагнозу, в тому числі:

   • обов’язково всі вперше виявлені артеріальні гіпертензії у молодому віці
   • артеріальної гіпертензії, кризовий перебіг
   • артеріальні гіпертензії прогресуючий перебіг
   • артеріальні гіпертензії, з ІХС для уточнення діагнозу і підбір гіпотензивної терапії
  4. Кардіалгії з метою диференціальної діагностики і підбору лікування
  5. Захворювання міокарду для диференціальної діагностики і підбору лікування
  6. Підлягають госпіталізації всі хворі з кардіальною патологією в стадії декомпенсації
  7. Пароксизмальні та постійні форми тахіаритмій
  8. Синдром брадісистолій
  9. Синкопальні стани вірогідного кардіогенезу (після виключення неврологічної патології)
  10. Шлуночкові екстрасистолії високих градацій
  11. Ревматизм з вадами і без вад
  12. Ревматоїдний артрит
  13. Коллагенози, васкуліти
  14. Хвороба Бехтерева, Рейтера, Рейно
  15. Ерозивно-виразковий езофагіт
  16. Виразкова хвороба шлунка і 12-п. кишки вперше виявлена
  17. Виразкова хвороба 12-п. кишки, хронічний рецидивуючий перебіг
  18. Хвороби оперованого шлунка (постгастрорезекційні розлади)
  19. Хронічний активний гепатит білкової, пігментової і ферментативної функції печінки
  20. Цироз печінки
  21. Хронічний панкреатит, больова форма
  22. Хронічний холецистит, ангіохолангіт,часто рецидивуючі форми з дискінезіями жовчного міхура по змішаному типу
  23. Хронічний ентероколіт, різної етіології в стадії загострення. Неспецифічний виразковий коліт
  24. Пневмонії
  25. Хронічні обструктивні бронхіти у фазі загострення з легеневою недостатністю
  26. Бронхіальна астма, всі форми
  27. Ексудативні плеврити неспецифічної етіології
  28. Запальні неспецифічні гострі і хронічні захворювання
  29. Анемії
  30. Хронічні пієлонефрити
 8. ПОКАЗИ ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ПЛАНОВИХ НЕВРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

  • Цереброваскулярна патологія
  • Захворювання периферичної нервової системи, пов’язані з остеохондрозом
  • Захворювання периферичної нервової системи, які не пов’язані з остеохондрозом
  • Черепно-мозкова травма та її наслідки
  • Запальні захворювання нервової системи
  • Міастенія, нервово-м’язові захворювання, розсіяний склероз, хорея Гентінгтона
  • Епілепсія (без психотичних розладів)
  • Пухлини головного та спинного мозку
  • Абсцес головного мозку
  • Ревматизм нервової системи. Хорея
  • Пухлини спинного мозку
  • Сифілітичні ураження нервової системи
 9. ЗАГАЛЬНОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

  1. Рентгенографічне обстеження всіх хворих
  2. Загальний аналіз крові
  3. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі на амілазу. Проба по Земницькому, аналіз сечі по Нечипоренко
  4. Біохімічні аналізи крові
  5. Загальний аналіз харкотиння
  6. Бактеріологічне дослідження харкотиння на вторинну флору і БК з встановленням чутливості до антибіотиків
  7. Цитологічне дослідження
  8. Туберкулінодіагностика (по показаннях)
  9. Дослідження на СНІД (по показаннях)
  10. Електрокардіографія
  11. Ехокардіографія (по показаннях)
  12. Колоноскопія шлунково-кишкового тракту (по показаннях)
  13. ФЄГДС (по показаннях)
  14. УЗД внутрішніх органів
  15. Проведення люмбальної пункції та лабораторне обстеження спинномозкової рідини.
 10. ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ

  Госпіталізація планових хворих здійснюється за направленнями лікарів поліклініки, за направленням із амбулаторії загальної практики сімейної медицини за погодженням з завідувачем відділення.

  Загальнотерапевтичне відділення надає цілодобову невідкладну допомогу хворим, направленим в КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”. Вирішення питання госпіталізації з гострою терапевтичною патологією вирішується безпосередньо завідувачем відділення та черговим лікарем-терапевтом в залежності від тяжкості патологічного процесу та необхідності стаціонарного лікування.

  Загальнотерапевтичне відділення забезпечує цілодобову ургентну допомогу хворим з гострими та важкими ускладненнями захворювань, які доставляють в приймальне відділення лікарні.

 11. СИСТЕМА ВЗАЄМОЗВЯЗКУ

  Загальнотерапевтичне відділення лікарні взаємодіє з головним терапевтом Департаменту охорони здоров’я, відділеннями КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” (клінічні та параклінічні відділення та служби), обласними лікувальними установами (обласний онкологічний диспансер, шкірно-венерологічний диспансер, станція переливання крові, ендокринологічний диспансер, психоневрологічна лікарня, наркологічний диспансер), обласними лікарнями (Київська обласна клінічна лікарня, Київська обласна лікарня №2 ).

 12. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ

  Оцінка роботи загальнотерапевтичним відділенням проводиться по:

  • показники роботи відділення згідно щомісячного аналізу роботи відділення по основним показникам
  • виконані моделей кінцевих результатів затверджених адміністрацією центральної районної лікарні
  • кількості скарг хворих та їх родичів на недоліки в лікуванні та обслуговуванні хворих
  • виконання положень режимних наказів
  • залученню спонсорських коштів
  • дотриманню трудової дисципліни
  • участі в санітарно-освітній роботі

  Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги покладається на завідувача відділенням

  Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснює заступник головного лікаря лікарні з медичної частини

  Вибірковий внутрішній і зовнішній контроль якості роботи включає, при необхідності експертизу летальних випадків, випадків ускладнень, випадків подовжених чи скорочених термінів лікування хворих у відділенні, випадків запізнілої госпіталізації, випадків скарг пацієнтів чи родичів.

 13. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

  Перелік наявних приміщень та їх оснащення

  Поряд-ковий номер Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
  найменування кількість
  1 Лікувально-профілактичний підрозділ Загальнотерапевтичне відділення з неврологічними ліжками
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Ординаторська
  (терапія),
  (кардіологія)
  Площа 11,2 м2
  Стілець “Комп”ютерний”,
  ПП “Компаніт”, Україна
  2 2020
  задовільний*
  Негатоскоп
  Черкаси, Україна
  1 1995
  задовільний*
  Стіл “Студент”
  ПП “Компаніт”, Україна
  1 2020 задовільний*
  Тумбочка фабрика “Броваримеблі”, Україна 2 1998
  задовільний*
  Стілець,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 2000 з
  адовільний*
  Фонендоскоп,
  Китай
  3 2010, 2020
  задовільний*
  Тонометр,
  Німечина
  3 2014, 2020
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний
  ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2016
  Задовільний*
  Диван,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Кушетка
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1999
  задовільний*
  Набір меблів кабінетний Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна 1 1999
  задовільний*
  Стіл 3-х тумбовий,
  Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна
  1 2005
  задовільний*
  Стілець,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1999
  задовільний*
  Тумбочка,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Шафа металева,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Шафа для медикаментів, Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна 2 1998
  задовільний*
  Шафа для одягу,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  2 Лікувально-профілактичний підрозділ Загальнотерапевтичне відділення з неврологічними ліжками
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Процедурна для ін’єкцій та внутрішньовенних вливань
  (сестринська справа)
  Площа 12,0 м2
  Апарат для відсмоктування мокротиння 7Е-А,
  Китай
  1 2014
  задовільний*
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН-150 ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 1998
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБП-3-30, ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 2016
  задовільний*
  Бікси,
  Росія
  5 1999
  задовільний*
  Візок – каталка,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний
  ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2003
  задовільний*
  Глюкометр «ІМЕ-ДС», Німечина 1 2005
  задовільний*
  Глюкометр Глюкард ІІ, Японія 1 2000
  задовільний
  Ваги електронні,
  Китай
  1 2000
  задовільний*
  ЕКГ ЕК 12Т-01-РД,
  Росія
  1 2003
  задовільний*
  ЕКГ Юкард-200 ТОВ “ЮТАС”, Україна 1 2003
  задовільний*
  Інгалятор-небулайзер «403А», Китай 1 2014
  задовільний*
  Кисневий концентратор 7F3, Китай 1 2014
  задовільний*
  Кушетка ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 1998
  задовільний*
  Модульний монітор «PenlonSP-М5,
  Велика Бритнія
  1 2000
  задовыльний*
  Пульсоксиметр «Medicaze», Німечина 1 2008
  задовільний*
  Столик інструментальний, ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 1998
  задовільний*
  Стіл маніпуляційний,
  фабрика “Броваримеблі”,
  Україна
  1 1989
  задовільний
  Сейф, МШ-2,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1999
  задовільний*
  Тонометр
  Китай, Росія
  2 2013
  задовільний*
  Тумбочка металева
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1999
  задовільний*
  Холодильник «Кристал», Україна 1 1989 з
  адовільний
  Штативи,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  10 1998-2013
  задовільний*
  Шафа для медикаментів фабрика “Броваримеблі”, Україна 1 1998
  задовільний*
  3 Лікувально-профілактичний підрозділ Загальнотерапевтичне відділення з неврологічними ліжками
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  15 палат
  (терапія),
  (кардіологія),
  (неврологія),
  (сестринська справа)
  Площа загальна-250,64 м2
  Площа №1-12,2 м2
  Площа №2-12,4 м2
  Площа №3-15,1 м2
  Площа №4-14,7 м2
  Площа №5-9,8 м2
  Площа №6-12,4 м2
  Площа №7-13,5 м2
  Площа №8-10,3 м2
  Площа №9-10,3 м2
  Площа №10-18,2 м2
  Площа №11 — 10,6 м2
  Площа №12 — 9,14 м2
  Площа №13 — 25,70 м2
  Площа №14 — 13,40 м2
  Площа №15 — 17,7 м2
  Вішалка,
  Україна
  6 1998
  задовільний*
  Ліжко,
  фабрика “Броваримеблі”,Україна
  30 1998
  задовільний*
  Ліжко функціональне б/у
  Франція, Іспанія
  10 1996
  задовільний*
  Ліжко
  Київська меблева фабрика ім.Боженка
  8 1999
  задовільний*
  Стілець
  Київська меблева фабрика ім.Боженка
  15 1983
  задовільний*
  Телевізор «Meredian»,
  Україна
  1 1983
  задовільний*

