Поліклінічне

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛІКЛІНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Поліклінічне відділення є структурним підрозділом КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» (далі – ЦРЛ), де надається кваліфікована та спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога.
  2. Поліклінічне відділення утворюється згідно затвердженої структури ЦРЛ та штатного розкладу.
  3. Поліклінічне відділення у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами МОЗ України, Департаменту охорони здоров»я (далі-ДОЗ) обласної державної адміністрації, наказами і розпорядженнями головного лікаря ЦРЛ та його заступника з медичної частини.
  4. Забезпечення поліклінічного відділення медичним обладнанням та матеріалами, м’яким інвентарем та технічними засобами здійснюється адміністрацією ЦРЛ в межах кошторису.
 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  1. Надання амбулаторної медичної допомоги хворим, надання консультативної допомоги, проведення необхідних клінічних та параклінічних обстежень пацієнтам, що звернулись в поліклінічне відділення.
  2. Забезпечення обсягу і якості медичної допомоги хворим відповідного профілю, згідно із сучасними вимогами надання медичної допомоги .
  3. Оптимальне і раціональне використання кадрових та матеріальних ресурсів, наявних у відділенні.
 3. ФУНКЦІЇ

  Відповідно до покладених завдань, поліклінічне відділення ЦРЛ виконує такі функції:

  1. Надання пацієнтам медичної допомоги в обсягах, передбачених для закладів охорони здоров”я другого рівня, і в межах своєї компетенції.
  2. Проведення необхідних лікувально-діагностичних маніпуляцій.
  3. Застосування сучасних методів профілактики, діагностики та лікування хворих на основі досягнень медичної науки і техніки.
  4. Першочергове надання медичної допомоги хворим пільгових категорій, що знаходяться у відділенні.
  5. Вирішення організаційних питань з приводу своєчасного направлення непрофільних хворих до профільних відділень лікарні, а також направлення хворих до закладів охорони здоров»я третинного рівня.
  6. Експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продовження листків тимчасової непрацездатності, розробка рекомендацій по відповідному працевлаштуванні хворих, переведення їх за станом здоров»я на іншу роботу або обмеження певний час трудової діяльності, а також відбір та своєчасне направлення хворих на МСЕК.
  7. Проведення профілактичних оглядів робочих промислових підприємств, працівників сільського господарства, підлітків та іншого населення .
  8. Санітарно-гігієнічне виховання населення, широке залучення до розробки заходів щодо пропаганди здорового способу життя.
  9. Ведення затвердженої облікової та звітної документації, здійснення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженими формами.
 4. ПРАВА

  Поліклінічне відділення має право:

  1. Співпрацювати з іншими лікувальними закладами (КОКЛ №1, КОКЛ №2, ОХМАДИТ, ) та їх профільними відділеннями.
  2. Надавати консультативну допомогу з питань, що входять до компетенції спеціалістів відділення іншим відділенням ЦРЛ та спеціалістам інших закладів охорони здоров”я району за їх запитом.
  3. Отримувати путівки на курси підвищення кваліфікації згідно поданих вимог та річних планів для медперсоналу.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  Поліклінічне відділення відповідає за:

  1. Якість надання медичної допомоги в межах ліцензованого переліку і обсягу.
  2. Забезпечення та підтримку відповідного професійного рівня персоналу відділення.
  3. Дотримання правил деонтології в роботі з персоналом та пацієнтами.
 6. КЕРІВНИЦТВО І ПЕРСОНАЛ

  1. Керівництво поліклінічним відділенням здійснює завідувач відділення, який призначається і звільняється наказом головного лікаря ЦРЛ .
  2. Завідувачем відділення призначається лікар-спеціаліст, атестований на вищу або першу категорію, має стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років та відповідні організаційні здібності.
  3. Завідувач поліклінічним відділення підпорядковується головному лікарю ЦРЛ та заступнику головного лікаря з медичної частини.
  4. Завідувач поліклінічним відділення несе особисту відповідальність за якість надання медичної допомоги амбулаторним хворим.
  5. Згідно штатного розкладу передбачається наявність наступних посад:
   1. Стоматологічне відділення:
    1. Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров’я) – 1.0
    2. Лікар стоматолог – 1.5
    3. Лікар стоматолог-дитячий – 1,0
    4. Лікар стоматолог-терапевт – 3,0
    5. Лікар стоматолог-хірург – 1,0
    6. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 1.0
    7. Сестра медична зі стоматології – 3,5
   2. Поліклінічне відділення:

