Приймальне

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 1. Приймальне відділення є структурним підрозділом КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”.
 2. Приймальне відділення лікарні безпосередньо підпорядковане заступнику головного лікаря КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”з медичної частини. Контроль за діяльністю приймального відділення здійснюється заступником головного лікаря з медичної частини.
 3. Персонал приймального відділення у своїй роботі керується чинним законодавством, наказами, вказівками та інструкціями МОЗ України, наказами та розпорядженнями головного лікаря КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”, розпорядженнями заступника головного лікаря КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” з медичної частини та цим Положенням.
 4. Основними завданнями приймального відділення є:
  1. кваліфіковане та своєчасне здійснення приймання хворих, які поступають на лікування, та обґрунтоване вирішення питань їх госпіталізації;
  2. надання хворим безпосередньо в приймальному відділенні необхідної медичної допомоги, в т.ч. екстреної в разі невідкладних станів;
  3. інформування хворих, які поступають на лікування, щодо правил внутрішнього розпорядку лікарні;
  4. надання довідкової інформації родичам госпіталізованих про місце перебування хворих, порядок їх відвідування тощо;
  5. попередження внутрішньолікарняних інфекцій.
 5. Відповідно до цих завдань приймальне відділення лікарні забезпечує:
  1. приймання хворих, які поступають на планове лікування за направленнями лікарів лікувально-профілактичних закладів, за екстреними показаннями за направленнями лікарів швидкої медичної допомоги та хворих, які звертаються за медичною допомогою в лікарняний заклад в порядку самозвертання;
  2. кваліфікований огляд, обстеження та надання хворим в разі потреби необхідної медичної допомоги на рівні діючих стандартів;
  3. здійснення в разі потреби санітарної обробки хворих, які поступають на лікування, та необхідних протиепідемічних заходів з метою запобігання внутрішньолікарняним інфекціям;
  4. якісне оформлення первинної документації в установленому порядку (заповнення паспортної частини історії хвороби, записи в “Журналі реєстрації хворих”, “Журналі відмов у госпіталізації” тощо);
  5. безпосередній супровід та транспортування хворих, які поступають на лікування, в палати стаціонарів самостійно або на ношах, в залежності від ступеня тяжкості стану та транспортабельності хворих, і передачу хворих під нагляд медичного персоналу відповідних відділень;
  6. забезпечення, в разі потреби, проведення хворим в умовах приймального відділення всіх доступних лікувально-діагностичних досліджень та залучення з консультативною метою лікарів-фахівців відповідного профілю;
  7. заповнення та своєчасне (не пізніше 12 годин) направлення екстреного повідомлення в санепідстанцію в разі госпіталізації хворого на інфекційне захворювання;
  8. повідомлення в міліцію про випадки госпіталізації хворих у непритомному стані, без документів, які затверджують особу, з підозрою на насильницькі травми;
  9. інформування родичів про госпіталізацію хворого в лікарню бригадою швидкої медичної допомоги, в непритомному стані, при загрозі життю хворого, про переведення хворого в інший лікувальний заклад тощо, а також батьків в разі госпіталізації дітей та підлітків віком до 18 років.
 6. Структура приймального відділення КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” визначається головним лікарем КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”з урахуванням типу, рівня, потужності, профілю, структури лікарняного закладу.

  Структурні складові приймального відділення КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”:

  1. вестибюль-чекальня;
  2. вбиральні;
  3. реєстратура;
  4. оглядова;
  5. санпропускник з ванною;
  6. маніпуляційна;
  7. перев”язувльна та операційна (для малих хірургічних втручань);
  8. протишокова палата;
  9. спеціальна палата (для стаціонарного лікування затриманих та взятих під варту осіб);
  10. лабораторія;
  11. рентгендіагностичний кабінет;
  12. кабінет чергового лікаря;
  13. кімната персоналу.
 7. В КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” існує санітарний пропускник у складі інфекційного відділення.
 8. Штати персоналу приймального відділення та нормативи їх навантаження встановлені відповідно до наказу МОЗ України від 23.02.2000 №33 “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я”.
 9. Оснащення приймального відділення лікувально-діагностичною апаратурою, інструментарієм та господарським майном здійснюється відповідно до затверджених нормативів у встановленому порядку та фінансових можливостей лікарні.
 10. Приймальне відділення веде затверджену обліково-звітну документацію та звітує про свою діяльність у встановленому порядку.
 11. У приймальному відділенні встановленне відеоспостереження та тривожна кнопка , в тому числі в спецільній палаті (для стаціонарного лікування затриманих та взятих під варту осіб), для створення безпечних умов перебування пацієнтів та роботи персоналу.
 12. Медичне обслуговування осіб, які перебувають у спеціальній палаті (для стаціонарного лікування взятих під варту та засуджених осіб), здійснює медичний персонал відділення, до якого госпіталізований пацієнт, відповідно до нозології.
 13. Приймальне відділення КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”у своїй діяльності співпрацює з лікувально-діагностичними відділеннями, іншими структурними підрозділами лікарні, іншими лікувально-профілактичними закладами.
 14. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

