Загальнотерапевтичне відділення з неврологічними ліжками

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№ 136Ад від 21.10.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ЛІЖКАМИ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Загальнотерапевтичне відділення з неврологічними ліжками є структурним підрозділом КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”, розраховане на 30 ліжок терапевтичних та 15 ліжок неврологічних.
 2. ФУНКЦІЇ ЗАГАЛЬНОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ЛІЖКАМИ

  1. Надання кваліфікованої стаціонарної допомоги хворим терапевтичного, кардіологічного, ревматологічного, гастроентерологічного, нефрологічного, гематологічного, неврологічного профілю, згідно із затвердженими стандартами надання медичної допомоги.
  2. Надання консультативної допомоги хворим кардіологічного, ревматологічного, гастроентерологічного, нефрологічного, гематологічного, неврологічного профілю в поліклініці КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”.
  3. Координує проведення в районі методичної роботи по підготовці спеціалістів та лікарів загальної практики сімейної медицини з питань терапії та неврології.
  4. Проводить клініко-епідеміологічний аналіз захворюваності населення району з терапевтичною та неврологічною патологією, розробляє заходи по покращенню показників.
  5. Організація та надання невідкладної допомоги при терапевтичних та неврологічних захворюваннях.
  6. Систематичне освоєння та впровадження в практику нових методів та технологій діагностики та лікування хворих.
  7. Забезпечення експертизи тимчасової втрати працездатності терапевтичних та неврологічних хворих та стійкої втрати працездатності при оформленні первинної інвалідності МСЕК, придатності до служби в лавах армії, судово-медичної експертизи, конфліктних ситуацій.
 3. СТРУКТУРА ЗАГАЛЬНОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ЛІЖКАМИ

  1. Загальнотерапевтичне відділення розраховане на 30 ліжок терапевтичних та 15 неврологічних і має в своєму складі 15 палат для хворих, ординаторську, маніпуляційний кабінет, кімнату старшої медсестри та сестри господарки, кімнату для роздачі їжі, столову, санітарні кімнати, допоміжні господарські приміщення. Загальнотерапевтичне відділення оснащене для комфорту пацієнтів холодильниками (у столовій та палаті інвалідів ВВВ) та телевізором.
 4. ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

  п/п Спеціалісти Кількість посад Фактично зайнято посад
  1 Завідувач 1,0 1,0
  2 Лікар-терапевт 1,5 1,5
  3 Лікр-невропатолог 1,0 1,0
  4 Сестра медична старша 1,0 1,0
  5 Сестра медична стаціонару 10,0 10,0
  6 Сестра-господиня 1,0 1,0
  7 Молодша медична сестра (санітарка палатна) 9,5 9,0
  8 Молодша медична сестра (санітарка–буфетниця) 1,0 1,0
  9 Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0 1,0
  Всього 27,0 26,5
 5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛЕННЯ

  Керівництво загальнотерапевтичним відділенням здійснює висококваліфікований завідуючий, який підпорядкований головному лікарю, заступнику головного лікаря по медичній частині, головному терапевту УОЗ, атестований на вищу кваліфікаційну категорію і має стаж лікувальної та організаційної роботи не менше 10 років.

  Завідувач загальнотерапевтичного відділення призначається і звільняється з займаної посади головним лікарем при погодженні з головним терапевтом ДОЗ КОДА.

  Організація роботи загальнотерапевтичного відділення забезпечується директивними та методичними документами МОЗ, Департаменту охорони здоров’я, методичними рекомендаціями науково-дослідного інституту, наказами і розпорядженнями головного лікаря та його заступника по лікувальній та організаційно-методичній роботі, рішеннями медичної ради. Організовує роботу відділення завідуючий відділенням, старша медична сестра, а також лікар-терапевт, який заміщає завідуючого і затверджений головним лікарем в резерв керівництва відділенням.

 6. ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

  Головним завданням загальнотерапевтичного відділення є забезпечення надання в повному об’ємі стаціонарної кваліфікованої терапевтичної та неврологічної допомоги пацієнтам стаціонару.

