Інфекційне

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНФЕКЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Інфекційне відділення є структурним підрозділом КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”, розраховане на 13 ліжок, з них – 7 дорослих, 6 дитячих.
  2. У своїй діяльності керівництво інфекційними відділеннями (завідувач) підпорядковується адміністрації КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”.
  3. Фінансування відділення здійснюється з бюджету лікарні.
  4. Штатні нормативи відділення відповідають діючим нормативно-правовим актам.
 2. ФУНКЦІЇ

  1. Надання спеціалізованої допомоги інфекційним хворим дорослим та дітям.
  2. Забезпечення надання невідкладної допомоги дорослим та дітям.
  3. Систематичне вивчення нових ефективних методів діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб та впровадження їх в практику.
  4. Розробка заходів по поліпшенню якості лікувально-діагностичної роботи та зниженню госпітальної летальності при інфекційних захворюваннях дорослих та дітей.
  5. Підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу лікарні з питань медичної допомоги хворим з інфекційними захворюваннями дорослих та дітей.
  6. Складання лікарями відділення індивідуальних планів відповідного лікування та реабілітації хворих інфекційного профілю.
  7. Надання консультативної допомоги.
  8. Забезпечення організаційно-методичною допомогою ЛПЗ району.
  9. Забезпечення контролю надання допомоги дорослим та дітям хворим на ВІЛ-інфекцію(СНІД).
  10. Проведення первинного обстеження і реєстрації дорослих та дітей з вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція(СНІД).
 3. СТРУКТУРА

  1. Корпус інфекційного відділення являється складовою частиною ЦРЛ. Стороннім вхід до відділення заборонений.
  2. На території інфекційного відділення не допускається розміщення підрозділів, які не мають відношення до останнього.
  3. Територія навколо відділення підтримується у чистоті. У літню пору доріжки біля відділення до прибирання поливають, а зимою – чистять від снігу, лід (бурульки що утворюються на даху) збивають.
  4. У інфекційному відділенні є спеціальні контейнери для збирання та перевезення сміття і залишків їжі. Спалювання відходів, сміття та іншого заразного матеріалу з лікувального інфекційного відділення, у топках котлів центрального опалення категорично забороняється.
  5. Основними вимогами інфекційного відділення є максимальна ізоляція хворих з однією якоюсь інфекцією, наявність одно, двомісних палат з метою попередження внутрішньо-лікарняних інфекцій.
  6. При обслуговуванні інфекційних хворих персонал постійно контактує з самими хворими, їх речами, випорожненнями та предметами догляду за ними. Є небезпека зараження не тільки обслуговуючого персоналу, а й членів їх сімей.
  7. Дане положення попереджає небезпеку зараження обслуговуючого персоналу, членів їх сімей, а також не допускає поширення інфекції як в стаціонарі, так і за його межами.
  8. Приміщення
   1. Приміщення розміщено і обладнано з врахуванням суворого розмежування чистих виробничих процесів від процесів пов’язаних з прийомом і утриманням інфекційних хворих і інфікованими речами і матеріалами.
   2. Приміщення сухі і мають безпосереднє природне освітлення. Відношення площі вікон до площі підлоги 1:5 – 1:7.
   3. Будівля інфекційного відділення обладнана водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, вентиляцією. Приміщення обладнані фрамугами і кватирками.
   4. Усі стічні води з інфекційного відділення перед випуском їх у загальну каналізацію знезаражують.
   5. Стінки і підлоги у всіх приміщеннях непроникні для гризунів, гладенькі, без щілин.
   6. Стіни у всіх приміщеннях покриті фарбою.
   7. Підлога у всіх приміщеннях покрита лінолеумом, а в санітарному вузлі, буфетних, камерному відділенні, допоміжних приміщеннях санпропускника обладнана з водонепроникних матеріалів.
   8. Віконні рами і двері з мінімальною кількістю металічних деталей і пофарбовані фарбою. Дерев’яні пристрої легко піддаються очищенню.
   9. Усі приміщення, коридори, східці утримуються у чистоті і порядку. Проходи складських приміщень не захаращуються. Встановлені певні строки прибирання і дезінфекції приміщень відділення.
   10. У буфетній знаходиться шафа для роздільного зберігання чистого і використаного посуду, який регулярно знезаражується.
   11. У відділенні є буфет, забезпечений раковинами для миття посуду і столами, окремо раковинами для миття рук.
   12. У інфекційному відділенні передбачені для персоналу окрема роздягальня з двома шафами: одна для зберігання одягу, друга – для зберігання спецодягу.
   13. В усіх кабінетах і в інших приміщеннях, де персонал контактує з зараженими предметами і матеріалами, є умивальники, мило і щітка для миття рук, а також рушник і дезінфікуючі засоби (розчини) для знезараження рук.
   14. У буфетній знаходиться посуд, окремий від призначеного для хворих, і умивальник для миття рук персоналу. Цей посуд знезаражується кип’ятінням.
 4. ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