   п/п Посада Штатних посад Зайнятих посад Фізичних осіб
   1. Сестра медична стаціонару 4,5 4,5 5
   2. Молодша медична сестра 4,5 4,5 5
 15. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

   Перелік наявних приміщень та їх оснащення

   Поряд-ковий номер Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
   найменування кількість
   1 2 3 4 5 6
   1 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   Кабінет прийому хворих

   (сестринська справа)

   Площа 11,0 м2

   Бактерицидна установка ОБН 1-30
   ЗАТ “Заповіт”, Україна
   1 2017
   задовільний*
   Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
   ПАТ “Склоприлад”, Україна
   2 2017
   задовільний*
   Кушетка
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2017
   задовільний*
   Монітор (відеоспостереження)
   FILIPS, Нідерланди
   1 2018
   задовільний*
   Негатоскоп
   Mediscop 200,
   Німеччина
   1 2018
   задовільний*
   Стіл
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
   2 2017
   задовільний*
   Стільці
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   4 2018
   задовільний*
   Тонометр CIDA,
   Китай
   3 2016
   задовільний*
   Тумбочка
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2017
   задовільний*
   Фонендоскоп
   Китай
   3 2017
   задовільний*
   Шафа для документів
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
   2 2018
   задовільний*
   2 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   Кабінет оглядовий, маніпуляційний
   (сестринська справа)

   Площа 13,7 м2

   Алконт «СУ- U»
   м.Сміла, Україна
   1 2008
   задовільний*
   Алконт «01СУ»
   Білорусь
   1 2014
   задовільний*
   Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
   задовільний*
   Бактерицидна установка ОБН 1-30
   ЗАТ “Заповіт”, Україна
   1 2017
   задовільний*
   Бікси
   Росія
   3 1990
   задовільний*
   Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
   ПАТ “Склоприлад”, Україна
   2 2017
   задовільний*
   Гінекологічне крісло ЗАТ “Заповіт” 1 1999
   задовільний*
   Каталка для перевезення хворихЗАТ “Заповіт” 1 2010
   задовільний*
   Кушетка
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   2 2017
   задовільний*
   Столик інструментальний
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2017
   задовільний*
   Стільці
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2017
   задовільний*
   Тумбочки
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   2 2017
   задовільний*
   Шафа для медикаментів
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2017
   задовільний*
   Шафа для медикаментів металева з сейфом
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Ширма 3-х стулкова,
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Штатив
   ЗАТ “Заповіт”
   2 1999
   задовільний*
   Холодильник NORD, Україна 1 2017
   задовільний*
   3 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   • Протишокова палата

   (сестринська справа)
   Площа 31 м2

   Апарат ШВЛ “Бриз”
   Київський завод “Буревісник”, Україна
   1 2007
   задовільний*
   Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
   задовільний*
   Бактерицидна установка ОБН 1-30
   ЗАТ “Заповіт”, Україна
   1 2018
   задовільний*
   Відсмоктувач LSU
   78 00 00, Норвегія
   1 2013
   задовільний*
   Дефібрилятор Filips,
   Нідерланди
   1 2006
   задовільний*
   Інструментальний стіл
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Каталка для перевезення хворих
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Кушетка
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Монітор пацієнта Penlon
   PM 9000 Express&Hypervisor VI&Acctss
   Велика Британія
   1 2013
   задовільний*
   Мішок «Амбу» дорослий
   Турція
   1 1989
   задовільний*
   Перев”язувальний стіл
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Стіл письмовий
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Стілець
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Функціональне ліжко
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   2 2018
   задовільний*
   Шафа для медикаментів
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Ширма 3-х стулкова
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   4 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   Перев”язувальна
   (для малих
   хірургічних втручань),