    1. Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров’я)– 1.0
    2. Лікар стоматолог – 1.5
    3. Лікар стоматолог-дитячий – 1,0
    4. Лікар стоматолог-терапевт- 3,0
    5. Лікар стоматолог-хірург – 1,0
    6. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) – 1.0
    7. Сестра медична зі стоматології-3,5
    8. Поліклінічне відділення:
    9. Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров»я) – 1.0
    10. Лікар з ультразвукової діагностики – 2,5
    11. Лікар акушер-гінеколог– 1.5
    12. Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку-0,5
    13. Лікар-дерматовенеролог – 1,0
    14. Лікар-ендокринолог- 1,0
    15. Лікар-ендоскопіст- 1.0
    16. Лікар-інтерн – 10,0
    17. Лікар-інфекціоніст – 1.5
    18. Лікар -кардіолог – 1.0
    19. Лікар-нарколог – 1.0
    20. Лікар-невропатолог – 1.0
    21. Лікар-онколог – 1.0
    22. Лікар-ортопед-травматолог – 1.0
    23. Лікар-отоларинголог – 1.0
    24. Лікар-офтальмолог – 1.0
    25. Лікар-психіатр- 1.0
    26. Лікар психіатр дитячий– 0,5
    27. Лікар-психолог – 1.0
    28. Лікар-терапевт – 1,5
    29. Лікар-уролог -1.0
    30. Лікар-хірург – 1
    31. Акушерка-1,0
    32. Сестра медична-2,0
    33. Сестра медична поліклініки-19,0
    34. Сестра медична старша-1,0
    35. Сестра-господиня-1,0
   3. Протитуберкульозний кабінет:

    1. Лікар-фтизіатр – 1.0
    2. Сестра медична – 1.0
    3. Молодша медична сестра – 1.0
   4. Допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи

    1. Рентгенологічне відділення:
     1. Завідувач рентгенівським відділенням – 1.0
     2. Рентгенлаборант -4.0
     3. Молодша медична сестра – 1.0
    2. Кабінет функціональної діагностики:
     1. Лікар функціональної діагностики -1.0
     2. Сестра медична з функціональної діагностики – 1.0
    3. Фізіотерапевтичне відділення і кабінет ЛФК:
     1. Старша сестра медична відділення – 0.25
     2. Сестра медична з фізіотерапії – 3.0
     3. Сестра медична з масажу – 2.0
     4. Сестра медична з лікувальної фізкультури – 2.0
     5. Молодша медична сестра – 1.0
    4. Клініко-діагностична лабораторія:
     1. Біохімік-1,0
     2. Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров’я)-1,0
     3. Лаборант -11,0
     4. Лікар-лаборант-0,50
     5. Молодша медична сестра -2,50
 7. ВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  Поліклінічне відділення при наданні медичної допомоги хворим взаємодіє і перебуває в партнерських взаємовідносинах з іншими лікувальними відділеннями ЦРЛ, діагностичними підрозділами і кабінетами, параклінічними і допоміжними службами ЦРЛ, надає їм консультативні послуги та ,за необхідності, використовує їх послуги.

 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

  До складу поліклінічного відділення входять:

  1. Реєстратура.
  2. Рентгенологічне відділення.
  3. Радіологічна лабораторія.
  4. Кабінет огляду дітей.
  5. Кабінет ортопеда-травматолога з гіпсовочною.
  6. Кабінет фтизіатра.
  7. Кабінет дитячого фтизіатра.
  8. Два кабінети УЗД.
  9. Кабінет СІЧ.
  10. Кабінет ендокринолога.
  11. Кабінет функціональної діагностики
  12. Кабінет невропатолога
  13. Кабінет видачі довідок.
  14. Кабінет старшої медичної сестри.
  15. Актовий зал.
  16. Хірургічний кабінет з перев’язувальною.
  17. Кабінет психіатра.
  18. Кабінет уролога.
  19. Кабінет акушер-гінеколога.
  20. Кабінет планування сім»ї.
  21. Кабінет дерматовенеролога.
  22. Оглядова дерматовенеролога.
  23. Кабінет онколога.
  24. Кабінет кардіолога.
  25. Кабінет заступника головного лікаря.
  26. Кабінет терапевта.
  27. Кабінет офтальмолога.
  28. Кабінет ЛОР.
  29. Кабінет нарколога.
  30. Кабінет дитячого психіатра.
  31. Стоматологічне відділення з кабінетом терапевта-стоматолога на два крісла, кабінет хірурга-стоматолога, кабінет дитячого стоматолога.
  32. Маніпуляційний кабінет.
  33. Клініко-діагностична лабораторія.
  34. Туалетні кімнати,кімната гігієни.
  35. Господарські приміщення.
 9. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