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№ 136 Ад від 21.10.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ КНП ІРР «ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії є структурним підрозділом КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» ( далі ЦРЛ), в якому забезпечуються анестезія та інтенсивна терапія хворим усіх вікових категорій із захворюваннями, які потребують або не потребують хірургічного втручання та супроводжуються розладами вітальних функцій або загрозою їх виникнення.
  2. Відділення утворюється згідно затвердженої структури ЦРЛ та ліжкового фонду
  3. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії у своїй діяльності керується нормативно- правовими актами МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я (далі ДОЗ) Київської обласної державної адміністрації, наказами і розпорядженнями головного лікаря ЦРЛ та його заступника з медичної частини.
  4. Забезпечення відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичним обладнанням та виробами медичного призначення, м’яким інвентарем та технічними засобами здійснюється адміністрацією ЦРЛ в межах кошторису.
 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  1. Цілодобове надання екстреної медичної допомоги хворим, які потребують лікування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії згідно положення про госпіталізацію.
  2. Здійснення комплексу заходів щодо підготовки і проведення загальної анестезії ( наркозу) і регіональної анестезії при операціях, пологах, діагностичних та лікувальних процедурах.
  3. Здійснення комплексу заходів щодо відновлення, корекції і підтримання порушення функцій життєво важливих органів і систем, які виникли внаслідок захворювань, травм, оперативного втручання та з інших причин.
  4. Забезпечення обсягу та якості медичної допомоги хворим згідно з затвердженими МОЗ України, клінічними протоколами надання медичної допомоги.
  5. Оптимальне і раціональне використання кадрових ресурсів, наявних у відділенні.
 3. ФУНКЦІЇ

  1. Відповідно до покладених завдань, відділення анестезіології та інтенсивної терапії виконує такі функції:

   1. Визначення оптимального методу анестезії, здійснення медикаментозної передопераційної підготовки, проведення загальної і регіональної анестезії при операціях, діагностичних та лікувальних процедурах.
   2. Здійснення інтенсивного нагляду за станом хворих в після наркозному періоді до відновлення свідомості, дихання та стабілізації кровообігу.
   3. Здійснення інтенсивної терапії та цілодобового нагляду до стабілізації вітальних функцій у критичних хворих.
   4. Проведення за показаннями реанімації хворих у інших відділеннях ЦРЛ.
   5. Проведення лікування хворих спільно з лікарями відповідних спеціальностей.
   6. Завідувачі профільних відділень ЦРЛ зобов’язані забезпечити участь кваліфікованих лікарів своїх відділень у лікуванні хворих, які госпіталізовані до відділення.
   7. Здійснення відбору хворих для лікування у відділенні.
   8. Забезпечити надання пацієнтам інтенсивної медичної допомоги в обсягах, передбачених існуючими Протоколами і в межах своєї компетенції.
   9. Проведення необхідних діагностичних маніпуляцій згідно з існуючими Протоколами.
   10. Застосування ефективних методів інтенсивного лікування хвороб, методів профілактики та лікування післяопераційних та інших ускладнень.
   11. Впровадження в роботу відділення анестезіології та інтенсивної терапії доведено ефективних методів діагностики та лікування захворювань.
   12. Ведення затвердженої в установленому порядку облікової та звітної документації, проведення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженою формою.
  2. У відділенні ЦРЛ надається інтенсивна медична допомога хворим з гострими порушеннями кровообігу різної етіології (гостра серцево-судинна недостатність, травматичний, гіповолемічний, анафілактичний шоки та інші), з гострими розладами дихання, функції центральної нервової системи, паренхіматозних органів, гострим порушенням обмінних процесів, хворим у відновлювальному періоді після клінічної смерті, у післяопераційному періоді, хворим з гострими отруєннями при розвитку розладів вітальних функцій.
 4. ПРАВА

  Відділення анестезіології та інтенсивної терапії має право:

  1. Співпрацювати з іншими лікувальними закладами ( КОКЛ, КОКЛ № 2, КОЦЕМДМК, КОСПК) та їх профільними відділеннями.
  2. Надавати консультативну допомогу з питань, що входять до компетенції спеціалістів відділення іншим відділенням ЦРЛ та спеціалістам інших закладів охорони здоров’я району за їх запитом.
  3. Підвищувати свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації згідно вимог щодо БПН та річних планів для медперсоналу.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  1. Забезпечення дотримання прав пацієнтів та конфіденційності інформації про них.
  2. Медичні втручання проводить за інформованої згоди пацієнтів або їх законних представників.
  3. Забезпечення безпеки лікувально- діагностичного процесу та умов перебування пацієнтів у Відділенні.
  4. Забезпечення обліку побічної дії лікарських засобів.
  5. Забезпечення дотримання лікувально-охоронного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.
  6. Дотримання правил деонтології в роботі з персоналом та пацієнтами.
 6. КЕРІВНИЦТВО І ПЕРСОНАЛ

  1. Керівництво відділенням анестезіології та інтенсивної терапії здійснює завідувач відділенням, який призначається і звільняється наказом головного лікаря ЦРЛ.

   1. На посаду завідувача відділенням призначається особа, яка має повну вищу освіту за напрямом підготовки «Анестезіологія та інтенсивна терапія» , професійну кваліфікацію не нижче першої категорії, має стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років та відповідні організаційні здібності.
  2. Завідувач анестезіології та інтенсивної терапії підпорядковується головному лікарю ЦРЛ та заступнику головного лікаря з медичної частини.
  3. Завідувач відділення несе особисту відповідальність за якість надання медичної допомоги хворим, які знаходяться у відділенні.
  4. Згідно штатного розкладу передбачається наявність наступних посад:

   • завідувач відділенням – 1,0
   • лікар-анестезіолог – черговий – 4.5
   • старша медична сестра- 0.5
   • сестра медична чергова – 9.0

   Молодший медичний персонал: сестра — господиня, буфетниця, молодша сестра відділення — знаходяться в штаті гінекологічного відділення та обслуговують два відділення ( гінекологічне та відділення анестезіології та інтенсивної терапії).

 7. ВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  1. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії при наданні медичної допомоги хворим взаємодіє і перебуває в партнерських взаємовідносинах з іншими лікувальними відділеннями ЦРЛ, діагностичними підрозділами і кабінетами, пара клінічними і допоміжними службами ЦРЛ, надає їм консультативні послуги та за необхідності, використовує їх послуги.
  2. Взаємодіє з обласними закладами: обласними лікарнями (КОКЛ №1 , КОКЛ№2), службою Екстреної медичної допомоги.
 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ

  1. Структура відділення:

   • Палата №1 – 4 ліжка
   • Палата №2 – 2 ліжка (ізолятор)
   • Кабінет старшої медичної сестри
   • Ординаторська
   • Кімната середнього медичного персоналу
   • Санвузол
 9. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Внутрішній контроль якості надання допомоги покладається на завідувача відділення
  2. Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснює заступник головного лікаря ЦРЛ з медичної частини.
  3. Вибірковий внутрішній і зовнішній контроль якості роботи включає експертизу летальних випадків, випадків ускладнень, в т.ч. післяопераційних, випадків запізнілої госпіталізації, випадків скарг пацієнтів чи їх родичів.
  4. Внутрішній і зовнішній контроль якості надання медичної допомоги пацієнтам здійснюється з обов’язковим урахуванням результатів вивчення оцінки якості отриманої пацієнтами допомоги.

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 1. Приймальне відділення є структурним підрозділом КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”.
 2. Приймальне відділення лікарні безпосередньо підпорядковане заступнику головного лікаря КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”з медичної частини. Контроль за діяльністю приймального відділення здійснюється заступником головного лікаря з медичної частини.
 3. Персонал приймального відділення у своїй роботі керується чинним законодавством, наказами, вказівками та інструкціями МОЗ України, наказами та розпорядженнями головного лікаря КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”, розпорядженнями заступника головного лікаря КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” з медичної частини та цим Положенням.
 4. Основними завданнями приймального відділення є:
  1. кваліфіковане та своєчасне здійснення приймання хворих, які поступають на лікування, та обґрунтоване вирішення питань їх госпіталізації;
  2. надання хворим безпосередньо в приймальному відділенні необхідної медичної допомоги, в т.ч. екстреної в разі невідкладних станів;
  3. інформування хворих, які поступають на лікування, щодо правил внутрішнього розпорядку лікарні;
  4. надання довідкової інформації родичам госпіталізованих про місце перебування хворих, порядок їх відвідування тощо;
  5. попередження внутрішньолікарняних інфекцій.
 5. Відповідно до цих завдань приймальне відділення лікарні забезпечує:
  1. приймання хворих, які поступають на планове лікування за направленнями лікарів лікувально-профілактичних закладів, за екстреними показаннями за направленнями лікарів швидкої медичної допомоги та хворих, які звертаються за медичною допомогою в лікарняний заклад в порядку самозвертання;
  2. кваліфікований огляд, обстеження та надання хворим в разі потреби необхідної медичної допомоги на рівні діючих стандартів;
  3. здійснення в разі потреби санітарної обробки хворих, які поступають на лікування, та необхідних протиепідемічних заходів з метою запобігання внутрішньолікарняним інфекціям;
  4. якісне оформлення первинної документації в установленому порядку (заповнення паспортної частини історії хвороби, записи в “Журналі реєстрації хворих”, “Журналі відмов у госпіталізації” тощо);
  5. безпосередній супровід та транспортування хворих, які поступають на лікування, в палати стаціонарів самостійно або на ношах, в залежності від ступеня тяжкості стану та транспортабельності хворих, і передачу хворих під нагляд медичного персоналу відповідних відділень;
  6. забезпечення, в разі потреби, проведення хворим в умовах приймального відділення всіх доступних лікувально-діагностичних досліджень та залучення з консультативною метою лікарів-фахівців відповідного профілю;
  7. заповнення та своєчасне (не пізніше 12 годин) направлення екстреного повідомлення в санепідстанцію в разі госпіталізації хворого на інфекційне захворювання;
  8. повідомлення в міліцію про випадки госпіталізації хворих у непритомному стані, без документів, які затверджують особу, з підозрою на насильницькі травми;
  9. інформування родичів про госпіталізацію хворого в лікарню бригадою швидкої медичної допомоги, в непритомному стані, при загрозі життю хворого, про переведення хворого в інший лікувальний заклад тощо, а також батьків в разі госпіталізації дітей та підлітків віком до 18 років.
 6. Структура приймального відділення КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” визначається головним лікарем КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”з урахуванням типу, рівня, потужності, профілю, структури лікарняного закладу.