 7. ПОКАЗИ ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ХВОРИХ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ

  1. Необхідність спеціальних досліджень в стаціонарі з метою диференційної діагностики:

   • для уточнення діагнозу
   • визначення функціонального класу стенокардії
   • підбору антиангінальної терапії
  2. Гострі інфаркти міокарду
  3. Артеріальні гіпертензії для уточнення діагнозу, в тому числі:

   • обов’язково всі вперше виявлені артеріальні гіпертензії у молодому віці
   • артеріальної гіпертензії, кризовий перебіг
   • артеріальні гіпертензії прогресуючий перебіг
   • артеріальні гіпертензії, з ІХС для уточнення діагнозу і підбір гіпотензивної терапії
  4. Кардіалгії з метою диференціальної діагностики і підбору лікування
  5. Захворювання міокарду для диференціальної діагностики і підбору лікування
  6. Підлягають госпіталізації всі хворі з кардіальною патологією в стадії декомпенсації
  7. Пароксизмальні та постійні форми тахіаритмій
  8. Синдром брадісистолій
  9. Синкопальні стани вірогідного кардіогенезу (після виключення неврологічної патології)
  10. Шлуночкові екстрасистолії високих градацій
  11. Ревматизм з вадами і без вад
  12. Ревматоїдний артрит
  13. Коллагенози, васкуліти
  14. Хвороба Бехтерева, Рейтера, Рейно
  15. Ерозивно-виразковий езофагіт
  16. Виразкова хвороба шлунка і 12-п. кишки вперше виявлена
  17. Виразкова хвороба 12-п. кишки, хронічний рецидивуючий перебіг
  18. Хвороби оперованого шлунка (постгастрорезекційні розлади)
  19. Хронічний активний гепатит білкової, пігментової і ферментативної функції печінки
  20. Цироз печінки
  21. Хронічний панкреатит, больова форма
  22. Хронічний холецистит, ангіохолангіт,часто рецидивуючі форми з дискінезіями жовчного міхура по змішаному типу
  23. Хронічний ентероколіт, різної етіології в стадії загострення. Неспецифічний виразковий коліт
  24. Пневмонії
  25. Хронічні обструктивні бронхіти у фазі загострення з легеневою недостатністю
  26. Бронхіальна астма, всі форми
  27. Ексудативні плеврити неспецифічної етіології
  28. Запальні неспецифічні гострі і хронічні захворювання
  29. Анемії
  30. Хронічні пієлонефрити
 8. ПОКАЗИ ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ПЛАНОВИХ НЕВРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

  • Цереброваскулярна патологія
  • Захворювання периферичної нервової системи, пов’язані з остеохондрозом
  • Захворювання периферичної нервової системи, які не пов’язані з остеохондрозом
  • Черепно-мозкова травма та її наслідки
  • Запальні захворювання нервової системи
  • Міастенія, нервово-м’язові захворювання, розсіяний склероз, хорея Гентінгтона
  • Епілепсія (без психотичних розладів)
  • Пухлини головного та спинного мозку
  • Абсцес головного мозку
  • Ревматизм нервової системи. Хорея
  • Пухлини спинного мозку
  • Сифілітичні ураження нервової системи
 9. ЗАГАЛЬНОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

  1. Рентгенографічне обстеження всіх хворих
  2. Загальний аналіз крові
  3. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі на амілазу. Проба по Земницькому, аналіз сечі по Нечипоренко
  4. Біохімічні аналізи крові
  5. Загальний аналіз харкотиння
  6. Бактеріологічне дослідження харкотиння на вторинну флору і БК з встановленням чутливості до антибіотиків
  7. Цитологічне дослідження
  8. Туберкулінодіагностика (по показаннях)
  9. Дослідження на СНІД (по показаннях)
  10. Електрокардіографія
  11. Ехокардіографія (по показаннях)
  12. Колоноскопія шлунково-кишкового тракту (по показаннях)
  13. ФЄГДС (по показаннях)
  14. УЗД внутрішніх органів
  15. Проведення люмбальної пункції та лабораторне обстеження спинномозкової рідини.
 10. ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ

  Госпіталізація планових хворих здійснюється за направленнями лікарів поліклініки, за направленням із амбулаторії загальної практики сімейної медицини за погодженням з завідувачем відділення.