  1. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги здійснюється на основі показників роботи відділення, випадків ускладнень, випадків подовжених чи скорочених термінів лікування хворих в амбулаторних умовах, випадків скарг пацієнтів чи їх родичів.
  2. Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснює зовнішній аудитор.
 10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

  Перелік наявних приміщень та їх оснащення

  Поряд-ковий номер Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
  найменування кількість
  1 2 3 4 5 6
  1 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-ортопеда-травматолога з гіпсовою перев”зочною
  (ортопедія і травматологія)
  (сестринська справа)
  Загальна площа — 32,1 м2
  Площа кабінету 26,0 м2
  Площа гіпсової перев”язочної 6,1 м2
  Кушетка,
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Негатоскоп НШ-80,
  Росія
  1 1981
  задовільний*
  Пилка медична для розрізання гіпсу,
  Ratiomed, Німеччина
  2017
  задовільний*
  Стіл медичний
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  Стілець
  Поліська меблева фабрика, Україна
  5 1981
  задовільний*
  Стіл письмовий
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Тумбочка
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Тонометр ВК 2001-3001,
  Китай
  1 2013
  задовільний*
  Фонендоскоп,
  Китай
  1 2013
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  2 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – фтизіатра 2
  (фтизіатрія),
  (сестринська справа)
  Загальна площа — 23,8 м2
  Площа кабінету №1
  14,9 м2
  Площа кабінету №2
  8,9 м2
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  2 2013
  задовільний*
  Ваги
  “Impression” Угорщина
  1 2014
  задовільний*
  Комп”ютер
  Samsung, Китай
  1 1998
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Негатоскоп НШ-80,
  Росія
  1 1981
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Тонометр ВК 2001-3001,
  Китай
  1 2013
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2013
  задовільний*
  3 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Процедурна фтизіатричного кабінету
  (фтизіатрія),
  (сестринська справа)
  Площа 21,5 м2
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  3 2013
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  10 1981
  задовільний*
  Холодильник «Кристал»,
  Україна
  1 1998
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  5 1985
  задовільний*
  4 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-ендокринолога
  (ендокринологія)
  (сестринська справа)
  Площа 18,2 м2
  Ваги для статичного зважування з ростоміром,
  Balance -6470,Угорщина
  1 2013
  задовільний*
  Глюкометр
  Аку-Чек, Німеччина
  1 2016
  задовільний*
  Каліпер — пристрій для вимірювання шкірно — жирової складки, Іспанія 1 2008
  задовільний*
  Камертон,
  Іспанія
  1 2008
  задовільний*
  Комп”ютер,
  Antec Three Hundred Two&Access, Нідерланди
  2 2013
  задовільний*
  Лампа настільна,
  Eglo 91482,Угорщина
  1 2013
  задовільний*
  Офісне крісло
  АТ”Новий стиль”,PRESTIGE Україна
  2 2013
  задовільний*
  Принтер кольоровий лазерний HL4150CDN 1 2013
  задовільний*
  Принтер монохромний лазерний HL 5450 DNT 1 2013
  задовільний*
  Стіл комп’ютерний
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  3 2013
  задовільний*
  Стілець напівм’який офісний
  АТ”Новий стиль”, Iso black, Україна
  5 2013
  задовільний*
  Тонометр,
  Boch, Німеччина
  2 2017
  задовільний*
  Тумбочка конторська (пересувна)
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2013
  задовільний*
  Тумбочка
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2013
  задовільний*
  Фонендоскоп,
  Німеччина
  1 2017
  задовільний*
  Шафа конторська (низька)
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2013
  задовільний*
  Шафа для одягу
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  2 2013
  задовільний*
  5 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-невролога
  (неврологія)
  (сестринська справа)
  Площа 10,6 м2
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Молоточок невролога
  Росія
  1 1989
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1981
  задовільний*
  Тонометр
  ВК 2001-3001, Китай
  1 2012
  задовільний*
  Тумбочка
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2012
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  6 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-онколога
  (онкологія)
  (сестринська справа)
  Площа 10,3 м2
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1987
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Тонометр
  Boch, Німеччина
  1 2012
  задовільний*
  Тумбочка
