Дитяче

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИТЯЧЕ ВІДДІЛЕННЯ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Дитяче відділення є структурним підрозділом КНП ІРР «Іванківська центральна районна лікарня» (далі – КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”), де надається невідкладна (екстрена) та планова допомога хворим педіатричного профілю які, згідно з показаннями, потребують стаціонарного лікування і не потребують госпіталізації у відділення реанімації і інтенсивної терапії.
  2. Дитяче відділення створене згідно затвердженої структури КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” та ліжкового фонду.
  3. Дитяче відділення у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я КОДА, наказами і розпорядженнями головного лікаря КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” та його заступника з медичної частини у сфері надання медичної допомоги (екстреної та планової) педіатричного профілю, які потребують цілодобового нагляду.
  4. У своїй роботі спеціалісти дитячого відділення застосовують методи діагностики та лікування захворювань педіатричного профілю, впроваджують в практику нові методи і методики діагностики та лікування.
  5. Забезпечення дитячого відділення медичним обладнанням та матеріалами, м’яким інвентарем та технічними засобами здійснюється згідно з затвердженим табелем оснащення, в межах кошторису.
 2. СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ

  1. Структура та штати дитячого визначаються штатним розписом КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”. Станом на 01.01.2018 р. у відділенні функціонує: 10 ліжок, 1 медсестринський пост, 6 палат, один напівбокс, маніпуляційна, ординаторська, кабінети старшої медичної сестри та сестри-господині, їдальня з кімнатами для підігріву їжі і миття посуду, склад білизни, 3 санітарні вузли, кімната гігієни, клізменна, фізіотерапевтичний кабінет.
  2. Створені умови для праці медпрацівників відділення. Допоміжні приміщення відповідають санітарним нормам. Відділення обладнане необхідним твердим та м’яким інвентарем, медичним інструментарієм, медобладнанням, медикаментами для невідкладної допомоги, а також телефонними засобами зв’язку.
  3. До штатного розкладу входять такі посади:

   Спеціалісти Кількість посад Фактично зайнято посад
   Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров’я) 1,0 1,0
   Лікар-педіатр 1,0 0,50
   Молодша медична сестра(санітарка палатна) 4,5 4,5
   Молодша медична сестра (санітарка-буфетниця) 0,5 0,5
   Сестра медична дитячого стаціонару 4,5 4,5
   Сестра медична старша 0,25 0,25
   Сестра-господиня 0,5 0,5
   Всього 12,25 11,75
 3. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛЕННЯ
  Основними завданнями дитячого відділення є:

  1. Надання кваліфікованої медичної допомоги дітям від народження до 18 років з соматичною патологією.
  2. Надання консультативної допомоги сімейним лікарям та лікарям інших відділень, в яких знаходяться на лікуванні діти.
  3. Вирішення питання щодо направлення дітей з соматичною патологією на консультацію та лікування до профільних обласних лікувальних установ.
  4. Здійснення наступності та послідовності амбулаторного та стаціонарного етапів надання медичної допомоги дітям з соматичними захворюваннями.
  5. Проведення навчання батьків та медичного персоналу за програмою «Лікарня доброзичлива до дитини».
  6. Забезпечення цілодобового ургентування по педіатрії у вихідні та святкові дні спільно з сімейними лікарями.
  7. Впровадження нових форм та методів діагностики та лікування захворювань у дітей.
  8. Визначення потреби дитячого відділення у медичному обладнанні, лікарських засобах та виробах медичного призначення для діагностики та лікування соматичних захворювань у дітей.
  9. Аналіз показників стану здоров’я дітей району з соматичною патологією та розробка рекомендацій, спрямованих на збереження і покращення здоров’я дітей.
  10. Організаційно-метрдичне забезпечення підготовки підвищення кваліфікації сімейних лікарів, педіатрів та лікарів інших спеціальностей, медичних сестер, фельдшерів з питань діагностики, лікування та надання невідкладної допомоги дітям району.
  11. Проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики, діагностики та лікування захворювань у дітей.
 4. ФУНКЦІЇ

