Гінекологічне

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Гінекологічне відділення є структурним підрозділом КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” і забезпечує надання стаціонарної гінекологічної допомоги.
  2. Керівництво відділенням здійснюється завідувачем відділення, який призначається на посаду та звільняється наказом головного лікаря КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”. В своїй роботі підпорядковується головному лікарю та безпосередньо заступнику головного лікаря по медичній частині.
  3. Організація роботи відділення забезпечується виконанням нормативно-правових директив та методичних документів МОЗ України, ДОЗ, наказами та розпорядженнями головного лікаря та його заступників.
  4. Організовує роботу відділення завідуючий, старша медична сестра, а також лікар-гінеколог, який заміщує завідуючого і затверджений головним лікарем в резерві керівництва відділенням.
  5. Персонал відділення в своїй діяльності керується діючим чинним законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями, іншими нормативними актами органів охорони здоров’я, посадовими інструкціями.
  6. Планування діяльності, фінансування, укомплектування штатами, оснащенням проводиться відповідно до діючих нормативів у встановленому порядку.
  7. Гінекологічне відділення створене з метою забезпечення цілодобової стаціонарної гінекологічної допомоги населення району і розраховане на 10 ліжок.
 2. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛЕННЯ
  1. Надання стаціонарної гінекологічної допомоги жінкам різних вікових груп з патологією репродуктивної системи та вагітним з ускладненим перебігом вагітності у термінах до 22 тижнів згідно з «Нормативами надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги» та клінічних протоколів затверджених МОЗ України.
  2. Проведення своєчасної діагностики, консервативного та оперативного лікування захворювань репродуктивної системи у жінок відповідно до « Нормативів надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги», клінічних протоколів затверджених МОЗ України.
  3. Забезпечення надання пацієнтам невідкладної гінекологічної допомоги.
  4. Забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною та реанімаційною допомогою.
  5. Впровадження нових, сучасних методів діагностики, лікування та профілактики гінекологічних захворювань, патологічного перебігу вагітності.
  6. Проведення цитологічного скринінгу на патологію ш/ матки усіх пацієнтів, які звернулись за медичною допомогою вперше за звітний рік.
  7. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності, аналізу та розробки заходів щодо зниження цих показників.
  8. Організація реабілітаційних заходів для жінок з патологією репродуктивної системи.
  9. Організація лікувально-діагностичної допомоги подружжю, молоді, що вступають до шлюбу, на стаціонарному етапі.
  10. Забезпечення підвищення кваліфікації працівників відділення.
  11. Забезпечення наступності та послідовності в роботі з жіночою консультацією, відділенням невідкладної та екстренної медичної допомоги, спеціалізованими закладами охорони здоров’я (дермато-венерологічним, протитуберкульозним, онкологічним диспансером, лікарнями та ін.).
  12. Здійснення заходів щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій у відділенні.
  13. Аналіз показників діяльності відділення, розробка заходів щодо поліпшення надання гінекологічної допомоги населенню.
  14. Ведення відповідних форм обліково-звітної та статистичної документації, надання у встановлені терміни інформації щодо діяльності відділення.
  15. Організація використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до вимог чинних нормативних документів.
  16. Підготовка інформації про всі випадки внутрішньо-лікарняних інфекцій, материнської смертності, нещасні випадки та надзвичайні події для інформування Департаменту охорони здоров’я КОДА.
  17. Забезпечення організації проведення патологоанатомічного дослідження згідно з чинним законодавством та участь фахівців причетних до надання медичної допомоги померлим пацієнтам, у проведенні патологоанатомічного дослідження.
  18. Дотримання персоналом, пацієнтами та відвідувачами правил внутрішнього розпорядку, затвердженого головним лікарем КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”.
  19. Забезпечення прав пацієнта згідно з чинним законодавством.
  20. Організація та проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я; профілактика ускладнень вагітності та пологів; профілактика ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім’ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкологічних захворювань та ін.