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Німеччина
  1 2012
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  7 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – хірурга
  (Хірургія),
  (сестринська справа)
  Площа 18,4 м2
  Кушетка медична
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1989
  задовільний*
  Стіл однотумбовий
  Броварська меблева фабрика, Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1998
  задовільний*
  Тонометр
  CIDA, Китай
  1 2012
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2012
  задовільний*
  Шафа для документів
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1998
  задовільний*
  8 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Перев’язочна хірургічна №1
  (Хірургія),
  (сестринська справа)
  Площа 25,2м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1988
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  3 1988
  задовільний*
  Інструменти
  Росія, Пакістан, Німеччина
  98 1989-2016
  задовільний*
  Лампа 4-х рефлекторна,
  Україна
  1 1989
  задовільний*
  Підставка під таз,
  ЗАТ “Заповіт”
  1 1990
  задовільний*
  Сухо жарова шафа,
  Турція
  1 1987
  задовільний*
  Стіл перев’язувальний,
  Україна
  1 1999
  задовільний*
  Столик інструментальний
  Київська дослідна фабрика спец.меблі ,Україна
  3 1985
  задовільний*
  Тумбочки
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1987
  задовільний*
  Шафа медична
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1989
  задовільний*
  9 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Перев’язочна хірургічна №2
  (Хірургія),
  (сестринська справа)
  Площа 25,9 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1988
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  3 1988
  задовільний*
  Інструменти
  Росія, Пакістан, Німеччина
  90 1989 – 2016
  задовільний*
  Лампа 4-х рефлекторна
  Україна
  1 1989
  задовільний*
  Столик інструментальний
  Київська дослідна фабрика спец.меблі ,Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стіл перев’язувальний
  Україна
  1 1999
  задовільний*
  Тумбочки
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1987
  задовільний*
  Шафа медична
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1989
  задовільний*
  10 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет
  лікаря-терапевта
  (терапія)
  (сестринська справа)
  Площа 10,8 м2
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стіл
  Броварська меблева фабрика, Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1981
  задовільний*
  Тонометр LD-71/
  Росія
  1 2012
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2012
  задовільний*
  Шафа для документів
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  11 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-психіатра дитячого
  (дитяча психіатрія)
  (сестринська справа)
  Площа 11,4 м2
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Тонометр
  CIDA, Китай
  1 2012
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Німеччина
  1 2016
  задовільний*
  Шафа для документів
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  12 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-дерматовененролога (2)
  (дерматовенерологія)
  (сестринська справа)
  Загальна площа — 22,7 м2
  Площа 15,6 м2
  Площа 7,1 м2
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  2 2001
  задовільний*
  Дзеркало гінекологічне
  Росія
  12 2000
  задовільний*
  Крісло гінекологічне КГ-1
  ЗАТ “Заповіт”
  1 1991
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Лотки ниркоподібні
  Росія
  12 1990
  задовільний*
  Пінцети
  Росія
  12 1990
  задовільний*
  Стіл медичний
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1981
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1982
  задовільний*
  Сухо жарова шафа
  ТОВ “МІЗ-МА”, Україна
  1 2009
  задовільний*
  Тонометр
  CERTIFID, Китай
  1 2009
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2009
  задовільний*
  Шафа для документів
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  13 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – психіатра
  (психіатрія), (сестринська справа)
  Площа 18,8 м2
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 2000
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  6 2001
  задовільний*
  Тумбочка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  3 1988
  задовільний*
  Тонометр
  CERTIFID, Китай
  1 2009
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай2009
  задовільний*1
  Шафа для документів
  Броварська меблева фабрика, Україна
  2 1988
  задовільний*
  14 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – уролога

