Пологове

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 1. Загальні положення

  1. Пологове відділення є структурним підрозділом КНП ІРР «Іванківська ЦРЛ» без надання прав юридичної особи.
  2. Керівництво відділенням здійснюється завідувачем відділення, який призначається на посаду та звільняється наказом головного лікаря закладу. В своїй роботі підпорядковується головному лікарю та безпосередньо заступнику головного лікаря з лікувальної роботи.
  3. Організація роботи відділення забезпечується на виконанні нормативно-правових, директивних та методичних документів МОЗ України, ДОЗ, наказами та розпорядженнями головного лікаря та його заступників.
  4. Організовує роботу відділення завідуючий, старша медична сестра, а також лікар акушер-гінеколог, котрий заміщує завідуючого і затверджений головним лікарем в резерв керівництва відділенням.
  5. Планування діяльності, фінансування, укомплектування штатами, оснащення медичною апаратурою, інструментарієм, господарським інвентарем та обладнанням проводиться відповідно до діючих нормативів у встановленому порядку.
  6. Персонал відділення керується діючим чинним законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями, іншими нормативними актами органів охорони здоров’я, посадовими інструкціями.
  7. >Пологове відділення створене з метою забезпечення круглодобової стаціонарної акушерської та неонатологічної допомоги населенню району і розраховане на 7 акушерських та 8 ліжок патології вагітних.
 2. Основними завданнями відділення є:

  1. Надання кваліфікованої стаціонарної лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим згідно з «Нормативами надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги», «Клінічними протоколами» затвердженими МОЗ України.
  2. Забезпечення пацієнтів невідкладною акушерською та неонатологічною допомогою.
  3. Забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною та реанімаційною допомогою.
  4. Впровадження в практику сучасних засобів профілактики, діагностики та лікування ускладнень вагітності, ведення пологів та післяпологового періоду, порушень адаптації та захворювань новонароджених.
  5. Своєчасне скерування пацієнтів на вищий рівень надання медичної допомоги, згідно з визначеними рівнями надання населенню стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги.
  6. Здійснення заходів щодо профілактики виникнення внутрішньо-лікарняних інфекцій.
  7. Організація та забезпечення спеціалізованої консультативної допомоги пацієнтам відділення.
  8. Проведення заходів щодо профілактики вертикальної трансмісії від матері до дитини.
  9. Організація спільного перебування матері та новонародженого відповідно до вимог чинних галузевих нормативних документів.
  10. Удосконалення організаційних форм надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим.
  11. Вивчення та впровадження сучасних методик ведення пологів та післяпологового періоду, діагностики та лікування ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду, досвіду роботи кращих лікувально-профілактичних закладів щодо сучасних технологій надання акушерської та неонатологічної допомоги.
  12. Аналіз показників діяльності відділення, якості надання населенню акушерської та неонатологічної допомоги, розробка заходів щодо їх поліпшення.
  13. Ведення відповідних форм обліково-звітної та статистичної документації, надання у встановлені терміни інформації щодо діяльності відділення.
  14. Забезпечення підвищення кваліфікації медичного персоналу відділення.
  15. Забезпечення взаємозв’язку та наступності у роботі з відділенням невідкладної та екстренної медичної допомоги, жіночою консультацією, амбулаторно-поліклінічними закладами, дитячою консультацією, первинним центром медико-санітарної допомоги, спеціалізованими закладами охорони здоров’я (дермато-венерологічні, прититуберкульозні, онкологічні диспансери, центри, лікарні та ін.)
  16. Організація зберігання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до вимог чинних нормативних документів.
  17. Надання інформації про всі випадки внутрішньо-лікарняних інфекцій, материнської смертності, перинатальних втрат, нещасні випадки та надзвичайні події територіальним органам охорони здоров’я.
  18. Забезпечення організації проведення патологоанатомічного дослідження згідно з чинним законодавством за участю фахівців, причетних до надання медичної допомоги померлим пацієнтам, у проведенні патологоанатомічного дослідження.
  19. Організація оформлення документів на новонароджених, від яких відмовилися батьки, згідно з чинним законодавством.
  20. Організація та проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я; профілактики ускладнень вагітності та пологів; профілактики ЗПСШ, ВІЛ, СНІДу; планування сім’ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку; профілактики онкозахворювань та ін.
  21. Дотримання персоналом, пацієнтами та відвідувачами правил внутрішнього розпорядку, затвердженим головним лікарем закладу охорони здоров’я.
  22. Забезпечення прав пацієнта згідно з чинним законодавством.
 3. Кадрове забезпечення