 3. СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ
  1. Гінекологічне відділення розгорнуте на першому поверсі двоповерхового хірургічного корпусу, має олремий вхід, межує по поверху з неврологічним відділенням.
  2. Відділення розраховане на 10 ліжок:
   1. палата після малих операцій — на 2 ліжка
   2. палата патології вагітних – на 2 ліжка
   3. палата післяопераційна – на 2 ліжка
   4. палата консервативної гінекології – на 4 ліжок
  3. До складу відділення входить:
   1. мала операційна
   2. маніпуляційна
   3. кімната для персоналу
   4. ординаторська
   5. харчоблок
   6. кімната сестри господарки
   7. ванна кімната
   8. два санвузла
   9. підсобні приміщення
  4. Холодна вода, каналізація, опалення та освітлення – централізовані. Для забезпечення теплою водою функціонує електричний бойлер.
 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
   

  П/п Посада По штату Зайнято Фізичних осіб
  1 Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров»я) 1,0 1,0 1
  2 Лікар акушер-гінеколог 4,0 2,0 1
  3 Молодша медична сестра (санітарка–прибиральниця) 4,5 2,25 2
  4 Сестра медична операційна 1,0 1,0 1
  5 Сестра медична старша 1,0 1,0 1
  6 Сестра медична стаціонару 4,5 4,5 5
  7 Сестра-господиня 1,0 1,0 1
  Всього 17,0 12,75 12
 5. ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ У ВІДДІЛЕННІ
  1. неспецифічні запальні хвороби ЖСО;
  2. специфічні запальні хвороби ЖСО TORCH комплексу;
  3. ерозії, рубцеві деформації, дисплазії ш/матки;
  4. запальні осумковані пухлини придатків матки;
  5. доброякісні пухлини матки та придатків матки;
  6. позаматкова вагітність;
  7. маткові кровотечі різного генеза;
  8. патологія перебігу вагітності в термінах до 22 тижнів;
  9. медичні аборти в терміні до 12 тижнів хірургічним методом;
  10. медикаментозний аборт;
  11. злоякісні пухлини ЖСО (обстеження, симптоматичне, паліативне лікування);
  12. ПОМЦ;
  13. безпліддя;
  14. запальні та незапальні захворювання зовнішніх статевих органів;
  15. вагітні з ЕГЗ сумісно з суміжним спеціалістом;
  16. ускладнення в т.ч. гнійно-запальні в післяпологовому періоді;
 6. ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ У ВІДДІЛЕННІ
  1. РДВСПМ та ц/каналу;
  2. медичний аборт шляхом інструментального вишкрібання стінок порожнини матки;
  3. медичний аборт шляхом вакуумаспірації;
  4. пункція через заднє склепіння піхви;
  5. парацентез;
  6. біопсія паталагічних ділянок з послідуючим ПГД матеріалу;
  7. діатермокоагуляція;
  8. діатермоконізація;
  9. метросальпінгографія;
  10. діагностична лапаротомія;
  11. операції на матці ( НАМ, екстерпація матки черевна та черезпіхвова, консервативна
  12. міомектомія, розсічення злук, кесаревий розтин, операції по деваскуляризації матки,
  13. операція Емета, черезпіхвова ампутація ш/матки, ушивання перфоративного отвору).
  14. операції на придатках матки ( сальпінголізіс, сальпінготомія, сальпінгектомія, катетеризація труби, аднексектомія, оварітомія, оваріектомія, кістектомія, резекція та ушивання яєчника, балонна тампонада).
