Кабінет “Довіра”

Положення про кабінет «Довіра»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАБІНЕТ “ДОВІРА”
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Кабінет «Довіра» є спеціалізованим структурним підрозділом КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” – закладу охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги (далі – ЗОЗ), створюється для надання спеціалізованої медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, і проведення тестування з метою виявлення ВІЛ-інфекції.
  2. Кабінет «Довіра» створюється з розрахунку один кабінет «Довіра» на 300 тисяч населення. У районних центрах та містах обласного підпорядкування кабінет «Довіра» створюється незалежно від кількості населення.
  3. Штатний розпис кабінету «Довіра» визначається та затверджується в установленому законодавством порядку.
  4. У своїй діяльності кабінет «Довіра» керується Конституцією України, іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Типовим положенням.
  5. Для забезпечення діяльності кабінету «Довіра» в КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” виділені необхідні оснащені приміщення.
  6. Оснащення кабінету «Довіра» здійснюється відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 липня 2010 року № 590 «Про затвердження рекомендованих табелів оснащення виробами медичного призначення спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють клініко-діагностичні дослідження та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД».
  7. Графік роботи кабінету «Довіра» затверджується керівником КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”.
  8. Оплата праці працівників кабінету «Довіра» здійснюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489.
 2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ «ДОВІРА»

  1. Основними функціями кабінету «Довіра» є:

   1. надання послуг консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію особі, яка звернулася до кабінету «Довіра», та видача такій особі довідки про результати тестування за формами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057;
   2. встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, проведення антиретровірусної терапії, ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними відповідно до Порядку встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2013 року № 585, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2013 року за № 1254/23786;
   3. здійснення медичного нагляду за ВІЛ-інфікованими вагітними жінками, призначення та супровід медикаментозної профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини із застосуванням антиретровірусних препаратів;
   4. організація надання комплексної медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, із залученням інших фахівців, лікарів інших спеціальностей та направлення пацієнтів у разі потреби до відповідних закладів охорони здоров’я згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я;
   5. забезпечення вторинної профілактики у ВІЛ-інфікованих осіб:
   6. профілактика опортуністичних та супутніх захворювань;
   7. заходи з планування сім’ї, збереження репродуктивного та сексуального здоров’я;
   8. діагностика та лікування опортуністичних інфекцій;
   9. організація та забезпечення заходів з постконтактної профілактики ВІЛ, у тому числі під час виконання професійних обов’язків, в установленому законодавством порядку;
   10. організаційно-методична та консультативна робота з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу;
   11. забезпечення профілактики, діагностики та лікування вірусного гепатиту В у людей, які живуть з ВІЛ, здійснення діагностики вірусного гепатиту С у людей, які живуть з ВІЛ, та направлення їх за потреби в установленому законодавством порядку до відповідних закладів охорони здоров’я, які здійснюють лікування вірусного гепатиту С;
   12. ведення та зберігання облікової документації, підготовка та подання звітної документації, адміністративних даних та оперативної інформації щодо епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в установленому законодавством порядку;
   13. дотримання умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому числі даних про стан здоров’я, та поваги до особистих прав і свобод громадян;
   14. консультування членів родин і близьких людей, які живуть з ВІЛ, у разі їх звернення, ознайомлення із заходами індивідуальної профілактики щодо запобігання інфікуванню ВІЛ, формування прихильності до лікування, залучення їх до обстеження на ВІЛ-інфекцію з профілактичною метою;
   15. забезпечення взаємодії з іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності у наданні паліативної та хоспісної допомоги, догляді та підтримці людей, які живуть з ВІЛ;
   16. взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я усіх рівнів з питань надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та забезпечення комплексності послуг особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу;
   17. співпраця з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрами здоров’я, центрами планування сім’ї та репродукції людини, осередками Товариства Червоного Хреста України, та іншими благодійними та громадськими організаціями для забезпечення комплексності надання соціально-медичних та психологічних послуг особам з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;
   18. участь в інформаційній роботі з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення території, що обслуговується, у тому числі серед молоді та осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;
   19. підвищення рівня професійної кваліфікації працівників кабінету «Довіра»;
   20. виконання інших функцій.
  2. Кабінет «Довіра» має право:

   1. планувати власну діяльність з метою виконання функцій кабінету «Довіра» відповідно до програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
   2. брати участь у проведенні заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфікування;
   3. ініціювати залучення благодійних та громадських організацій (за їх згодою) до своєї діяльності;
   4. брати участь у проведенні оцінки епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу, біоповедінкових дослідженнях серед різних груп населення, у тому числі серед осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, моніторингу та оцінки ефективності програм та заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції, що реалізуються на території обслуговування;
   5. брати участь у тематичних конференціях, семінарах та інших заходах;
   6. проводити роботу, спрямовану на підвищення рівня професійної кваліфікації працівників кабінету «Довіра»;
   7. вносити пропозиції керівнику ЗОЗ стосовно підвищення ефективності діяльності кабінету «Довіра» та якості медичної допомоги;
   8. надавати пропозиції щодо планування та фінансування місцевих програм з питань, що належать до функцій кабінету «Довіра»;
   9. одержувати статистичну інформацію з центру з профілактики та боротьби зі СНІДом щодо стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні.
 3. УПРАВЛІННЯ КАБІНЕТОМ «ДОВІРА»

  1. Безпосереднє керівництво кабінетом «Довіра» здійснює завідувач, який призначається та звільняється з посади наказом керівника КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”.
  2. Завідувач кабінету «Довіра» призначається з числа лікарів кабінету «Довіра», має кваліфікацію лікаря-інфекціоніста.
  3. Завідувач кабінету «Довіра» забезпечує організацію надання соціально-психологічної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та членам їх родин, а також заходи щодо попередження синдрому професійного виснаження серед медичного персоналу кабінету «Довіра» внаслідок дії професійних стресів.
  4. Організаційно-методичне керівництво діяльністю кабінету «Довіра» здійснюють центри з профілактики і боротьби зі СНІДом.