   • кабінет

   ендоскопії
   (сестринська справа)
   Площа 21,5 м2

   Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
   задовільний*
   Бактерицидна установка ОБН 1-30
   ЗАТ “Заповіт”, Україна
   1 2018
   задовільний*
   Бікси
   Росія
   3 2018
   задовільний*
   Гастрофіброскоп GIF-E3 OLIMPUS, Японія 1 2011
   задовільний*
   Джерело світла для ендоскопів
   CLK-4 OLIMPUS, Японія
   1 2011
   задовільний*
   Ендоскопічний відсмоктувач
   SSU-2 OLIMPUS, Японія
   1 2011
   задовільний*
   Інструментальний стіл ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Колонофіброскоп
   CF-T3L OLIMPUS, Японія
   1 2011
   задовільний*
   Металефа шафа для інструментів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Набір хірургічних інструментів,
   Пакістан, Росія, Німеччина
   1 2000-2018
   задовільний*
   Підставка під бікс ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Підставка під таз ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Стіл для апаратури ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Стіл перев”язувальний
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   2 2018
   задовільний*
   Стіл письмовий
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “Експерт” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Стілець ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
   задовільний*
   Сухожрова шафа
   ТОВ “МІЗ-МА”, Україна
   1 2018
   задовільний*
   Тумбочка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Установка для дезінфекції та стерилізації ендоскопів “Нерпа” 1 2011
   задовільний*
   Шафа для медикаментів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Шафа для фіброгастроскопа ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Ширма 3-х створчата ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   5 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65

   • Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   • Кабінет ЕКГ та УЗД

   (сестринська справа)
   Площа 13,3 м2

   Апарат ЕКГ «Юкард 100»
   ТОВ “Ютас” Україна
   1 2011
   задовільний*
   Апарат УЗД апарат портативний LOGIO
   Німеччина
   1 1997
   задовільний*
   Апарат УЗД апарат SIMENS,
   Німеччина
   1 1999
   задовільний*
   Бактерицидна установка ОБН 1-30
   ЗАТ “Заповіт”, Україна
   1 2018
   задовільний*
   Ваги з ростоміром
   “Momert” Угорщина
   1 2017
   задовільний*
   Кушетка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2017
   задовільний*
   Стіл для обладнання ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2017
   задовільний*
   Стіл інструментальний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2017
   задовільний*
   Стілець ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2017
   задовільний*
   Шафа для медикаментів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2017
   задовільний*
   6 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   • Спеціальна палата (для стаціонарного лікувння затриманих та взятих під варту осіб)

   (сестринська справа)
   Площа 19,5 м2

   Бактерицидна установка ОБН 1-30
   ЗАТ “Заповіт”, Україна
   1 2017
   задовільний*
   Камера відеоспостереження 1 2018
   задовільний*
   Кушетка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Металева решітка
   Україна
   1 2018
   задовільний*
   Тумбочка
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Функціональне ліжко
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   7 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
   Рентгенологічний кабінет №2 (2)

   (Рентгенологія)
   Площа 24.4 м2

   Площа 25,8 м2

   Загальна площа — 50,2 м2

   Комплект індивідуального рентген захисного одягу 1 1999
   задовільний*
   Кушетка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Монітор «LG»,
   Китай
   2 2013
   задовільний*
   Принтер монохромний лазерний HL 5450 DNT 1 2013
   задовільний*
   Рентгенівський апарат пересувний «PLX102»,
   Китай
   1 2011
   задовільний*
   Рентгенівський апарат «Медикс»,
   “Крас”, Україна
   1 2012
   задовільний*
   Системний блок,
   Китай
   2 2013
   задовільний*
   Стіл комп”ютерний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
   задовільний*
   Стільці ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 3 2018
   задовільний*
   Шафа ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   8 Лікувально-профілактичний підрозділ
   Відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги (приймальне відділення)
   07201
   Київська область, Іванківський район,
   смт. Іванків,
   вул. Поліська, 65
   Робочі дні: понеділок-п’ятниця
   з 8.00 до 16.42
   • Кабінет

   старшої медичної
   сестри з місцем для зберігання
   медикаментів
   (сестринська справа)
   Загальна площа — 13,2 м2

   Гігрометрпсихрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
   ПАТ “Склоприлад”, Україна
   2 2017
   задовільний*
   Стіл письмовий ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Стільчик ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Тумбочка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
   задовільний*
   Холодильник”Мінськ”
   Білорусь
   1 1992
   задовільний*
   Шафа для медикаментів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
   задовільний*
   Шафа металева для медикаментів з сейфом
   ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
   1 2018
   задовільний*
   Шафа для одягу ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*
   Шафа для документів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
   задовільний*