  п/п Посада По штату Зайнято Фізичних осіб
  1 Акушерка 4,5 4,5 4
  2 Лікар акушер-гінеколог 1,0 1,0 1
  3 Лікар педіатр-неонатолог 1,0 1,0 1
  4 Молодша медична сестра(санітарка палатна) 4,5 4,5 5
  5 Молодша медична сестра (санітарка буфетниця) 0,5 0,5
  6 Сестра медична стаціонару 4,5 4,5 5
  7 Сестра-господиня 0,5 0,5 1
  8 Старша акушерка 0,5 0,5 1
  Всього 17,0 17,0 18
 4. Матеріально-технічна база
  Перелік наявних приміщень та їх оснащення

  Поряд-ковий номер Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
  найменування кількість
  1 2 3 4 5 6
  1 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Пологове відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Ординаторська
  (акушерство і гінекологія)
  Площа 14,2 м2
  Диван
  Київська меблева фабрика
  ім. “Боженка”
  1 2003
  задовільний*
  Крісло
  Київська меблева фабрика ім. “Боженка”
  2 2007
  задовільний*
  Стіл письмовий Київська меблева фабрика ім. “Боженка” 2 2007
  задовільний*
  Стілець
  Київська меблева фабрика
  ім. “Боженка”
  2 2007
  задовільний*
  Шафа для одягу
  Київська меблева фабрика
  ім. “Боженка”
  1 2007
  задовільний*
  Шафа для документів
  Київська меблева фабрика
  ім. “Боженка”
  1 2007
  задовільний*
  2 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Пологове відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Кімната старшої акушерки
  (акушерська справа)
  Площа 7,1 м2
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2017
  задовільний*
  Стіл письмовий
  фабрика Броваримеблі, Україна
  1 1999
  задовільний *
  Стілець
  фабрика Броваримеблі, Україна
  2 1998
  задовільний*
  Тумбочка
  фабрика Броваримеблі,Україна
  2 1990
  задовільний *
  Шкафа медична
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  4 1997
  задовільний*
  3 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Пологове відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Пологовий зал, операційна
  (акушерство і
  гінекологія),
  (акушерська справа, сестринська справа,
  сестринська справа (операційна))
  Площа 21,5 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН-150
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2007
  задовільний*
  Ваги дитячі електроні ВДМЗ Росія 1 2010
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2017
  задовільний*
  Датчик УЗД
  5С-60 Литва
  1 2007
  задовільний*
  Електровідсмоктувач «Laezdae», Норвегія 3 2014
  задовільний*
  Кисневий концентратор
  «LF-Н-10А» Біомед, США
  1 2007
  задовільний*
  Ліжко для пологів “OPTIMA Deliveriy Bed&Access, Фінляндія 1 2013
  задовільний*
  Операційний стіл Promerix&Access, Фінляндія 1 2013
  задовільний*
  Пульсоксиметр «Ютас Окси 200» ТОВ “ЮТАС”, Україна 1 2007
  задовільний*
  Реанімаційний столик «Вайер», Німечина 1 2006
  задовільний*
  Стетоскоп акушерський
  Росія
  3 2005
  задовільний*
  Тонометри,
  Німечина
  2 2014
  задовільний*
  УЗД-сканер «SLE 101РС» Латвія 1 2007
  задовільний*
  Фетальний монітор «Sonicaid FM-820», Велика Британія 2 2014
  задовільний*
  Хірургічна лампа 3-х рефлекторна, Україна 1 2005
  задовільний*
  Хірургічна лампа пересувна, TRISPI&101225, Італія 1 2013
  задовільний*
  4 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Пологове відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Процедурна для ін’єкцій та внутрішньовенних вливань
  (акушерська справа сестринська справа)
  Площа 7,9 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН-150, ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 2007
  задовільний*
  Білірубінометр «Білітест АТФ-2», Росія 1 2009
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2017
  задовільний*
  Глюкометр «Глюкард ІІ», Японія 1 2007
  задовільний*
  Кушетка
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1993
  задовільний*
  Лініомат 21SL63100,
  Литва
  1 2006
  задовільний*
  Сейф МШ-2,
  Росія1991
  задовільний*
  Столик медичний
  Київська дослідна фабрика спецмеблі “Шафи деревянні”, Україна
  1 1990
  задовільний*
  Сухожарова ГП-40,
  ТОВ “МІЗ-МА”, Україна
  1 2010
  задовільний*
  Тумбочки
  Київська меблева фабрика ім. Боженка,Україна
  1 1990
  задовільний*
  Шафа медична
  Київська дослідна фабрика спецмеблі “Шафи деревянні”
  Україна
  1 1990
  задовільний*
  5 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Пологове відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Палата інтенсивної терапії новонароджених