  № п\п Посади Штатні Зайняті Фізичних осіб
  1. Завідувач підрозділу(закладу охорони здоров’я) 1,0 1,0 1
  2. Лікар-інфекціоніст дитячий 0,5 0,5 1
  3. Молодша медична сестра (санітарка палатна) 5,0 5,0 5
  4. Молодша медична сестра(санітарка-буфетниця) 0,5 0,5 1
  5. Сестра медична старша 0,25 0,25
  6. Сестра медична стаціонару 5,0 5,0 7
  7. Сестра-господиня 0,5 0,5 1
 5. КЕРІВНИЦТВО

  Керівництво інфекційним відділенням здійснює завідувач, який призначається з числа висококваліфікованих лікарів-інфекціоністів першої та вищої кваліфікаційної категорії і підпорядкований головному лікарю, заступнику головного лікаря з лікувальної роботи, головному позаштатному інфекціоністу ГУОЗ КОДА, головному терапевту ГУОЗ КОДА, головному інфекціоністу МОЗ України.

  Завідувач інфекційного відділення призначається і звільняється із займаної посади головним лікарем.

  Організація роботи інфекційного відділення забезпечується директивними та методичними документами МОЗ, ГУОЗ КОДА, методичними рекомендаціями ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського Л.І. МОЗ України”, наказами і розпорядженнями головного лікаря та його заступників з лікувальної та організаційно-методичної роботи, рішеннями лікарняної ради.

  Організовують роботу відділення завідувач, старша медична сестра, лікар, який заміщує завідувача і затверджений головним лікарем у резерв керівництва відділенням.

 6. ЗАВДАННЯ

  Головним завданням інфекційного відділення є забезпечення надання у повному об’ємі спеціалізованої медичної допомоги інфекційним хворим.

 7. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ. ПОКАЗИ ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ

  1. В інфекційне відділення хворий поступає за направленням лікаря – інфекціоніста КІЗ, сімейного лікаря(дільничного терапевта, дільничного педіатра), лікаря – спеціаліста іншого профілю.
  2. Прийом інфекційних хворих з метою попередження внутрішньолікарняної інфекції і небезпеки зараження персоналу проводиться безпосередньо на санпропускнику інфекційного відділення.
  3. Одночасне чекання двох і більше хворих на санпропускнику забороняється.
  4. На санпропускнику відділення проводиться первинний огляд хворого, його санітарна обробка, забір матеріалу для бакобстеження (при необхідності), оформлення медичної документації. При госпіталізації тяжкохворого його санобробка, первинний огляд та забір матеріалу для бактеріологічного дослідження проводиться безпосередньо в боксі чи напівбоксі.
  5. Після кожного огляду хворого, бокс і всі предмети обстановки і догляду у ньому негайно піддається старанній вологій дезінфекції.
  6. Транспорт, який доставив інфекційного хворого, ноші і інші використані предмети після передачі хворого піддаються знезараженню на спеціально виділеному місці.
  7. При вході в оглядовий кабінет (бокс) є халати, ковпаки, косинки для медичного персоналу і килимок, змочений дезінфікуючим розчином.
  8. Показання до госпіталізації в інфекційне відділення:
   1. Клінічні

    • гостре інфекційне захворювання, що потребує стаціонарної допомоги і цілодобового нагляду;
    • загострення хронічного інфекційного захворювання, що потребує стаціонарного лікування;
    • реконвалесценти, що пройшли курс лікування гострого інфекційного захворювання в іншому лікувальному закладі і переведені на доліковування за місцем проживання.
   2. Епідеміологічні