  Структурні складові приймального відділення КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”:

  1. вестибюль-чекальня;
  2. вбиральні;
  3. реєстратура;
  4. оглядова;
  5. санпропускник з ванною;
  6. маніпуляційна;
  7. перев”язувльна та операційна (для малих хірургічних втручань);
  8. протишокова палата;
  9. спеціальна палата (для стаціонарного лікування затриманих та взятих під варту осіб);
  10. лабораторія;
  11. рентгендіагностичний кабінет;
  12. кабінет чергового лікаря;
  13. кімната персоналу.
 7. В КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” існує санітарний пропускник у складі інфекційного відділення.
 8. Штати персоналу приймального відділення та нормативи їх навантаження встановлені відповідно до наказу МОЗ України від 23.02.2000 №33 “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я”.
 9. Оснащення приймального відділення лікувально-діагностичною апаратурою, інструментарієм та господарським майном здійснюється відповідно до затверджених нормативів у встановленому порядку та фінансових можливостей лікарні.
 10. Приймальне відділення веде затверджену обліково-звітну документацію та звітує про свою діяльність у встановленому порядку.
 11. У приймальному відділенні встановленне відеоспостереження та тривожна кнопка , в тому числі в спецільній палаті (для стаціонарного лікування затриманих та взятих під варту осіб), для створення безпечних умов перебування пацієнтів та роботи персоналу.
 12. Медичне обслуговування осіб, які перебувають у спеціальній палаті (для стаціонарного лікування взятих під варту та засуджених осіб), здійснює медичний персонал відділення, до якого госпіталізований пацієнт, відповідно до нозології.
 13. Приймальне відділення КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”у своїй діяльності співпрацює з лікувально-діагностичними відділеннями, іншими структурними підрозділами лікарні, іншими лікувально-профілактичними закладами.
 14. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

   п/п Посада Штатних посад Зайнятих посад Фізичних осіб
   1. Сестра медична стаціонару 4,5 4,5 5
   2. Молодша медична сестра 4,5 4,5 5
 15. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

   Перелік наявних приміщень та їх оснащення

   Поряд-ковий номер Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
   найменування кількість
   1 2 3 4 5 6
   1 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   Кабінет прийому хворих

   (сестринська справа)

   Площа 11,0 м2

   Бактерицидна установка ОБН 1-30
   ЗАТ “Заповіт”, Україна
   1 2017
   задовільний*
   Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
   ПАТ “Склоприлад”, Україна
   2 2017
   задовільний*
   Кушетка
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2017
   задовільний*
   Монітор (відеоспостереження)
   FILIPS, Нідерланди
   1 2018
   задовільний*
   Негатоскоп
   Mediscop 200,
   Німеччина
   1 2018
   задовільний*
   Стіл
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
   2 2017
   задовільний*
   Стільці
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   4 2018
   задовільний*
   Тонометр CIDA,
   Китай
   3 2016
   задовільний*
   Тумбочка
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2017
   задовільний*
   Фонендоскоп
   Китай
   3 2017
   задовільний*
   Шафа для документів
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
   2 2018
   задовільний*
   2 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   Кабінет оглядовий, маніпуляційний
   (сестринська справа)

   Площа 13,7 м2

   Алконт «СУ- U»
   м.Сміла, Україна
   1 2008
   задовільний*
   Алконт «01СУ»
   Білорусь
   1 2014
   задовільний*
   Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
   задовільний*
   Бактерицидна установка ОБН 1-30
   ЗАТ “Заповіт”, Україна
   1 2017
   задовільний*
   Бікси
   Росія
   3 1990
   задовільний*
   Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
   ПАТ “Склоприлад”, Україна
   2 2017
   задовільний*
   Гінекологічне крісло ЗАТ “Заповіт” 1 1999
   задовільний*
   Каталка для перевезення хворихЗАТ “Заповіт” 1 2010
   задовільний*
   Кушетка
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   2 2017
   задовільний*
   Столик інструментальний
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2017
   задовільний*
   Стільці
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2017
   задовільний*
   Тумбочки
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   2 2017
   задовільний*
   Шафа для медикаментів
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2017
   задовільний*
   Шафа для медикаментів металева з сейфом
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Ширма 3-х стулкова,
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Штатив
   ЗАТ “Заповіт”
   2 1999
   задовільний*
   Холодильник NORD, Україна 1 2017
   задовільний*
   3 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   • Протишокова палата

   (сестринська справа)
   Площа 31 м2

   Апарат ШВЛ “Бриз”
   Київський завод “Буревісник”, Україна
   1 2007
   задовільний*
   Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
   задовільний*
   Бактерицидна установка ОБН 1-30
   ЗАТ “Заповіт”, Україна
   1 2018
   задовільний*
   Відсмоктувач LSU
   78 00 00, Норвегія
   1 2013
   задовільний*
   Дефібрилятор Filips,
   Нідерланди
   1 2006
   задовільний*
   Інструментальний стіл
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Каталка для перевезення хворих
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Кушетка
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Монітор пацієнта Penlon
   PM 9000 Express&Hypervisor VI&Acctss
   Велика Британія
   1 2013
   задовільний*
   Мішок «Амбу» дорослий
   Турція
   1 1989
   задовільний*
   Перев”язувальний стіл
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Стіл письмовий
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Стілець
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Функціональне ліжко
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   2 2018
   задовільний*
   Шафа для медикаментів
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Ширма 3-х стулкова
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   4 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   Перев”язувальна
   (для малих
   хірургічних втручань),

   • кабінет

   ендоскопії
   (сестринська справа)
   Площа 21,5 м2

   Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
   задовільний*
   Бактерицидна установка ОБН 1-30
   ЗАТ “Заповіт”, Україна
   1 2018
   задовільний*
   Бікси
   Росія
   3 2018
   задовільний*
   Гастрофіброскоп GIF-E3 OLIMPUS, Японія 1 2011
   задовільний*
   Джерело світла для ендоскопів
   CLK-4 OLIMPUS, Японія
   1 2011
   задовільний*
   Ендоскопічний відсмоктувач
   SSU-2 OLIMPUS, Японія
   1 2011
   задовільний*
   Інструментальний стіл ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Колонофіброскоп
   CF-T3L OLIMPUS, Японія
   1 2011
   задовільний*
   Металефа шафа для інструментів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Набір хірургічних інструментів,
   Пакістан, Росія, Німеччина
   1 2000-2018
   задовільний*
   Підставка під бікс ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Підставка під таз ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Стіл для апаратури ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Стіл перев”язувальний
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   2 2018
   задовільний*
   Стіл письмовий
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Стілець ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
   задовільний*
   Сухожрова шафа
   ТОВ “МІЗ-МА”, Україна
   1 2018
   задовільний*
   Тумбочка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Установка для дезінфекції та стерилізації ендоскопів “Нерпа” 1 2011
   задовільний*
   Шафа для медикаментів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Шафа для фіброгастроскопа ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Ширма 3-х створчата ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   5 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65

   • Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   • Кабінет ЕКГ та УЗД

   (сестринська справа)
   Площа 13,3 м2

   Апарат ЕКГ «Юкард 100»
   ТОВ “Ютас” Україна
   1 2011
   задовільний*
   Апарат УЗД апарат портативний LOGIO
   Німеччина
   1 1997
   задовільний*
   Апарат УЗД апарат SIMENS,
   Німеччина
   1 1999
   задовільний*
   Бактерицидна установка ОБН 1-30
   ЗАТ “Заповіт”, Україна
   1 2018
   задовільний*
   Ваги з ростоміром
   “Momert” Угорщина
   1 2017
   задовільний*
   Кушетка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2017
   задовільний*
   Стіл для обладнання ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2017
   задовільний*
   Стіл інструментальний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2017
   задовільний*
   Стілець ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2017
   задовільний*
   Шафа для медикаментів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2017
   задовільний*
   6 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   • Спеціальна палата (для стаціонарного лікувння затриманих та взятих під варту осіб)

   (сестринська справа)
   Площа 19,5 м2

   Бактерицидна установка ОБН 1-30
   ЗАТ “Заповіт”, Україна
   1 2017
   задовільний*
   Камера відеоспостереження 1 2018
   задовільний*
   Кушетка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Металева решітка
   Україна
   1 2018
   задовільний*
   Тумбочка
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Функціональне ліжко
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   7 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   Рентгенологічний кабінет №2 (2)

   (Рентгенологія)
   Площа 24.4 м2

   Площа 25,8 м2

   Загальна площа — 50,2 м2

   Комплект індивідуального рентген захисного одягу 1 1999
   задовільний*
   Кушетка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Монітор «LG»,
   Китай
   2 2013
   задовільний*
   Принтер монохромний лазерний HL 5450 DNT 1 2013
   задовільний*
   Рентгенівський апарат пересувний «PLX102»,
   Китай
   1 2011
   задовільний*
   Рентгенівський апарат «Медикс»,
   “Крас”, Україна
   1 2012
   задовільний*
   Системний блок,
   Китай
   2 2013
   задовільний*
   Стіл комп”ютерний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
   задовільний*
   Стільці ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 3 2018
   задовільний*
   Шафа ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   8 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-п’ятниця
   з 8.00 до 16.42
   • Кабінет

   старшої медичної
   сестри з місцем для зберігання
   медикаментів
   (сестринська справа)
   Загальна площа — 13,2 м2

   Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
   ПАТ “Склоприлад”, Україна
   2 2017
   задовільний*
   Стіл письмовий ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Стільчик ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Тумбочка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
   задовільний*
   Холодильник”Мінськ”
   Білорусь
   1 1992
   задовільний*
   Шафа для медикаментів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
   задовільний*
   Шафа металева для медикаментів з сейфом
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Шафа для одягу ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Шафа для документів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*

Положення про лабораторію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНУ ЛАБОРАТОРІЮ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

  Дане Положення поширюється на дiяльнiсть клiнiко-дiагностичної лабораторiї (КДЛ)

  КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ», яка виконує вимоги у сферi поширення державного метрологічного нагдяду, за умови атестацiї i на проведення усiх вимiрювань згiдно з Законом України «Про метрологію та метрологічну дiяльнiсть».