  (урологія), (сестринська справа)
  Площа 20,7 м2
  Крісло гінекологічне КГ-1
  ЗАТ “Заповіт”
  1 1991
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стіл медичний
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Тонометр
  CERTIFID, Китай
  1 2010
  задовільний*
  Тумбочки
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Уретроскоп
  Росія
  1 1976
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2010
  задовільний*
  Цистоскоп оглядовий ЦС-1
  Росія
  1 1976 задовільний*
  Цистоскоп катетеризацій ний
  Росія
  1 1976 задовільний*
  Шафа медична
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Шафа для документів
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  15 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16-42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Жіноча консультація.
  кабінет лікаря – акушера-гінеколога оглядовий
  (акушерство і гінекологія),
  ( сестринська справа)
  Площа — 21,0 м2
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1993
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  4 1993
  задовільний*
  Ваги
  Німеччина
  1 1981
  задовільний*
  Інструменти, Пакістан, Росія, Німеччина 42 1994 -2015
  задовільний*
  Кольпоскоп «МК-300»
  “НДЦ “Сканер”, Україна
  1 2009
  задовільний*
  Крісло гінекологічне
  ЗАТ “Заповіт”
  1 1993
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стетоскоп
  Німеччина
  1 1993
  задовільний*
  Стіл медичний
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Стіл
  Броварська меблева фабрика, Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стільці
  Броварська меблева фабрика, Україна
  4 1985
  задовільний*
  Тонометр
  Boch, Німеччина
  1 2008
  задовільний*
  Тумбочки
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1985
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2008
  задовільний*
  Шафа для документів
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  16 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Жіноча консультація.
  Кабінет лікаря – акушера-гінеколога процедурний.
  (акушерство і гінекологія),
  (сестринська справа)
  Площа 20,7 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1992
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  4 1993
  задовільний*
  Діатермокоагулятор ЕН-57М
  Волгоградський завод медичного обладнання СРСР
  1 1981
  задовільний*
  Інструменти
  Росія, Пакістан,Німеччина
  41 1990 – 2015
  задовільний*
  Кольпоскоп з відеосистемою «МК-200»
  Україна
  1 2013
  задовільний*
  Крісло гінекологічне
  ЗАТ “Заповіт”
  1 1996
  задовільний*
  Крісло офісне
  АТ”Новий стиль”,PRESTIGE Україна
  1 2013
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1989
  задовільний*
  Стіл медичний
  Броварська меблева фабрика, Україна
  3 2000
  задовільний*
  Стіл
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2013
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1969
  задовільний*
  Сухожарова шафа
  ТОВ “МІЗ-МА”
  1 2004
  задовільний*
  Тумбочка конторська (пересувна)
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2013
  задовільний*
  Шафа медична
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1980
  задовільний*
  Шафа для документів
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
  1 2013
  задовільний*
  17 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Жіноча консультація.
  Кабінет лікаря планування сімї.
  (акушерство і гінекологія),
  (сестринська справа)
  Площа 10,9 м2
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1990
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стетоскоп
  Німеччина
  1 1989
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1981
  задовільний*
  Тонометр LD-71
  Росія
  1 2010
  задовільний*
  Тумбочки
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1973
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2008
  задовільний*
  Шафа для документів
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  18 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – отоларинголога (2)
  (отоларингологія),
  (сестринська справа)
  Загальна площа — 23,6 м2
  Площа №1 -17,1 м2
  Площа №2 – 6,5 м2
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 2001
  задовільний*
  Балон Политцера – апарат для пневмомасажу барабанних перетинок, Україна 1 1986
  задовільний*
  Бейзік-СЕТ С10 діагностичний набір з металевою рукояткою: отоскоп, риноскоп з приладдям,
  Німеччина
  1 2010
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  1 1998
  задовільний*
  Крісло Барані КВ-1
  НВК «УкрПром-Система» , Україна
  1 1969
  задовільний*
  Лампа настільна,
  Eglo 91482,Угорщина
  1 2013
  задовільний*
  Лобний рефлектор,
  Росія
  1 2000
  задовільний*
  Набір камертонів
  “Красногвардєєц”, СРСР
  1 1972
  задовільний*
  Пневматична воронка
  “Красногвардєєц”, СРСР
  1 1972
  задовільний*
  Стіл медичний
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  7 1981
  задовільний*
  Тонометр LD-71
  Росія
  1 2010
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2008
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  2 1982
  задовільний*
  19 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-офтальмолога
  (офтальмологія),
  (сестринська справа)
  Площа 18,2 м2
  Апарат Ротта,
  СРСР
  1 1981
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  3 1990
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  2 1989
  Задовільний*