    • клінічно здорові на час огляду, які були в контакті з інфекційними хворими і потребують ізоляції та клінічного спостереження за епідемічними показаннями;
    • бактеріо- та паразитоносії, що належать до декретованої групи населення і потребують лікування в умовах стаціонару згідно нормативних документів МОЗ України.
 8. САНІТАРНА ОБРОБКА ХВОРИХ

  1. Cанітарна обробка пацієнта проводиться безпосередньо у боксі.
  2. Видача родичам білизни, речей та іншого від хворих, які надійшли, без знезаражування суворо забороняється.
  3. У санітарному пропускнику забезпечене дотримання чистоти у всіх його приміщеннях і проведення протиепідемічних заходів, викладених у наказі МОЗ № 916 від 04.08.83р.
  4. Медичний персонал проводить обробку хворих і дезінфекцію санпропускника.
 9. РОЗПОДІЛ ХВОРИХ ПО СЕКЦІЯХ

  1. На підставі результатів огляду хворого і даних про перенесені інфекційні захворювання та про контакти до поступлення у лікарню, лікар направляє хворого на відповідну секцію.
  2. При наявності індивідуальних боксів та напівбоксів, хворий до отримання результатів обстеження на бацилоносійство, а також у випадку неясного діагнозу, витримується у боксах та напівбоксах.
  3. Хворі на секціях групуються таким чином, щоб нові хворі не знаходились у одній палаті з видужуючими.
 10. УТРИМАННЯ ВІДДІЛЕННЯ

  1. Меблі, підлога, нижня частина стіл (панель) і підвіконники палат миються, витираються волого-механічним способом (гаряча вода, мило) не менше двох разів на добу. Прибирання проводиться маркованим інвентарем (відро, щітки, ганчірки), який є окремим для туалетів, палат, ванної, буфетів, маніпуляційної та іншого.
  2. Усі предмети для прибирання після кожного використання піддаються знезараженню кип’ятінням або дезінфікуючим розчином. Сміття потрібно збирати у відра з кришками і по мірі заповнення обов’язково спалюються або знезаражуються.
  3. Предмети догляду і посуд закріплюється за хворими на весь період перебування їх у боксах і ізоляторах.
  4. Приміщення провітрюються не менше 3-х разів на добу.
  5. Усі предмети догляду за хворими після кожного використання піддаються дезінфекції.
  6. Підкладні судна, горшки, сечоприймачі після кожного застосування знезаражуються.
  7. Наконечники для клізм, термометри, шпателі знезаражуються після кожного використання.
  8. Інфікована білизна відправляється у мішках, змочених дезінфікуючими розчинами у пральню лікарні, де проходить її дезінфекція.
  9. М’який інвентар, який не можна прати (ковдри, матраци, подушки) після виписки хворого дезінфікується у дезінфекційній камері. Іграшки не переходять від однієї дитини до другої без попереднього знезараження. Іграшки з інфекційного відділення батькам не повертаються, про що останні попереджаються.
  10. Предмети догляду за хворими та інструменти передаються на чергуванні тільки у знезараженому стані.
 11. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ВІДВІДУВАЧІВ

  1. Відвідування хворих родичами, як правило, заборонене.
  2. Речі і предмети, необхідні для догляду за хворими, які приносять з дому, підлягають обов’язковому попередньому знезараженню персоналом лікарні.
  3. Допуск матеріалів для догляду за дітьми, крім дітей грудного віку, дозволяється у кожному окремому випадку головним лікарем або завідувачем відділення.
  4. Мати, яка допущена для догляду за дитиною, обов’язково підлягає санітарній обробці, забезпечується постіллю і лікарняним одягом і зобов’язана суворо підкорятись правилам, встановленим у лікарні.
  5. Повернення родичам речей і посуду хворих дозволяється тільки після знезаражування.
 12. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ САНІТАРНО — ГІГІЄНІЧНОГО РЕЖИМУ ТА ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ

  1. Персонал, який обслуговує інфекційних хворих, зобов’язаний:
   1. прийшовши на роботу, зняти особистий одяг і взуття, одягти спецодяг і спецвзуття та запобіжні засоби, передбачені нормами;
   2. після закінчення роботи пройти обов’язково обробку у санітарному пропускнику (прийняти душ або ванну);
   3. вішати домашній одяг і спецодяг обов’язково у різних шафах;
   4. періодично знезаражувати свої індивідуальні шафи у гардеробній;
   5. під час догляду за хворими слідкувати за чистотою рук;
   6. при наявності на руках порізів, подряпин пошкоджень шкіри проводити обробку, одягати рукавички;
   7. при вході у палати до хворих із крапельними інфекціями, у період неблагополуччя по захворюваності на грип, а також при прибиранні постелі і розборі інфікованої білизни обов’язково одягати марлеві респіратори;
   8. волосся повністю заправляти під шапку або косинку, манжети на руках халатів зав’язувати;
   9. при кожному підозрілому на інфекцію випадку захворювання у квартирі медичного працівника інфекційного відділення, у сім’ї, негайно повідомити головного лікаря, завідувача інфекційного відділення;
   10. піддаватись всім встановленим для медичного і обслуговуючого персоналу щепленням і дослідженням.
  2. Обслуговуючому персоналу забороняється:
   1. сідати на ліжко хворого;
   2. з’являтись у відділення без спецодягу;
   3. виходити у спецодязі за межі інфекційного відділення або одягати одяг на спецодяг, а також виносити спецодяг додому;
   4. з’являтись у буфетній у спецодязі;
   5. користуватись туалетом, призначеним для хворих, посудом та іншими речами, які були у користуванні в хворих;
   6. приймати їжу у палатах, коридорах;
   7. вживати харчові продукти і харчові залишки хворих;
   8. палити в палатах, коридорах.
  3. Суворо забороняється переходити з однієї секції на другу або заходити в бокс без особливої потреби.
  4. Господарський персонал (завгосп, слюсар, столяр та ін..) заходячи у відділення, одягають санітарний халат і виходячи, залишають його у відділенні.
 13. ІНФЕКЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ

  1. проведення лабораторних та інструментальних досліджень згідно затверджених стандартів;
  2. використання у лікувальній роботі високоефективних і малозатратних методів лікування інфекційних хворих.
 14. ІНФЕКЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ

  Інфекційне відділення ЦРЛ взаємодіє зі структурними підрозділами ЦРЛ, Вишгородським міжрайонним відділом лабораторних досліджень Державної установи “Київський обласний лабораторний центр МОЗ України”, КЗ ІРР “ЦПМСД”, Іванківським міжрайонним управлінням головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, головним позаштатним інфекціоністом ДОЗ КОДА.

 15. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ

  Оцінка роботи інфекційного відділення проводиться за:

  • показниками роботи відділення згідно щомісячного аналізу;
  • кількістю скарг хворих та їх родичів на недоліки лікування і обслуговування;
  • виконанням положень режимних наказів;
  • дотриманням трудової дисципліни;
  • участю у санітарно-освітній роботі, роботі клінічних та патологоанатомічних конференцій.
 16. РЕГЛАМЕНТУЮЧА БАЗА

  “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 24.01.94 № 4004-XII;

  “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 15.02.1995 № 60/95-ВР;

  “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 06.04.2000 №1645-ІІІ із змінами, внесеними згідно із Законом від 05.06.2003 № 913-IV (913-15);

  Закон України “Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”;

  “Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації ” від 22.03.2017 №248р;

  “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз” від 05.07.2001 №2586-III;

  “Про проведення АРВТ у дорослих” від 12.07.2010 №551;

  “Про затвердження рекомендованих табелів оснащення виробами медичного призначення спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють клініко – діагностичні дослідження та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД” від 19.07.2010 №590;

  “Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності ВІЛ-інфекції” від 05.03.2013 №180;

  “Про затвердження форм облікової документації та звітності стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров’ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення” від 22.05.2013 №410;

  “Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення ” від 21.12.2010 №1141;

  “Щодо організації проведення обов`язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов`язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб” від 23.07.2002 №280 у редакції наказу МОЗ України 21.02.2013 № 150;

  “Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб” від 19.07.1995 №133;

  “Про збір, знезараження та здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас” від 22.10.1993 №223;