  Положення розроблено вiдповiдно до вимог «Правил уповноваження та атестацiї у державнiй метрологічнiй системi».

  Положення про КДЛ встановлює статус, структуру, органiзацiю та управлiння, функцiї, права, обов’язки, вiдповiдальнiсть та взаємодiю з iншими пiдроздiлами закладу охорони здоров’я.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Клініко-діагностична лабораторія (КДЛ) є структурним підрозділом КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» на правах відділення.
  2. В своїй діяльності КДЛ керується чинним законодавством України, нормативними документами МОЗ України, наказами Департаменту охорони здоров’я Київської обласної держадміністрації, розпорядженнями головного лікаря та цим Положенням.
  3. В КДЛ функціонує система забезпечення якості лабораторних вимiрювань (досліджень).
  4. Приміщення КДЛ за своїм станом та оснащенням відповідають вимогам щодо умов проведення лабораторних вимiрювань (досліджень), вимогам експлуатаційної документації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), охорони праці і довкілля, вимогам санітарно-епідемічного режиму при роботи в лабораторії, вимогам протипожежної безпеки.
  5. КДЛ забезпечена організаційними, нормативними та методичними документами, що необхідні для виконання лабораторних вимiрювань (досліджень) у заявленій галузі атестації.
  6. КДЛ забезпечена засобами вимірювальної техніки, випробувальним та допоміжним обладнанням, реагентами, реактивами, стандартними контрольними матеріалами, що необхідні для виконання лабораторних досліджень у галузі атестації.
  7. Оформлення та реєстрація отриманих результатів лабораторних вимiрювань (досліджень) проводиться в затверджених МОЗ України формах методичної облікової документації.
  8. Фінансування робіт, оплата праці працівників лабораторії, матеріально-технічне забезпечення КДЛ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Порядок оплати праці фахівців КДЛ здійснюється згідно наказу МОЗ України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 року № 790).
  9. Юридичну відповідальність за роботу КДЛ несе адміністрація КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ», а вiдповiдальнiсть за об’єктивнiсть i достовiрнiсть метрологічних робiт -керiвництво лабораторii. Адміністрація КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» в процедури КДЛ при проведенні вимірювань (досліджень) не втручається. Засвідчення печаткою організації КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» підпису керівника КДЛ відбувається тільки в разі офіційного запиту щодо виконаних лабораторних вимірювань (дослiджень).
 2. МЕТРОЛОГІЧНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ КДЛ

  1. КДЛ КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» проводить вимірювання (дослідження) у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я.
  2. КДЛ КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» виконує такі дослідження: клінічні, гематологічні, біохімічні, серологічні.
  3. Метрологічні роботи, що виконує КДЛ, наведені у формі № 8 Паспорту та Галузі атестації.
 3. СТРУКТУРА ТА СКЛАД КДЛ

  1. Структурна схема КДЛ КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ»:

  2. Керівництво КДЛ здійснює завідувач КДЛ, який підпорядковується головному лікарю та його заступнику з лікувальної роботи. Призначення і звільнення завідувача КДЛ відбувається згідно з чинним законодавством України головним лікарем КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ».
  3. Працівники КДЛ мають посадові інструкції, де зазначені їхні функціональні обов’язки, права та відповідальність, а також вимоги до освіти, кваліфікації та досвіду роботи в лабораторній діагностиці.
  4. Завідувач КДЛ керує роботою фахiвцiв всіх відділів КДЛ: клінічного, біохімічного, серологічного.
  5. Відомості щодо наявності фахівців, їхньої освіти, кваліфікації та досвіду роботи в галузі атестації, відомості щодо атестації цих фахівців і наявності посадових інструкцій наведені в «Паспорті КДЛ» (форма № 2).
 4. ФУНКЦІЇ КДЛ

   До основних функцій, що здійснює КДЛ, належать:

  1. Якісне та своєчасне виконання лабораторних вимiрювань (досліджень) в галузі атестації.
  2. Надання консультативної допомоги лікарям лікувальних відділень ЦРЛ у виборі найбільш діагностично-інформативних лабораторних тестів та інтерпретації отриманих результатів лабораторних вимiрювань (досліджень).
  3. Впровадження прогресивних форм роботи, нових методів лабораторних вимiрювань (досліджень), рекомендованих МОЗ України.
  4. Проведення внутрішньолабораторного і участь у зовнішньому контролі якості лабораторних вимiрювань (досліджень).
  5. Перевірка зовнішнього вигляду упаковки, маркування, наявності паспорту контрольно-аналітичної лабораторії, що засвідчує якість (сертифікат якості), відповідності, терміну придатності реактивів, реагентів, тощо, якими користується КДЛ при виконанні вимiрювань(досліджень).
  6. Оформлення та видача отриманих результатів лабораторних вимірювань (досліджень).
  7. Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів КДЛ в установленому порядку.
  8. Розробка та забезпечення персоналу КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» детальними інструкціями щодо правил взяття, зберігання, транспортування, оформлення проб матеріалу на вимiрювання (дослідження).
 5. ФУНКЦІЇ КДЛ

   КДЛ має право:

  1. Виконувати лабораторні вимiрювання (дослідження) згідно категорії лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) відповідно до галузі атестації.
  2. Проводити лабораторні вимiрювання (дослідження) для інших ЛПЗ за укладеним КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» договором.
  3. Подавати пропозиції головному лікарю КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» щодо проведення заходів, направленних на покращення організації та умов роботи в КДЛ, якості клінічної лабораторної діагностики.
  4. Брати участь в роботі медичних конгресів, з’їздів, симпозіумів, наукових семінарів, науково-практичних конференцій.
  5. Працівники КДЛ мають право проходити атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії згідно установленого порядку.
  6. Брати участь в роботі різних систем зовнішньої оцінки якості лабораторних вимiрювань (досліджень).
  7. Посилатись на факт атестації лабораторії в документах і матеріалах, що видаються КДЛ та КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ»
 6. ОБОВ’ЯЗКИ КДЛ

  1. Проводити вимірювання(дослідження) відповідно до галузі атестації.
  2. Систематично проводити внутрішньолабораторний контроль якості лабораторних вимірювань (досліджень).
  3. Забезпечувати конфіденційність отриманої інформації про результати лабораторних вимiрювань (досліджень).
  4. Правильно та ефективно використовувати лабораторне обладнання, реактиви, реагенти.
  5. Реактиви, стандартні контрольні матеріали, тест-системи, що застосовуються для проведення лабораторних вимiрювань (досліджень) , використовуються згідно з термінами придатності.
  6. Дотримуватись вимог щодо ведення обліково-звітної документації, дотримуватись встановлених термінів щодо зберігання обліково-звітної документації.
  7. Працівники КДЛ повинні підвищувати свій професійний рівень в установленному порядку, виконувати інструкції з охорони праці та довкілля, протипожежної безпеки, санітарно-епідемічного режиму при роботі в КДЛ.
  8. Атестована КДЛ зобов’язана протягом встановленого терміну дії свідоцтва про атестацію забезпечувати постійну відповідність критеріям атестації, установленим щодо виконання робіт, зазначених у галузі атестації.
  9. У разі закінчення, анулювання, припинення дії свідоцтва про атестацію не виконувати функції і не користуватись правилами атестованої КДЛ.
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КДЛ

  1. Клініко-діагностична лабораторія несе відповідальність за:
   1. якісне виконання лабораторних вимiрювань (досліджень) у галузі атестації;
   2. проведення лише тих видів вимiрювань (досліджень), що зазначені у галузі атестації;
   3. дотримання вимог нормативних документів щодо виконання лабораторних;
   4. вимiрювань (досліджень), вимог інструкцій з охорони праці та довкілля, протипожежної безпеки, вимог санітарно-епідемічного режиму при роботі в КДЛ;
   5. дотримання зазначених термінів придатності при використанні реактивів, контрольних матеріалів, стандартних та калібрувальних розчинів;
   6. використання при проведенні лабораторних вимiрювань (досліджень) атестованих або повірених засобів вимірювальної техніки та атестованого випробувального обладнання.
  2. Завідувач КДЛ відповідає за:

   1. своєчасне оновлення нормативних документів (НД), їх зміну або заміну, вилучення із застосування відмінених НД, введення в дію нових чинних НД, вимоги яких поширюються на діяльність КДЛ;
   2. організацію та забезпечення функціонування в КДЛ системи контролю якості лабораторних вимiрювань (досліджень).
  3. Відповідальність кожного працівника КДЛ визначається посадовою інструкцією.
 8. ВЗАЄМОДІЯ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