  Еластотонометр Філатова-Кальфа-354
  СРСР
  1 1963
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1982
  задовільний*
  Набір пробних лінз і призм-малий NM-100
  Росія
  1 1983
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  6 1981
  задовільний*
  Таблиця Орлової для перевірки зору у дітей,
  СРСР
  1981
  задовільний*
  Таблиця Головіна — Сивцева,
  СРСР
  1981
  задовільний*
  Тонометр LD -71
  Росія
  1 2000
  задовільний*
  Тумбочка
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2008
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1982
  задовільний*
  20 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Темна кімната лікаря-офтальмолога
  (офтальмологія),
  (сестринська справа)
  Площа 6,0 м2
  Лінійки скіаскопічні ЛСК-1
  Харків, Україна
  1 1989
  задовільний*
  Офтальмоскоп,
  СРСР
  1 1985
  задовільний*
  Периметр для визначення полів зору,
  Німеччина
  1 1990
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Щільова лампа ЩЛ2БТУЗ 115084 1 1990
  задовільний*
  21 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – стоматолога дитячого
  (дитяча стоматологія), (сестринська справа)
  Площа — 10,3 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1987
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  2 1997
  задовільний*
  Стоматологічна
  установка «Xirana», Чехія
  1 2002
  задовільний*
  Стіл медичний
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Тумбочка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1990
  задовільний*
  22 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-стоматолога хірурга
  (хірургічна стоматологія) (сестринська справа)
  Площа – 18,5 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1998
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  3 1983
  задовільний*
  Стоматологічна
  установка «Yzanum», Китай
  1 2007
  задовільний*
  Стіл медичний
  Поліська меблева фабрика, Україна
  3 1981
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1981
  задовільний*
  Стільці
  Броварська меблева фабрика, Україна
  3 1997
  задовільний*
  Сухожарова шафа ГП-40
  ТОВ “МІЗ-МА”
  1 2010
  задовільний*
  Тонометр LD -71
  Росія
  1 2000
  задовільний*
  Тумбочка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  2 1982
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2008
  задовільний*
  Шафа для документів
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1982
  задовільний*
  23 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря-стоматолога-терапевта
  (терапевтична стоматологія) (сестринська справа)
  Площа — 31,1 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1999
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  3 1983
  задовільний*
  Стоматологічна
  установка «Pezformer», США
  2 1999 задовільний*
  Стіл медичний
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1979
  задовільний*
  Стіл
  Поліська меблева фабрика, Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  5 1985
  задовільний*
  Сухожарова шафа ГП-40
  ТОВ “МІЗ-МА”
  1 2006
  задовільний*
  Тумбочки
  Поліська меблева фабрика, Україна
  4 1985
  задовільний*
  Тонометр ММП-60,
  Україна
  1 2002
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2008
  задовільний*
  Шафа для документів
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1986
  задовільний*
  Шафа для одягу
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1982
  задовільний*
  24 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кабінет лікаря – нарколога (2)
  (наркологія),
  (сестринська справа)
  Загальна площа — 32,3 м2
  Площа 21,1м2
  Площа 11,2м2
  Алконт 01СУ
  м.Сміла, Україна
  1 2008
  задовільний*
  Алконт 01 СУ U
  Білорусь
  1 2013
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1981
  задовільний*
  Крісло
  Київська меблева фабрика ім.Боженка, Україна
  2 1985
  задовільний*
  Стіл медичний
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1999
  задовільний*
  Стіл
  Броварська меблева фабрика, Україна
  4 1992
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика, Україна
  8 1985
  задовільний*
  Тонометр LD-71
  Росія
  1 2002
  задовільний*
  Тумбочка
  Поліська меблева фабрика, Україна
  1 1983
  задовільний*
  Тумбочка (антресоль)
  Київська меблева фабрика ім.Боженка, Україна
  2 1983
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2008
  задовільний*
  Шафа
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1982
  задовільний*
  25 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Поліклінічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Маніпуляційний кабінет
  (сестринська справа)
  Площа 15,6 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна лампа
  ОБП 1-30-1, Росія
  1 1989
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  4 1989
  задовільний*
  Кушетка
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стіл медичний
  Броварська меблева фабрика, Україна
  1 1988
  задовільний*
  Стіл
  Київська меблева фабрика ім.Боженка, Україна
  2 1984
  задовільний*
  Стільці
  Київська меблева фабрика ім.Боженка, Україна
  2 1999
  задовільний*
  Тонометр BK 2001-3001
  Китай
  1 2010
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2010
  задовільний*
  Холодильник «Snaige»
  Литва
  2 2006
  задовільний*
  Шафа медична
  Київська меблева фабрика ім.Боженка, Україна
  1 1989
  задовільний*
  Шафа
  Київська меблева фабрика ім.Боженка, Україна
  1 1999
  задовільний*