 7. ДОДАТКОВІ ОБСТЕЖЕННЯ
  1. кардіотокографія;
  2. кольпоскопія;
  3. УЗД ОМТ та плода;
 8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
  Перелік наявних приміщень та їх оснащення

  Поряд-ковий номер Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
  найменування кількість
  1 2 3 4 5 6
  1 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Гінекологічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Ординаторська
  (акушерство і гінекологія)
  Площа 12,25 м2
  Банкетка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стіл письмовий ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стілець ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 5 2017
  задовільний*
  Тонометр
  Росія
  1 2018
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2018
  задовільний*
  Шафа для документів
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  1 2018
  задовільний*
  Шафа для одягу
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  1 2018
  задовільний*
  2 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Гінекологічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кімната старшої медсестри з місцем для зберігання медикаментів
  (сестринська справа)
  Площа 13,2 м2
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2017
  задовільний*
  Стіл письмовий ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стільчик ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Тумбочка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
  задовільний*
  Холодильник”Мінськ”
  Білорусь
  1 1992
  задовільний*
  Шафа для медикаментів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
  задовільний*
  Шафа металева для медикаментів з сейфом ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Шафа для одягу ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Шафа для документів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  3 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Гінекологічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Оглядова,
  мала операційна
  (акушерство і гінекологія, сестринська справа,
  сестринська справа (операційна))
  Площа 13,00 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН-1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2017
  задовільний*
  Безтіньова лампа 4-х рефл.
  Росія
  1 1991
  задовільний*
  Бікси
  “Ока” КСК, Росія
  8 2003
  задовільний*
  Відсмоктувач хірургічний «Біомед», Китай 1 2010
  задовільний*
  Гінекологічне крісло ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 2003
  задовільний*
  Інструменти
  Росія, Пакістан
  193 2010
  задовільний*
  Кольпоскоп “Ганімед SH”, Черкаси, Україна 1 2014
  задовільний*
  Кисневий концентратор F8,
  Nev Life,США
  1 2008
  задовільний*
  Столик маніпуляційний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Столик анестезіолога ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Столик інструментальний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стілець гвинтовий
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  1 2018
  задовільний*
  Сухожарова шафа FN-500
  Турція
  1 2006
  задовільний*
  Шафа для медикаментів з сейфом
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  4 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Гінекологічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Маніпуляційна
  (акушерство і гінекологія, сестринська справа)
  Площа 13,8 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН-1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2017
  задовільний*
  Бікси
  “Ока” КСК, Росія
  8 2003
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2017
  задовільний*
  Каталка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Кушетка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна 1 2018
  задовільний*
  Столик маніпуляційний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стільці ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Фетальний монітор
  «BFM-800», Корея
  1 2003
  задовільний*
  Холодильник «Смоленськ»,
  Росія
  1 1992
  задовільний*
  Центрифуга лабораторна на 6 пробірок, Мадрід 1 1986
  задовільний*
  Шафа медична ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Штативи,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  3 1994
  задовільний*
  Штативи,
  Німеччина
  2 2016
  задовільний*
  5 Лікувально-профілактичний підрозділ Гінекологічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Післяопераційна палата
  (акушерство і гінекологія, сестринська справа)
  Площа 17,8 м2
  Бактерицидна установка ОБН 1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2017
  задовільний*
  Ліжко функціональне ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Амед”, Україна 3 2018
  задовільний*
  Стіл приліжковий ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Амед”, Україна 1 2018
  задовільний*
  Стіл палатний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Амед”, Україна 1 2018
  задовільний*
  Табуретки
  ТМ “Експерт”, Україна
  3 2018
  задовільний*
  Тумбочка приліжкова ТОВ”Хімлаборреактив”
  ТМ “Експерт”, Україна
  3 2018
  задовільний*
  6 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Гінекологічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Палати- 3
  (акушерство і гінекологія, сестринська справа)
  Площа загальна-57,7 м2
  Площа №1- 15,4 м2
  Площа №2 -21,3 м2
  Площа №3 -21,0 м2
  Бактерицидна установка ОБН 1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  3 2017
  задовільний*
  Вішалка
  Київська дослідна фабрика спец.меблі
  2 2003
  задовільний*
  Ліжко функціональне ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 10 2018
  задовільний*
  Стіл палатний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 3 2018
  задовільний*
  Табуретки
  ТМ “Експерт”
  10 2018
  задовільний*
  Тумбочка приліжкова ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 10 2018
  задовільний*