  1. Атестацію КДЛ на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду відповідно до заявленої галузі атестації та контроль за дотриманням умов проведення лабораторних вимiрювань (досліджень) атестованою лабораторією здійснює ГОМС МОЗ України – НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України- орган з атестації.
  2. Порядок взаємодії з підрозділами КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» визначається положенням про КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» та обов’язками КДЛ, що встановлені цим Положенням.
  3. КДЛ КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» взаємодіє з:
   1. централізованою клініко-діагностичною лабораторією Комунального закладу Київської обласної Ради «Київська обласна клінічна лікарня»: консультації, звітування, підвищення кваліфікації лаборантів, міжрайонний контроль якості, семінари, наради;
   2. кафедрою лабораторної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО): консультації, підвищення кваліфікації лікарів-лаборантів;
   3. Головним управлiнням Держсанепiдсдужби у Київськiй областi: консультації перевірки, звітування, контроль мазків і товстої краплі крові на малярію;
   4. Іванківське мiжрайонне управлiння головного управлiння Держсанепiдемслужби у Киiвськiй областi: консультації, перевірки, контроль мазків і товстої краплі крові на малярію;
   5. Комунальним закладом Київської обласної ради «Київський обласний центр крові»: консультації, підтвердження визначених сумнівних груп крові та резус-фактору крові;
   6. ДП «Київоблстандартметрологія»: державний метрологічний нагляд, повірка ЗВТ, атестація випробувального обладнання, атестація КДЛ, консультації з питань забезпечення єдності вимірювань.
 9. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  п/п Посада Штатних посад Зайнятих посад Фізичних осіб
  1. Біохімік 1,0 1,0 1
  2. Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров’я) 1,0 1,0 1
  3. Лаборант (медицина) 11,0 11,0 9
  4. Лікар-лаборант 0,5 0,5
  5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 2,5 2,5 2
 10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
  найменування кількість
  1 2 3 4 5
  1.
  Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Клінічний відділ №1
  (загальноклінічний відділ)
  (клінічна лабораторна діагностика, лабораторна справа (клініка))
  Площа загальна –
  11,4 м2
  Аналізатор сечі Clinitek Advantus, Велика Британія 1 2014
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН 1-30,
  Склоприлад”, Полтава, Україна
  1 2015
  задовільний*
  Водонагрівач Gorenie, Словенія 1 2014
  задовільний*
  Витяжна шафа ВШ1,2,
  “Порса-Україна”,
  Україна, Данія
  1 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2014, 2007
  задовільний*
  Камера Горяєва,
  Україна
  1 2013
  задовільний*
  Кондиціонер “LG”,
  Велика Британія
  1 2014
  задовільний*
  Мікроскоп монокулярний ЛОМО, Ленінград, Росія 1 2014
  задовільний*
  Секундомір,
  Златоустовський годинниковий завод, Росія
  1 2007
  задовільний*
  Стіл острівний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Стіл візок,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стілець офісний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Табурет,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Термометр,
  Склоприлад”, Полтава, Україна
  1 2015
  задовільний*
  Термостат ГС-80М,
  Харків, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Тумба викатна,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Тумба,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  1 1995
  задовільний*
  Центрифуга ОПН-3,
  Україна
  1 1986
  задовільний*
  Шафа для реактивів,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  2.Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Клінічний відділ № 2
  (клінічна лабораторна діагностика, лабораторна справа (клініка))
  Площа загальна –
  16,5 м2
  Аналізатор глікозильованого гемоглобіну Clover А1С, Південна Корея 1 2012
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН 1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  1 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  1 2007
  задовільний*
  Камера Фукс-Розенталя, Україна 1 2017
  задовільний*
  Лічильник лейко формули,
  Україна
  4 2005,2008,1981,2012
  задовільний*
  Мікроскоп монокулярний ЛОМО, Ленінград, Росія 6 2002
  задовільний*
  Мікроскоп бінокул ЛОМО, Ленінград, Росія 1 2002
  задовільний*
  Офісне крісло
  АТ”Новий стиль”,
  PRESTIGE Україна
  1 2014
  задовільний*
  Секундомір,
  Златоустовський годинниковий завод, Росія
  1 2007
  задовільний*
  Стіл письмовий,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  4 2008
  задовільний*
  Стілець,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  5 1988
  задовільний*
  Тумба,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  2 1995
  задовільний*
  Фотоелектроколориметр, Росія 2 1985
  задовільний*
  Шафа для посуду,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Шафа медична,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  1 1995
  задовільний*
  3. Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Клінічний відділ № 3
  (гематологічний відділ)
  (клінічна лабораторна діагностика, лабораторна справа (клініка))
  Площа загальна –
  15,6 м2
  Бактерицидний опромінювач ОБН-150,
  ПАТ “Склоприлад”, Полтава,Україна
  1 2012
  задовільний*
  Гематологічний аналізатор Micros ES 60, Франція 1 2011
  задовільний*
  Гематологічний аналізатор PentraXL 80,
  Франція, Німеччина
  1 2013
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  1 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  1 2007
  задовільний*
  Міксер гематологічний Ромамікс, Румунія 1 2011
  задовільний*
  Мікроскоп бінокулярний Nikon, Німеччина 1 1990
  задовільний*
  Мікроскоп бінокулярний МСХ 300,
  Австрія
  2 2014
  задовільний*
  Мікроскоп монокулярний, Укарїна 4 2008
  задовільний*
  Система підготовки чистої води Crystal E20 Clinic, Литва 1 2014
  задовільний*
  Стіл лабораторний для приборів,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Стіл робочий,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014
  задовільний*
  Стіл комп”ютерний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Стілець,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  3 1988
  задовільний*
  Табурет,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  4. Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Біохімічний відділ
  (клінічна лабораторна діагностика, лабораторна справа (клініка))
  Площа загальна –
  32,1 м2
  Аналізатор біохімічний автомат ERBA XL-640, Німеччина 1 2014
  задовільний*
  Аналізатор біохімічний автомат Flexor-Е,
  Франція
  1 2002
  задовільний*
  Ваги електронні MW-2,
  Україна
  1 2008
  задовільний*
  Ваги торсійні ВГ-500,
  Україна
  2 1988
  задовільний*
  Ваги ручні ВР-5,
  Україна
  1 1990
  задовільний*
  Водонагрівач Gorenie,
  Словенія
  1 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2007
  задовільний*
  Гирі загального призначення, IV клас, Україна 2 1991
  задовільний*
  Кондиціонер LG,
  Велика Бритнія
  2 2014
  задовільний*
  Офісне крісло
  АТ”Новий стиль”,
  PRESTIGE, Україна
  2 2014
  задовільний*
  Стіл острівний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014
  задовільний*
  Стіл комп’ютерний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Табурет,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014 задовільний*
  Термометр ТСЖ-Х №330, Україна 2 2014
  задовільний*
  Термостат для обстеження гемо коагуляції з прозорими стінками ГПС,
  Україна
  1 2006
  задовільний*
  Тумба викатна,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014
  задовільний*
  Фотоелектроколоримет,
  Україна
  1 1985
  задовільний*
  Холодильник SNAIGE,
  Литва
  1 2014
  задовільний*
  Центрифуга ОПН-3,
  Україна
  1 1981
  задовільний*
  Шафа для посуду,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014
  задовільний*
  5. Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Серологічний відділ
  (клінічна лабораторна діагностика, лабораторна справа (клініка))
  Площа загальна –
  10,2 м2
  Баня лабораторна БЛ-9, Україна 1 2011
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  1 2014
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  1 2007
  задовільний*
  Мікроскоп монокулярний ЛОМО, Україна 1 2003
  задовільний*
  Мікропіпетка «Гранум» 25,
  Україна
  1 2012
  задовільний*
  Мікродозатор 500,
  Корея
  1 2008
  задовільний*
  Опромінювач бактерицидний ОБПе-450М,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2009
  задовільний*
  Стіл робочий,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  2 1988
  задовільний*
  Стілець,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  3 1988
  задовільний*
  Термостат ТС 1/20 СПУ, Україна 1 2007
  задовільний*
  Тумба,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  4 1995
  задовільний*
  Холодильник «Памір»,
  Росія
  1 1987
  задовільний*
  Центрифуга «Елекон», Україна 1 2007
  задовільний*
  Шафа медична ,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  1 1990
  задовільний*
  6. Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Пункт мікроскопії мокротиння
  (клінічна лабораторна діагностика, лабораторна справа (клініка))
  Площа 8,2 м2
  Бактерицидний опромінювач ОБП-30-1,ПАТ “Склоприлад”, ПолтаваУкраїна 1 2018
  задовільний*
  Витяжна шафа ВШ1,2,
  “Порса-Україна”,
  Україна, Данія
  1 2017
  задовільний*
  Годинник процедурний, Україна 1 2014
  задовільний*
  Мікроскоп бінокулярний, Olympus, Японія 1 2006
  задовільний*
  Пристосування для фіксації та забарвлення ОКС80, Україна 1 2018
  задовільний*
  Стіл робочий,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2013
  задовільний*
  Стілець,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  1 1988
  задовільний*
  7.Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет завідувача
  (клінічна лабораторна діагностика)

  Площа 10,7 м2

  Комп”ютер,
  Antec Three Hundred Two&Access, Нідерланди
  1 2013
  задовільний*
  Офісне крісло
  АТ”Новий стиль”,
  PRESTIGE, Україна
  1 2013
  задовільний*
  Стіл письмовий,,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1995
  задовільний*
  Стілець,
  Київська меблева фабрика ім. Боженка, Україна
  4 1988
  задовільний*
  Тумба,
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Шафа для одягу,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1990
  задовільний*
  Шафа лабораторна,
  Київська долідна фабрика спецмеблі, Україна
  1 1985
  задовільний*
  8.Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет спектрометрії (3)
  Площа — 14,3 м2
  Площа — 19,0 м2
  Площа — 13,8 м2
  Площа загальна – 93,4 м2
  Атомно-абсорбіційний спектрометр
  AA Duo 280FS/280Z,
  Німеччина та Італія
  1 2014
  задовільний*
  Витяжна шафа ВШ1,2,
  “Порса-Україна”,
  Україна, Данія
  1 2017
  задовільний*
  Водонагрівач,
  Ronnd, Словенія
  1 2017
  задовільний*
  Високочастотна мікрохвильова піч, Start D,
  Німеччина
  1 2014
  задовільний*
  Камера відеоспостереження,
  Україна
  1 2017
  задовільний*
  Кондіціонер СН,
  Німеччина
  2 2017
  задовільний*
  Мас-спектометр 7700,
  Німеччина
  1 2014
  задовільний*
  Машина для миття і знезараження лабораторного посуду, Mielabor, Німеччина 1 2014
  задовільний*
  Мийка,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014
  задовільний*
  Стіл лабораторний для приборів,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  3 2014
  задовільний*
  Стіл комп’ютерний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Стіл лабораторний пристінний,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Стіл виробничий,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Сушка,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2014
  задовільний*
  Тумба,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Тумба стаціонарна лабораторна,
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Холодильник «Gorenie»,
  Словенія
  1 2014
  задовільний*
  Шафа для реактивів
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2014
  задовільний*
  Шафа металічна,
  Кріогенсервіс, Україна
  1 2018
  задовільний*
  9.Допоміжно-діагностичні підрозділи
  Клініко-діагностична лабораторія
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Мийна

  Площа 4,8 м2

  Витяжка кухонна,
  Eleyus, Україна
  1 2006
  задовільний*
  Водонагрівач CLАssicс,
  Китай
  1 2006
  задовільний*
  Стерилізатор повітряний,
  ГП-40, Україна
  1 2006
  задовільний*