  (неонатологія),
  (акушерська справа сестринська справа)
  Площа 14,2 м2
  Апарат ШВЛ «Medin», Німечина 1 2013
  задовільний*
  Апарат ШВЛ «Leoni-2»,
  Німеччина
  1 2013
  задовільний*
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидний опромінювач ОБП-1-30, ОБП-2-30 ЗАТ “Заповіт”, Україна 2 2010
  задовільний*
  Бойлер електричний,
  Україна
  1 2014
  задовільний*
  Електро відсмоктувач «Н-Ланіва CS-S»,
  Німечина
  1 2007
  задовільний*
  Інкубатор, 186TS,
  Бразілія
  1 2006
  задовільний*
  Інкубатор вищого класу Vita, Німечина 1 2008
  задовільний*
  Інкубатор «КР+»,
  Росія
  1 2007
  задовільний*
  Інфузомат
  8715548&8701644,
  Німеччина
  1 2013
  задовільний*
  Компресор ДК-50ДS,
  Італія
  1 2013
  задовільний*
  Кондиціонер,
  Україна
  1 2010
  задовільний*
  Лампа фототерапії
  «Cobans», Німеччина
  1 2013
  задовільний*
  Лампа фототерапії «ОФТН-Аксіон», Росія 1 2007
  задовільний*
  Лампа фототерапії «ОФН-02», Росія 1 2007
  задовільний*
  Опромінювач ОФН, ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 2000
  задовільний*
  Тумбочка,
  фабрика Броваримеблі, Україна
  1 1996
  задовільний*
  Тонометр з мнжеткою для новонароджених,
  Німеччина
  1 2016
  задовільний*
  Фонендоскоп педіатричний,
  Німеччина
  1 2016
  задовільний*
  Шафа медична
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1999
  задовільний*
  6 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Пологове відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  2 до пологові палати на 4 ліжка
  (акушерство і
  гінекологія),
  (акушерська справа сестринська справа)
  Площа загальна — 45,8 м2
  Площа 24,2 м2
  Площа 21,6 м2
  Бактерицидна установка ОБН-150, ЗАТ “Заповіт”, Україна 2 2007
  задовільний*
  Вішалка,
  Україна
  2 2013
  задовільний*
  Ліжко
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  8 1999
  задовільний*
  Тумбочка
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  8 1999
  задовільний*
  7 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Пологове відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  3 палати сумісного перебування матері і дитини на 2 місця
  (акушерство і
  гінекологія),
  (акушерська справа сестринська справа)
  Площа загальна — 49,4 м2
  Площа №1-17,2 м2
  Площа №2-17,0 м2
  Площа №3-15,2 м2
  Бактерицидна установка ОБН-150, ЗАТ “Заповіт”,Україна 3 2005
  задовільний*
  Вішалка,
  Україна
  3 2005
  задовільний*
  Ліжко доросле
  Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна
  6 1991
  задовільний*
  Ліжко дитяче
  Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна
  6 2005
  задовільний*
  Пеленальніий столик Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна 6 1990
  задовільний*
  Тумбочка,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  3 1990
  задовільний*
  8 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Пологове відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  1 палата сумісного перебування матері і дитини на 1 місце
  (акушерство і
  гінекологія),
  (акушерська справа сестринська справа)
  Площа 17,4 м2
  Бактерицидна установка ОБН-150, ЗАТ “Заповіт”,Україна 1 2005
  задовільний*
  Вішалка,
  Україна
  1 1993
  задовільний*
  Ліжко доросле,
  Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна
  1 2007
  задовільний*
  Ліжко дитяче,
  Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна
  1 2007
  задовільний*
  Обігрівач,
  Україна
  1 2013
  задовільний*
  Пеленальний столик,
  Київська дослідна фабрика спецмеблі,Україна
  1 1999
  задовільний*
  Пологове ліжко
  Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна
  1 2013
  задовільний*
  Тумбочка,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1990
  задовільний*
  9 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Пологове відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Санпропусник
  (акушерство і
  гінекологія),
  (акушерська справа сестринська справа)
  Площа 19,0 м2
  Бактерицидна установка ОБН-150, ЗАТ “Заповіт”,Україна 1 2005
  задовільний*
  Ваги напольні,
  Росія
  1 1972
  задовільний*
  Гінекологічне крісло
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1993
  задовільний*
  Кушетка
  Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна
  1 1990
  задовільний*
  Стіл письмовий фабрика “Броваримеблі”, Україна 1 1993
  задовільний*
  Стільці
  Поліська меблева фабрика,Україна
  2 1988
  задовільний*
  Тумбочка,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1990
  задовільний*
  Тонометр LD-71/
  Росія
  1 2012
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Китай
  1 2012
  задовільний*
  Холодильник “Донбас” Донецьк, Україна 2 1988
  задовільний*