  “Про оптимізацію комплексу протиепідемічних заходів при виявленні захворювань, що викликані холерними та іншими патогенними вібріонами” від 07.04.2004 № 185;

  “Про впровадження в Україні адаптованої ДОТС-стратегії” від 15.11.2005 №610;

  “Про затвердження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз” від 18.08.2010 №684;

  “Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної та третинної медичної допомоги дорослим туберкульоз від 04.09.2014 р. № 620;

  “Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги ко-інфекція (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) від 31.12.2014 № 1039 ;

  “Про удосконалення протихолерних заходів в Україні” від 30.05.1997 №167;

  “Про затвердження Типового положення про кабінет “Довіра” від 21.07.2014 №509;

  “Про удосконалення заходів профілактики захворювань людей на сказ” від 15.04.2004 №205;

  “Про заходи з профілактики захворювань на сибірку” від 09.07.2003 №314;

  “Про заходи щодо профілактики захворювань на туляремію” від 23.07.2003 №342;

  “Про невідкладні заходи попередження розповсюдження та ліквідації пріонних інфекцій” від 24.05.2001 №196;

  “Про посилення заходів з діагностики та профілактики іксодових кліщових бореліозів в Україні” від 16.05.2005 №218;

  “Про удосконалення заходів профілактики епідемічного висипного тифу та хвороби Бриля” від 21.12.1993 №246;

  “Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом” від 28.09.1994 №38;

  “Про удосконалення лабораторної діагностики рикетсіозів” від 22.12.2003 №598;

  “Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей” від 23.11.2007 № 740;

  “Про заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями в Україні”від 09.02.1998 №30;

  “Про удосконалення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні” від 15.04.1998 №96;

  “Про затвердження табелю оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я” від 05.06.1998 №153;

  “Про упорядкування статистичної звітності в закладах та установах МОЗ України” від 30.06.1998 №180;

  “Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні” від 14.07.1998 №196;

  “Про заходи щодо покращання бактеріологічної діагностики дифтерії в Україні” від 03.08.1999 №192;

  “Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця” від 05.08.1999 №198;

  “Про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики кашлюку та паракашлюку” від 15.04.2005 №169;

  “Про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики менінгококової інфекції та гнійних бактеріальних менінгітів” від 15.04.2005 №170;

  “Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором” від 17.05.2005 №188;

  “Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів” від 01.08.2005 №385;

  “Про затвердження форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкції щодо їх заповнення” від 10.01.2006 №1;

  “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунологічних препаратів” від 16.09.2011 №595;

  “Про заходи на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемічними ускладненнями з високо патогенного грипу птиці серед населення” від 01.03.2006 №88/111;

  “Про затвердження плану заходів щодо боротьби з грипом серед населення та запобігання виникненню його пандемій” від 19.05.2006 №307;

  “Про затвердження методичних вказівок “Організація і проведення імунобіологічного моніторингу за інфекціями, які контролюються засобами специфічної профілактики (дифтерія, правець, кашлюк, кір) ” від 04.07.2006 №441;

  “Про заходи щодо профілактики і боротьби з пташиним грипом та запобігання виникненню його пандемії” від 17.07.2006 №488;

  “Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів” від 04.04.2012 №236;

  “Об усилении борьбы с гельминтозами в УССР” від 15.10.86 №579.