Положення про кабінет «Довіра»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАБІНЕТ “ДОВІРА”
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Кабінет «Довіра» є спеціалізованим структурним підрозділом КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” – закладу охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги (далі – ЗОЗ), створюється для надання спеціалізованої медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, і проведення тестування з метою виявлення ВІЛ-інфекції.
  2. Кабінет «Довіра» створюється з розрахунку один кабінет «Довіра» на 300 тисяч населення. У районних центрах та містах обласного підпорядкування кабінет «Довіра» створюється незалежно від кількості населення.
  3. Штатний розпис кабінету «Довіра» визначається та затверджується в установленому законодавством порядку.
  4. У своїй діяльності кабінет «Довіра» керується Конституцією України, іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Типовим положенням.
  5. Для забезпечення діяльності кабінету «Довіра» в КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” виділені необхідні оснащені приміщення.
  6. Оснащення кабінету «Довіра» здійснюється відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 липня 2010 року № 590 «Про затвердження рекомендованих табелів оснащення виробами медичного призначення спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють клініко-діагностичні дослідження та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД».
  7. Графік роботи кабінету «Довіра» затверджується керівником КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”.
  8. Оплата праці працівників кабінету «Довіра» здійснюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489.
 2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ «ДОВІРА»

  1. Основними функціями кабінету «Довіра» є:

   1. надання послуг консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію особі, яка звернулася до кабінету «Довіра», та видача такій особі довідки про результати тестування за формами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057;
   2. встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, проведення антиретровірусної терапії, ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними відповідно до Порядку встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2013 року № 585, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2013 року за № 1254/23786;
   3. здійснення медичного нагляду за ВІЛ-інфікованими вагітними жінками, призначення та супровід медикаментозної профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини із застосуванням антиретровірусних препаратів;
   4. організація надання комплексної медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, із залученням інших фахівців, лікарів інших спеціальностей та направлення пацієнтів у разі потреби до відповідних закладів охорони здоров’я згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я;
   5. забезпечення вторинної профілактики у ВІЛ-інфікованих осіб:
   6. профілактика опортуністичних та супутніх захворювань;
   7. заходи з планування сім’ї, збереження репродуктивного та сексуального здоров’я;
   8. діагностика та лікування опортуністичних інфекцій;
   9. організація та забезпечення заходів з постконтактної профілактики ВІЛ, у тому числі під час виконання професійних обов’язків, в установленому законодавством порядку;
   10. організаційно-методична та консультативна робота з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу;
   11. забезпечення профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту В у людей, які живуть з ВІЛ, здійснення діагностики вірусного гепатиту С у людей, які живуть з ВІЛ, та направлення їх за потреби в установленому законодавством порядку до відповідних закладів охорони здоров’я, які здійснюють лікування вірусного гепатиту С;
   12. ведення та зберігання облікової документації, підготовка та подання звітної документації, адміністративних даних та оперативної інформації щодо епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в установленому законодавством порядку;
   13. дотримання умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому числі даних про стан здоров’я, та поваги до особистих прав і свобод громадян;
   14. консультування членів родин і близьких людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ, формування прихильності до лікування, залучення їх до обстеження на ВІЛ-інфекцію з профілактичною метою;
   15. забезпечення взаємодії з іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності у наданні паліативної та хоспісної допомоги, догляді та підтримці людей, які живуть з ВІЛ;
   16. взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я усіх рівнів з питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та забезпечення комплексності послуг особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу;
   17. співпраця з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрами здоров’я, центрами планування сім’ї та репродукції людини, осередками Товариства Червоного Хреста України, та іншими благодійними та громадськими організаціями для забезпечення комплексності надання соціально-медичних та психологічних послуг особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;
   18. участь в інформаційній роботі з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення території, що обслуговується, у тому числі серед молоді та осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;
   19. підвищення рівня професійної кваліфікації працівників кабінету «Довіра»;
   20. виконання інших функцій.
  2. Кабінет «Довіра» має право:

   1. планувати власну діяльність з метою виконання функцій кабінету «Довіра» відповідно до програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
   2. брати участь у проведенні заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфікування;
   3. ініціювати залучення благодійних та громадських організацій (за їх згодою) до своєї діяльності;
   4. брати участь у проведенні оцінки епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу, біоповедінкових дослідженнях серед різних груп населення, у тому числі серед осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, моніторингу та оцінки ефективності програм та заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції, що реалізуються на території обслуговування;
   5. брати участь у тематичних конференціях, семінарах та інших заходах;
   6. проводити роботу, спрямовану на підвищення рівня професійної кваліфікації працівників кабінету «Довіра»;
   7. вносити пропозиції керівнику ЗОЗ стосовно підвищення ефективності діяльності кабінету «Довіра» та якості медичної допомоги;
   8. надавати пропозиції щодо планування та фінансування місцевих програм з питань, що належать до функцій кабінету «Довіра»;
   9. одержувати статистичну інформацію з центру з профілактики та боротьби зі СНІДом щодо стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.
 3. УПРАВЛІННЯ КАБІНЕТОМ «ДОВІРА»

  1. Безпосереднє керівництво кабінетом «Довіра» здійснює завідувач, який призначається та звільняється з посади наказом керівника КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”.
  2. Завідувач кабінету «Довіра» призначається з числа лікарів кабінету «Довіра», має кваліфікацію лікаря-інфекціоніста.
  3. Завідувач кабінету «Довіра» забезпечує організацію надання соціально-психологічної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та членам їх родин, а також заходи щодо попередження синдрому професійного виснаження серед медичного персоналу кабінету «Довіра» внаслідок дії професійних стресів.
  4. Організаційно-методичне керівництво діяльністю кабінету «Довіра» здійснюють центри з профілактики і боротьби зі СНІДом.

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛІКЛІНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Поліклінічне відділення є структурним підрозділом КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» (далі – ЦРЛ), де надається кваліфікована та спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога.
  2. Поліклінічне відділення утворюється згідно затвердженої структури ЦРЛ та штатного розкладу.
  3. Поліклінічне відділення у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами МОЗ України, Департаменту охорони здоров»я (далі-ДОЗ) обласної державної адміністрації, наказами і розпорядженнями головного лікаря ЦРЛ та його заступника з медичної частини.
  4. Забезпечення поліклінічного відділення медичним обладнанням та матеріалами, м’яким інвентарем та технічними засобами здійснюється адміністрацією ЦРЛ в межах кошторису.
 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  1. Надання амбулаторної медичної допомоги хворим, надання консультативної допомоги, проведення необхідних клінічних та параклінічних обстежень пацієнтам, що звернулись в поліклінічне відділення.
  2. Забезпечення обсягу і якості медичної допомоги хворим відповідного профілю, згідно із сучасними вимогами надання медичної допомоги .
  3. Оптимальне і раціональне використання кадрових та матеріальних ресурсів, наявних у відділенні.
 3. ФУНКЦІЇ

  Відповідно до покладених завдань, поліклінічне відділення ЦРЛ виконує такі функції:

  1. Надання пацієнтам медичної допомоги в обсягах, передбачених для закладів охорони здоров”я другого рівня, і в межах своєї компетенції.
  2. Проведення необхідних лікувально-діагностичних маніпуляцій.
  3. Застосування сучасних методів профілактики, діагностики та лікування хворих на основі досягнень медичної науки і техніки.
  4. Першочергове надання медичної допомоги хворим пільгових категорій, що знаходяться у відділенні.
  5. Вирішення організаційних питань з приводу своєчасного направлення непрофільних хворих до профільних відділень лікарні, а також направлення хворих до закладів охорони здоров»я третинного рівня.
  6. Експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продовження листків тимчасової непрацездатності, розробка рекомендацій по відповідному працевлаштуванні хворих, переведення їх за станом здоров»я на іншу роботу або обмеження певний час трудової діяльності, а також відбір та своєчасне направлення хворих на МСЕК.
  7. Проведення профілактичних оглядів робочих промислових підприємств, працівників сільського господарства, підлітків та іншого населення .
  8. Санітарно-гігієнічне виховання населення, широке залучення до розробки заходів щодо пропаганди здорового способу життя.
  9. Ведення затвердженої облікової та звітної документації, здійснення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженими формами.
 4. ПРАВА

  Поліклінічне відділення має право:

  1. Співпрацювати з іншими лікувальними закладами (КОКЛ №1, КОКЛ №2, ОХМАДИТ, ) та їх профільними відділеннями.
  2. Надавати консультативну допомогу з питань, що входять до компетенції спеціалістів відділення іншим відділенням ЦРЛ та спеціалістам інших закладів охорони здоров”я району за їх запитом.
  3. Отримувати путівки на курси підвищення кваліфікації згідно поданих вимог та річних планів для медперсоналу.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  Поліклінічне відділення відповідає за:

  1. Якість надання медичної допомоги в межах ліцензованого переліку і обсягу.
  2. Забезпечення та підтримку відповідного професійного рівня персоналу відділення.
  3. Дотримання правил деонтології в роботі з персоналом та пацієнтами.
 6. КЕРІВНИЦТВО І ПЕРСОНАЛ

  1. Керівництво поліклінічним відділенням здійснює завідувач відділення, який призначається і звільняється наказом головного лікаря ЦРЛ .
  2. Завідувачем відділення призначається лікар-спеціаліст, атестований на вищу або першу категорію, має стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років та відповідні організаційні здібності.
  3. Завідувач поліклінічним відділення підпорядковується головному лікарю ЦРЛ та заступнику головного лікаря з медичної частини.
  4. Завідувач поліклінічним відділення несе особисту відповідальність за якість надання медичної допомоги амбулаторним хворим.
  5. Згідно штатного розкладу передбачається наявність наступних посад:
   1. Стоматологічне відділення:
    1. Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров’я) – 1.0
    2. Лікар стоматолог – 1.5
    3. Лікар стоматолог-дитячий – 1,0
    4. Лікар стоматолог-терапевт – 3,0
    5. Лікар стоматолог-хірург – 1,0
    6. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 1.0
    7. Сестра медична зі стоматології – 3,5
   2. Поліклінічне відділення:

    1. Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров’я)– 1.0
    2. Лікар стоматолог – 1.5
    3. Лікар стоматолог-дитячий – 1,0
    4. Лікар стоматолог-терапевт- 3,0
    5. Лікар стоматолог-хірург – 1,0
    6. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 1.0
    7. Сестра медична зі стоматології-3,5
    8. Поліклінічне відділення:
    9. Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров»я) – 1.0
    10. Лікар з ультразвукової діагностики – 2,5
    11. Лікар акушер-гінеколог– 1.5
    12. Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку-0,5
    13. Лікар-дерматовенеролог – 1,0
    14. Лікар-ендокринолог- 1,0
    15. Лікар-ендоскопіст- 1.0
    16. Лікар-інтерн – 10,0
    17. Лікар-інфекціоніст – 1.5
    18. Лікар -кардіолог – 1.0
    19. Лікар-нарколог – 1.0
    20. Лікар-невропатолог – 1.0
    21. Лікар-онколог – 1.0
    22. Лікар-ортопед-травматолог – 1.0
    23. Лікар-отоларинголог – 1.0
    24. Лікар-офтальмолог – 1.0
    25. Лікар-психіатр- 1.0
    26. Лікар психіатр дитячий– 0,5
    27. Лікар-психолог – 1.0
    28. Лікар-терапевт – 1,5
    29. Лікар-уролог -1.0
    30. Лікар-хірург – 1
    31. Акушерка-1,0
    32. Сестра медична-2,0
    33. Сестра медична поліклініки-19,0
    34. Сестра медична старша-1,0
    35. Сестра-господиня-1,0
   3. Протитуберкульозний кабінет:

    1. Лікар-фтизіатр – 1.0
    2. Сестра медична – 1.0
    3. Молодша медична сестра – 1.0
   4. Допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи

    1. Рентгенологічне відділення:
     1. Завідувач рентгенівським відділенням – 1.0
     2. Рентгенлаборант -4.0
     3. Молодша медична сестра – 1.0
    2. Кабінет функціональної діагностики:
     1. Лікар функціональної діагностики -1.0
     2. Сестра медична з функціональної діагностики – 1.0
    3. Фізіотерапевтичне відділення і кабінет ЛФК:
     1. Старша сестра медична відділення – 0.25
     2. Сестра медична з фізіотерапії – 3.0
     3. Сестра медична з масажу – 2.0
     4. Сестра медична з лікувальної фізкультури – 2.0
     5. Молодша медична сестра – 1.0
    4. Клініко-діагностична лабораторія:
     1. Біохімік-1,0
     2. Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров’я)-1,0
     3. Лаборант -11,0
     4. Лікар-лаборант-0,50
     5. Молодша медична сестра -2,50
 7. ВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  Поліклінічне відділення при наданні медичної допомоги хворим взаємодіє і перебуває в партнерських взаємовідносинах з іншими лікувальними відділеннями ЦРЛ, діагностичними підрозділами і кабінетами, параклінічними і допоміжними службами ЦРЛ, надає їм консультативні послуги та ,за необхідності, використовує їх послуги.

 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

  До складу поліклінічного відділення входять:

  1. Реєстратура.
  2. Рентгенологічне відділення.
  3. Радіологічна лабораторія.
  4. Кабінет огляду дітей.
  5. Кабінет ортопеда-травматолога з гіпсовочною.
  6. Кабінет фтизіатра.
  7. Кабінет дитячого фтизіатра.
  8. Два кабінети УЗД.
  9. Кабінет СІЧ.
  10. Кабінет ендокринолога.
  11. Кабінет функціональної діагностики
  12. Кабінет невропатолога
  13. Кабінет видачі довідок.
  14. Кабінет старшої медичної сестри.
  15. Актовий зал.
  16. Хірургічний кабінет з перев’язувальною.
  17. Кабінет психіатра.
  18. Кабінет уролога.
  19. Кабінет акушер-гінеколога.
  20. Кабінет планування сім»ї.
  21. Кабінет дерматовенеролога.
  22. Оглядова дерматовенеролога.
  23. Кабінет онколога.
  24. Кабінет кардіолога.
  25. Кабінет заступника головного лікаря.
  26. Кабінет терапевта.
  27. Кабінет офтальмолога.
  28. Кабінет ЛОР.
  29. Кабінет нарколога.
  30. Кабінет дитячого психіатра.
  31. Стоматологічне відділення з кабінетом терапевта-стоматолога на два крісла, кабінет хірурга-стоматолога, кабінет дитячого стоматолога.
  32. Маніпуляційний кабінет.
  33. Клініко-діагностична лабораторія.
  34. Туалетні кімнати,кімната гігієни.
  35. Господарські приміщення.
 9. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

  1. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги здійснюється на основі показників роботи відділення, випадків ускладнень, випадків подовжених чи скорочених термінів лікування хворих в амбулаторних умовах, випадків скарг пацієнтів чи їх родичів.
  2. Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснює зовнішній аудитор.
 10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

  Перелік наявних приміщень та їх оснащення

  Поряд-ковий номер Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
  найменування кількість
  1 2 3 4 5 6
  1 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-ортопеда-травматолога з гіпсовою перев”зочною
  (ортопедія і травматологія)
  (сестринська справа)
  Загальна площа — 32,1 м2
  Площа кабінету 26,0 м2
  Площа гіпсової перев”язочної 6,1 м2
  Кушетка,
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Негатоскоп НШ-80,
  Росія
  1 1981
  задовільний*
  Пилка медична для розрізання гіпсу,
  Ratiomed, Німеччина
  2017
  задовільний*
  Стіл медичний
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  Стілець
  Поліська меблева фабрика, Україна
  5 1981
  задовільний*
  Стіл письмовий
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Тумбочка
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Тонометр ВК 2001-3001,
  Китай
  1 2013
  задовільний*
  Фонендоскоп,
  Китай
  1 2013
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  2 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – фтизіатра 2
  (фтизіатрія),
  (сестринська справа)
  Загальна площа — 23,8 м2
  Площа кабінету №1
  14,9 м2
  Площа кабінету №2
  8,9 м2
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  2 2013
  задовільний*
  Ваги
  “Impression” Угорщина
  1 2014
  задовільний*
  Комп”ютер
  Samsung, Китай
  1 1998
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Негатоскоп НШ-80,
  Росія
  1 1981
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Тонометр ВК 2001-3001,
  Китай
  1 2013
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2013
  задовільний*
  3 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Процедурна фтизіатричного кабінету
  (фтизіатрія),
  (сестринська справа)
  Площа 21,5 м2
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  3 2013
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  10 1981
  задовільний*
  Холодильник «Кристал»,
  Україна
  1 1998
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  5 1985
  задовільний*
  4 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-ендокринолога
  (ендокринологія)
  (сестринська справа)
  Площа 18,2 м2
  Ваги для статичного зважування з ростоміром,
  Balance -6470,Угорщина
  1 2013
  задовільний*
  Глюкометр
  Аку-Чек, Німеччина
  1 2016
  задовільний*
  Каліпер — пристрій для вимірювання шкірно — жирової складки, Іспанія 1 2008
  задовільний*
  Камертон,
  Іспанія
  1 2008
  задовільний*
  Комп”ютер,
  Antec Three Hundred Two&Access, Нідерланди
  2 2013
  задовільний*
  Лампа настільна,
  Eglo 91482,Угорщина
  1 2013
  задовільний*
  Офісне крісло
  АТ”Новий стиль”,PRESTIGE Україна
  2 2013
  задовільний*
  Принтер кольоровий лазерний HL4150CDN 1 2013
  задовільний*
  Принтер монохромний лазерний HL 5450 DNT 1 2013
  задовільний*
  Стіл комп’ютерний
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  3 2013
  задовільний*
  Стілець напівм’який офісний
  АТ”Новий стиль”, Iso black, Україна
  5 2013
  задовільний*
  Тонометр,
  Boch, Німеччина
  2 2017
  задовільний*
  Тумбочка конторська (пересувна)
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2013
  задовільний*
  Тумбочка
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2013
  задовільний*
  Фонендоскоп,
  Німеччина
  1 2017
  задовільний*
  Шафа конторська (низька)
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2013
  задовільний*
  Шафа для одягу
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2013
  задовільний*
  5 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-невролога
  (неврологія)
  (сестринська справа)
  Площа 10,6 м2
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Молоточок невролога
  Росія
  1 1989
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1981
  задовільний*
  Тонометр
  ВК 2001-3001, Китай
  1 2012
  задовільний*
  Тумбочка
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2012
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  6 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-онколога
  (онкологія)
  (сестринська справа)
  Площа 10,3 м2
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1987
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Тонометр
  Boch, Німеччина
  1 2012
  задовільний*
  Тумбочка
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Німеччина
  1 2012
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  7 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – хірурга
  (Хірургія),
  (сестринська справа)
  Площа 18,4 м2
  Кушетка медична
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1989
  задовільний*
  Стіл однотумбовий
  Броварська меблева фабрика, Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1998
  задовільний*
  Тонометр
  CIDA, Китай
  1 2012
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2012
  задовільний*
  Шафа для документів
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1998
  задовільний*
  8 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Перев’язочна хірургічна №1
  (Хірургія),
  (сестринська справа)
  Площа 25,2м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1988
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  3 1988
  задовільний*
  Інструменти
  Росія, Пакістан, Німеччина
  98 1989-2016
  задовільний*
  Лампа 4-х рефлекторна,
  Україна
  1 1989
  задовільний*
  Підставка під таз,
  ЗАТ “Заповіт”
  1 1990
  задовільний*
  Сухо жарова шафа,
  Турція
  1 1987
  задовільний*
  Стіл перев’язувальний,
  Україна
  1 1999
  задовільний*
  Столик інструментальний
  Київська дослідна фабрика спец.меблі ,Україна
  3 1985
  задовільний*
  Тумбочки
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1987
  задовільний*
  Шафа медична
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1989
  задовільний*
  9 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Перев’язочна хірургічна №2
  (Хірургія),
  (сестринська справа)
  Площа 25,9 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1988
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  3 1988
  задовільний*
  Інструменти
  Росія, Пакістан, Німеччина
  90 1989 – 2016
  задовільний*
  Лампа 4-х рефлекторна
  Україна
  1 1989
  задовільний*
  Столик інструментальний
  Київська дослідна фабрика спец.меблі ,Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стіл перев’язувальний
  Україна
  1 1999
  задовільний*
  Тумбочки
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1987
  задовільний*
  Шафа медична
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1989
  задовільний*
  10 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет
  лікаря-терапевта
  (терапія)
  (сестринська справа)
  Площа 10,8 м2
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стіл
  Броварська меблева фабрика, Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1981
  задовільний*
  Тонометр LD-71/
  Росія
  1 2012
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2012
  задовільний*
  Шафа для документів
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  11 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-психіатра дитячого
  (дитяча психіатрія)
  (сестринська справа)
  Площа 11,4 м2
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Тонометр
  CIDA, Китай
  1 2012
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Німеччина
  1 2016
  задовільний*
  Шафа для документів
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  12 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-дерматовененролога (2)
  (дерматовенерологія)
  (сестринська справа)
  Загальна площа — 22,7 м2
  Площа 15,6 м2
  Площа 7,1 м2
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  2 2001
  задовільний*
  Дзеркало гінекологічне
  Росія
  12 2000
  задовільний*
  Крісло гінекологічне КГ-1
  ЗАТ “Заповіт”
  1 1991
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Лотки ниркоподібні
  Росія
  12 1990
  задовільний*
  Пінцети
  Росія
  12 1990
  задовільний*
  Стіл медичний
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1981
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1982
  задовільний*
  Сухо жарова шафа
  ТОВ “МІЗ-МА”, Україна
  1 2009
  задовільний*
  Тонометр
  CERTIFID, Китай
  1 2009
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2009
  задовільний*
  Шафа для документів
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  13 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – психіатра
  (психіатрія), (сестринська справа)
  Площа 18,8 м2
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 2000
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  6 2001
  задовільний*
  Тумбочка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  3 1988
  задовільний*
  Тонометр
  CERTIFID, Китай
  1 2009
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай2009
  задовільний*1
  Шафа для документів
  Броварська меблева фабрика, Україна
  2 1988
  задовільний*
  14 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – уролога