  1. Забезпечення діагностики і лікування хворих педіатричного профілю.
  2. Проведення комплексу заходів, спрямованих на своєчасну діагностику і лікування патології педіатричного профілю відповідно до Протоколів.
  3. Своєчасна діагностика соматичних захворювань у дітей, з метою оптимізації місця лікування хворих (залишення у відділенні чи переведення у відповідний заклад охорони здоров’я третинного рівня).
  4. Визначення і проведення медикаментозної терапії хворих з метою корекції і виведення на рівень компенсації хронічних захворювань і на рівень одужання гострої патології педіатричного профілю.
  5. Підвищення рівня теоретичних знань і практичних навичок з надання стаціонарної медичної допомоги хворим педіатричного профілю.
  6. Надання лікувально-консультативної допомоги хворим при їх самозверненні або за направленнями служби екстреної медичної допомоги, лікарів інших лікувальних закладів.
  7. Ведення затвердженої облікової та звітної документації, здійснення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженими формами.
 5. ПРАВА

  1. Для здійснення покладених на відділення завдань лікарі-педіатри відділення під керівництвом завідувача відділення мають право на відбір хворих для лікування у відділенні, взаємодіючи з іншими закладами охорони здоров’я району, а також порушувати клопотання про організацію консиліумів із залученням спеціалістів.
  2. Завідувач відділення має право на організацію конференцій, семінарів, спрямованих на поліпшення лікування соматичної патології у дітей.
  3. Завідувач відділення має право порушувати перед керівництвом КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” клопотання про вдосконалення діагностичних служб, придбання сучасного діагностично-лікувального обладнання.
  4. Лікарі дитячого відділення мають право співпрацювати з профільними відділеннями інших закладів охорони здоров’я, профільними кафедрами медичних навчальних закладів.
  5. Лікарі дитячого відділення мають право надавати консультативну допомогу з питань, що входять до їх компетенції, іншим відділенням КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” та спеціалістам інших закладів охорони здоров’я району за їх запитом.
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  1. Завідувач та співробітники дитячого відділення несуть відповідальність за невчасне і неналежне виконання завдань і функцій, вимог законодавства України та внутрішніх документів КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” з питань, що належать до компетенції відділення.
 7. ВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  1. Дитяче відділення при наданні медичної допомоги хворим взаємодіє і перебуває в партнерських взаємовідносинах з іншими лікувальними відділеннями КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”, діагностичними підрозділами і кабінетами, параклінічними і допоміжними службами КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”, надає їм консультативні послуги та ,за необхідності, використовує їх послуги.
 8. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги покладається на завідувача відділення.
  2. Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснює заступник головного лікаря з медичної частини (відповідальний за організацію контролю якості медичної допомоги КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”).
  3. Вибірковий внутрішній і зовнішній контроль якості роботи включає експертизу летальних випадків, випадків ускладнень, випадків подовжених чи скорочених термінів лікування хворих в стаціонарі, випадків запізнілої госпіталізації, випадків скарг пацієнтів чи їх родичів.
  4. Внутрішній і зовнішній контроль якості надання медичної допомоги пацієнтам здійснюється із обов’язковим врахуванням результатів вивчення оцінки якості
 9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
  Перелік наявних приміщень та їх оснащення