 17. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

  Перелік наявних приміщень та їх оснащення

  Поряд-ковий номер Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
  найменування кількість
  1 2 3 4 5 6
  1 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Інфекційне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Ординаторська
  (інфекційні хвороби)
  Площа 18,0 м2
  Стіл письмовий однотумбовий,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  4 1990
  задовільний*
  Стілець,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  3 1990
  задовільний*
  Тумбочка,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  2 1999
  задовільний*
  Шафа для медикаментів, фабрика “Броваримеблі”, Україна 1 1990
  задовільний*
  2 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Інфекційне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кімната старшої медичної сестри з місцем для зберігання медикаментів
  (сестринська справа)
  Площа 9,0 м2
  Вішалка,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1987
  задовільний*
  Гігромер психрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2016
  задовільний*
  Стіл письмовий однотумбовий,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1989
  задовільний*
  Стілець,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1990
  задовільний*
  Тумбочка,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  3 1989
  задовільний*
  Шафа медична,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  2 1989
  задовільний*
  3 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Інфекційне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Процедурна для ін’єкцій та внутрішньовенних вливань
  (сестринська справа)
  Площа -18,0 м2
  Апарат електрокардіограф «Юкард 100», “ТОВ ЮТАС”, Україна 1 2007
  задовільний*
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Ваги механічні дитячі “SORMIER”,
  Німеччина
  1 2004
  задовільний*
  Гігромер психрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2016
  задовільний*
  Інструментальний столик ЗАТ “Заповіт”, Україна 2 1999
  задовільний*
  Електровідсмоктувач, Туреччина 1 2009
  задовільний*
  Кисневий концентратор «Біомед 7F», Китай 1 2009
  задовільний*
  Кушетка,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1990
  задовільний*
  Пульсоксиметр «Pearl», Німечина 1 2009
  задовільний*
  Реанімаційний мішок Амбу для дорослих,
  Туреччина
  1 2009
  задовільний*
  Реанімаційний мішок Амбу для дітей,
  Туреччина
  1 2009
  задовільний*
  Сейф МШ-2,
  Харків, Україна
  2 1980
  задовільний*
  Стілець,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1989
  задовільний*
  Столик переносний,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1990
  задовільний*
  Тумбочка,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  2 1990
  задовільний*
  Холодильник «Днепр» Донецьк, Україна 1 1998
  задовільний*
  Холодильник «Днепр» Донецьк, Україна 1 2013
  задовільний*
  Центрафуга «СМ-3 Мікромед», ТОВ “Склоприлад”, Полтава, Україна 1 2013
  задовільний*
  Шафа для медикаментів, фабрика “Броваримеблі”, Україна 2 1990
  задовільний*
  Штатив,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  6 1999
  задовільний*
  4 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Інфекційне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район, смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  2 палати
  напів бокси
  (інфекційні хвороби) (сестринська справа)
  Площа загальна — 17,0 м2
  Площа №1-8,5 м2
  Площа №2-8,5 м2
  Ліжко функціональне,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  2 2010
  задовільний*
  Ліжко дитяче,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  2 2010
  задовільний*
  Тумбочка,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  2 2014
  задовільний*
  5 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Інфекційне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  7 палат
  (інфекційні хвороби) (сестринська справа)
  Площа загальна-105 м2
  Площа№1-15,0 м2
  Площа№2-15,0 м2
  Площа№3-15,0 м2
  Площа№4-9,0 м2
  Площа№5-16,0 м2
  Площа№6-15,0 м2
  Площа№7-20,0 м2
  Кушетка,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1989 з
  задовільний*
  Ліжко функціональне,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  5 2010
  задовільний*
  Ліжко,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  15 1995
  задовільний*
  Холодильник НОРД,
  Україна
  1 2014
  задовільний*
  Шафа для медикаментів,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 2014
  задовільний*
  6 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Інфекційне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні: субота, неділя.
  Кабінет лікаря-інфекціоніста, кабінет «Довіри»
  (інфекційні хвороби) (сестринська справа)
  Площа 9,0 м2
  Кушетка,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1990
  задовільний*
  Комп”ютер GAME MAX, Китай 1 2017
  задовільний*
  Комп”ютер, GREEN VISION, Китай 1 2017
  задовільний*
  Принтер CANON I-SIMENS MF231, Корея 1 2017
  задовільний*
  Негатоскоп «НТ48»,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2014
  задовільний*
  Опромінювач рециркулятор бактерицидний ОРББ 15х1 “Склоприлад” Полтава, Україна 2 2016
  задовільний*
  Сейф МШ-2,
  Україна
  1 2000
  задовільний*
  Стіл письмовий фабрика “Броваримеблі”, Україна 2 1998
  задовільний*
  Стілець,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  4 1989
  задовільний*
  Шафа для документів,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  7 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Інфекційне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Маніпуляційна, кабінету «Довіра»
  (інфекційні хвороби) (сестринська справа)
  Площа 4,0 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН 1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2003
  задовільний*
  Інструментальний столик,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  2 1999
  задовільний*
  Термо-сумка,
  Україна
  1 1999
  задовільний*