  (урологія), (сестринська справа)
  Площа 20,7 м2
  Крісло гінекологічне КГ-1
  ЗАТ “Заповіт”
  1 1991
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стіл медичний
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Тонометр
  CERTIFID, Китай
  1 2010
  задовільний*
  Тумбочки
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Уретроскоп
  Росія
  1 1976
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2010
  задовільний*
  Цистоскоп оглядовий ЦС-1
  Росія
  1 1976 задовільний*
  Цистоскоп катетеризацій ний
  Росія
  1 1976 задовільний*
  Шафа медична
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Шафа для документів
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  15 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16-42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Жіноча консультація.
  кабінет лікаря – акушера-гінеколога оглядовий
  (акушерство і гінекологія),
  ( сестринська справа)
  Площа — 21,0 м2
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1993
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  4 1993
  задовільний*
  Ваги
  Німеччина
  1 1981
  задовільний*
  Інструменти, Пакістан, Росія, Німеччина 42 1994 -2015
  задовільний*
  Кольпоскоп «МК-300»
  “НДЦ “Сканер”, Україна
  1 2009
  задовільний*
  Крісло гінекологічне
  ЗАТ “Заповіт”
  1 1993
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стетоскоп
  Німеччина
  1 1993
  задовільний*
  Стіл медичний
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Стіл
  Броварська меблева фабрика, Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стільці
  Броварська меблева фабрика, Україна
  4 1985
  задовільний*
  Тонометр
  Boch, Німеччина
  1 2008
  задовільний*
  Тумбочки
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2008
  задовільний*
  Шафа для документів
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  16 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Жіноча консультація.
  Кабінет лікаря – акушера-гінеколога процедурний.
  (акушерство і гінекологія),
  (сестринська справа)
  Площа 20,7 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1992
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  4 1993
  задовільний*
  Діатермокоагулятор ЕН-57М
  Волгоградський завод медичного обладнання СРСР
  1 1981
  задовільний*
  Інструменти
  Росія, Пакістан,Німеччина
  41 1990 – 2015
  задовільний*
  Кольпоскоп з відеосистемою «МК-200»
  Україна
  1 2013
  задовільний*
  Крісло гінекологічне
  ЗАТ “Заповіт”
  1 1996
  задовільний*
  Крісло офісне
  АТ”Новий стиль”,PRESTIGE Україна
  1 2013
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1989
  задовільний*
  Стіл медичний
  Броварська меблева фабрика, Україна
  3 2000
  задовільний*
  Стіл
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2013
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1969
  задовільний*
  Сухожарова шафа
  ТОВ “МІЗ-МА”
  1 2004
  задовільний*
  Тумбочка конторська (пересувна)
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2013
  задовільний*
  Шафа медична
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1980
  задовільний*
  Шафа для документів
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2013
  задовільний*
  17 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Жіноча консультація.
  Кабінет лікаря планування сімї.
  (акушерство і гінекологія),
  (сестринська справа)
  Площа 10,9 м2
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1990
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стетоскоп
  Німеччина
  1 1989
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1981
  задовільний*
  Тонометр LD-71
  Росія
  1 2010
  задовільний*
  Тумбочки
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1973
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2008
  задовільний*
  Шафа для документів
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  18 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – отоларинголога (2)
  (отоларингологія),
  (сестринська справа)
  Загальна площа — 23,6 м2
  Площа №1 -17,1 м2
  Площа №2 – 6,5 м2
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 2001
  задовільний*
  Балон Политцера – апарат для пневмомасажу барабанних перетинок, Україна 1 1986
  задовільний*
  Бейзік-СЕТ С10 діагностичний набір з металевою рукояткою: отоскоп, риноскоп з приладдям,
  Німеччина
  1 2010
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  1 1998
  задовільний*
  Крісло Барані КВ-1
  НВК «УкрПром-Система» , Україна
  1 1969
  задовільний*
  Лампа настільна,
  Eglo 91482,Угорщина
  1 2013
  задовільний*
  Лобний рефлектор,
  Росія
  1 2000
  задовільний*
  Набір камертонів
  “Красногвардєєц”, СРСР
  1 1972
  задовільний*
  Пневматична воронка
  “Красногвардєєц”, СРСР
  1 1972
  задовільний*
  Стіл медичний
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  7 1981
  задовільний*
  Тонометр LD-71
  Росія
  1 2010
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2008
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  2 1982
  задовільний*
  19 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-офтальмолога
  (офтальмологія),
  (сестринська справа)
  Площа 18,2 м2
  Апарат Ротта,
  СРСР
  1 1981
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  3 1990
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  2 1989
  Задовільний*
  Еластотонометр Філатова-Кальфа-354
  СРСР
  1 1963
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1982
  задовільний*
  Набір пробних лінз і призм-малий NM-100
  Росія
  1 1983
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  6 1981
  задовільний*
  Таблиця Орлової для перевірки зору у дітей,
  СРСР
  1981
  задовільний*
  Таблиця Головіна — Сивцева,
  СРСР
  1981
  задовільний*
  Тонометр LD -71
  Росія
  1 2000
  задовільний*
  Тумбочка
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2008
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1982
  задовільний*
  20 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Темна кімната лікаря-офтальмолога
  (офтальмологія),
  (сестринська справа)
  Площа 6,0 м2
  Лінійки скіаскопічні ЛСК-1
  Харків, Україна
  1 1989
  задовільний*
  Офтальмоскоп,
  СРСР
  1 1985
  задовільний*
  Периметр для визначення полів зору,
  Німеччина
  1 1990
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Щільова лампа ЩЛ2БТУЗ 115084 1 1990
  задовільний*
  21 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – стоматолога дитячого
  (дитяча стоматологія), (сестринська справа)
  Площа — 10,3 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1987
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  2 1997
  задовільний*
  Стоматологічна
  установка «Xirana», Чехія
  1 2002
  задовільний*
  Стіл медичний
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Тумбочка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1990
  задовільний*
  22 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-стоматолога хірурга
  (хірургічна стоматологія) (сестринська справа)
  Площа – 18,5 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1998
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  3 1983
  задовільний*
  Стоматологічна
  установка «Yzanum», Китай
  1 2007
  задовільний*
  Стіл медичний
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стільці
  Броварська меблева фабрика, Україна
  3 1997
  задовільний*
  Сухожарова шафа ГП-40
  ТОВ “МІЗ-МА”
  1 2010
  задовільний*
  Тонометр LD -71
  Росія
  1 2000
  задовільний*
  Тумбочка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  2 1982
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2008
  задовільний*
  Шафа для документів
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1982
  задовільний*
  23 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-стоматолога-терапевта
  (терапевтична стоматологія) (сестринська справа)
  Площа — 31,1 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1999
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  3 1983
  задовільний*
  Стоматологічна
  установка «Pezformer», США
  2 1999 задовільний*
  Стіл медичний
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1979
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  5 1985
  задовільний*
  Сухожарова шафа ГП-40
  ТОВ “МІЗ-МА”
  1 2006
  задовільний*
  Тумбочки
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1985
  задовільний*
  Тонометр ММП-60,
  Україна
  1 2002
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2008
  задовільний*
  Шафа для документів
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1986
  задовільний*
  Шафа для одягу
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1982
  задовільний*
  24 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – нарколога (2)
  (наркологія),
  (сестринська справа)
  Загальна площа — 32,3 м2
  Площа 21,1м2
  Площа 11,2м2
  Алконт 01СУ
  м.Сміла, Україна
  1 2008
  задовільний*
  Алконт 01 СУ U
  Білорусь
  1 2013
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  Крісло
  Київська меблева фабрика ім.Боженка, Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стіл медичний
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1999
  задовільний*
  Стіл
  Броварська меблева фабрика, Україна
  4 1992
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  8 1985
  задовільний*
  Тонометр LD-71
  Росія
  1 2002
  задовільний*
  Тумбочка
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1983
  задовільний*
  Тумбочка (антресоль)
  Київська меблева фабрика ім.Боженка, Україна
  2 1983
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2008
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1982
  задовільний*
  25 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Маніпуляційний кабінет
  (сестринська справа)
  Площа 15,6 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1989
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  4 1989
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стіл медичний
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стіл
  Київська меблева фабрика ім.Боженка, Україна
  2 1984
  задовільний*
  Стільці
  Київська меблева фабрика ім.Боженка, Україна
  2 1999
  задовільний*
  Тонометр BK 2001-3001
  Китай
  1 2010
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2010
  задовільний*
  Холодильник «Snaige»
  Литва
  2 2006
  задовільний*
  Шафа медична
  Київська меблева фабрика ім.Боженка, Україна
  1 1989
  задовільний*
  Шафа
  Київська меблева фабрика ім.Боженка, Україна
  1 1999
  задовільний*