  Поряд-ковий номер Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
  найменування кількість
  1 2 3 4 5 6
  1 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Педіатричне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Ординаторська
  (педіатрія)
  Площа 8,55 м2
  Стіл,
  Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Стілець,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  3 1998
  задовільний*
  Стетоскоп дитячий,
  Німечина
  1 2017
  задовільний*
  Пеленальний стіл,
  Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Фонендоскоп для новонароджених,
  Німечина
  1 2017
  задовільний*
  Шафа,
  Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна
  1 1989
  задовільний*
  2 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Педіатричне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Кімната старшої медичної сестри з місцем для зберігання медикаментів
  (сестринська справа)
  Площа 9,25 м2
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2017
  задовільний*
  Стіл,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  1 2010
  задовільний*
  Стілець,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  2 2010
  задовільний*
  Шафа для медикаментів,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  2 2010
  задовільний*
  3 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Педіатричне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Процедурна для ін’єкцій та внутрішньовенних вливань
  (сестринська справа)
  Площа 14,6 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН-15 ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 2016
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБНПе ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 2016
  задовільний*
  Бикси,
  Росія
  4 1998
  задовільний*
  Ваги електроні дитячі, Німеччина 1 2010
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2017
  задовільний*
  Глюкометр,
  Німеччина
  1 2016
  задовільний*
  Електровідсмоктувач,
  Німеччина
  1 2010
  задовільний*
  Інструментальний столик, ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 1998
  задовільний*
  Кисневий концентратор, Німеччина 1 2010
  задовільний*
  Компресорний інгалятор, Німеччина 3 2014
  задовільний*
  Кушетка,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Кушетка фабрика,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  1 1997
  задовільний*
  Небулайзер,
  Німечина
  1 2014
  задовільни*
  Пеленальний стіл,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Пульсоксиметр,
  Німеччина
  1 2017
  задовільний*
  Променисте тепло,
  Україна
  1 1978
  задовільний*
  Сейф МШ-2,
  Україна
  1 1998
  задовільний*
  Стетоскоп,
  Німеччина
  1 2010
  задовільний*
  Стіл інструментальний, фабрика Броваримеблі, Україна 2 1997
  задовільний*
  Тонометр дитячий,
  Німеччина
  1 2010
  задовільний*
  Тонометр дорослий,
  Китай
  2 2010
  задовільний*
  Термометри медичні “Склоприлад” Полтава 5 2014
  задовільний*
  Холодильник «Snaige»,
  Латвія
  1 2009
  задовільний*
  Штативи,
  Німеччина
  3 2012
  задовільний*
  Шафа фабрика,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  3 2010
  задовільний*
  Шафа медична,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  3 2010
  задовільний*
  4 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Педіатричне відділення
  07201 Київська область
  Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  1 напів бокс
  (педіатрія)
  (сестринська справа)
  Площа 9,3 м2
  Ліжко доросле,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  1 2007
  задовільний*
  Ліжко дитяче,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  1 2007
  задовільний*
  Стілець,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  1 2007
  задовільний*
  Тумбочка ,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  1 2007
  задовільний*
  5 Лікувально-профілактичний підрозділ Педіатричне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  6 палат
  (педіатрія)
  (сестринська справа)
  Площа загальна-82,7 м2
  Площа №1-21,2 м2
  Площа №2-21,1 м2
  Площа №3-11,3 м2
  Площа №4-10,1 м2
  Площа №5-12,3 м2
  Площа №6-16,7 м2
  Бактерицидна установка ОБН-150 ЗАТ “Заповіт”,Україна 8 2007
  задовільний*
  Ліжко доросле,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  15 2007
  задовільний*
  Ліжко дитяче,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  10 2007
  задовільний*
  Стіл пеленальний,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  1 2008
  задовільний*
  Стілець,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  2 2007
  задовільний*
  Тумбочк,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  13 2007
  задовільний*
  Шафа,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  1 2010
  задовільний*
  6 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Педіатричне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Фізіотерапевтичний кабінет
  (Фізіотерапія)
  (сестринська справа)
  Площа 13,5 м2
  Апарат УЗД «Simens» Німечина 1 1989
  задовільний*
  Апарат гальванічний
  «Поток-1», Росія
  3 1987
  задовільний*
  Апарат УВЧ-30,
  Росія
  1 1980
  задовільний*
  Апарат «Іскра-1»,
  Росія
  1 1975
  задовільний*
  Апарат «СНІМ-1»,
  Росія
  1 1972
  задовільний*
  Інгалятор «Мусон»,
  Росія
  1 2002
  задовільний*
  Компресорний інгалятор Німеччина 1 2014
  задовільний*
  Кушетка,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  2 1990
  задовільний*
  Лампа «Солюкс»,
  Росія
  1 1980
  задовільний*
  Стіл,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1987
  задовільний*
  Тумбочка ,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  5 1990
  задовільний*