  Загальнотерапевтичне відділення надає цілодобову невідкладну допомогу хворим, направленим в КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”. Вирішення питання госпіталізації з гострою терапевтичною патологією вирішується безпосередньо завідувачем відділення та черговим лікарем-терапевтом в залежності від тяжкості патологічного процесу та необхідності стаціонарного лікування.

  Загальнотерапевтичне відділення забезпечує цілодобову ургентну допомогу хворим з гострими та важкими ускладненнями захворювань, які доставляють в приймальне відділення лікарні.

 11. СИСТЕМА ВЗАЄМОЗВЯЗКУ

  Загальнотерапевтичне відділення лікарні взаємодіє з головним терапевтом Департаменту охорони здоров’я, відділеннями КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ” (клінічні та параклінічні відділення та служби), обласними лікувальними установами (обласний онкологічний диспансер, шкірно-венерологічний диспансер, станція переливання крові, ендокринологічний диспансер, психоневрологічна лікарня, наркологічний диспансер), обласними лікарнями (Київська обласна клінічна лікарня, Київська обласна лікарня №2 ).

 12. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ

  Оцінка роботи загальнотерапевтичним відділенням проводиться по:

  • показники роботи відділення згідно щомісячного аналізу роботи відділення по основним показникам
  • виконані моделей кінцевих результатів затверджених адміністрацією центральної районної лікарні
  • кількості скарг хворих та їх родичів на недоліки в лікуванні та обслуговуванні хворих
  • виконання положень режимних наказів
  • залученню спонсорських коштів
  • дотриманню трудової дисципліни
  • участі в санітарно-освітній роботі

  Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги покладається на завідувача відділенням

  Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснює заступник головного лікаря лікарні з медичної частини

  Вибірковий внутрішній і зовнішній контроль якості роботи включає, при необхідності експертизу летальних випадків, випадків ускладнень, випадків подовжених чи скорочених термінів лікування хворих у відділенні, випадків запізнілої госпіталізації, випадків скарг пацієнтів чи родичів.

 13. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

  Перелік наявних приміщень та їх оснащення

  Поряд-ковий номер Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
  найменування кількість
  1 Лікувально-профілактичний підрозділ Загальнотерапевтичне відділення з неврологічними ліжками
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Ординаторська
  (терапія),
  (кардіологія)
  Площа 11,2 м2
  Стілець “Комп”ютерний”,
  ПП “Компаніт”, Україна
  2 2020
  задовільний*
  Негатоскоп
  Черкаси, Україна
  1 1995
  задовільний*
  Стіл “Студент”
  ПП “Компаніт”, Україна
  1 2020 задовільний*
  Тумбочка фабрика “Броваримеблі”, Україна 2 1998
  задовільний*
  Стілець,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 2000 з
  адовільний*
  Фонендоскоп,
  Китай
  3 2010, 2020
  задовільний*
  Тонометр,
  Німечина
  3 2014, 2020
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний
  ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2016
  Задовільний*
  Диван,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Кушетка
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1999
  задовільний*
  Набір меблів кабінетний Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна 1 1999
  задовільний*
  Стіл 3-х тумбовий,
  Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна
  1 2005
  задовільний*
  Стілець,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1999
  задовільний*
  Тумбочка,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Шафа металева,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Шафа для медикаментів, Київська дослідна фабрика спецмеблі, Україна 2 1998
  задовільний*
  Шафа для одягу,
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  2 Лікувально-профілактичний підрозділ Загальнотерапевтичне відділення з неврологічними ліжками
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Процедурна для ін’єкцій та внутрішньовенних вливань
  (сестринська справа)
  Площа 12,0 м2
  Апарат для відсмоктування мокротиння 7Е-А,
  Китай
  1 2014
  задовільний*
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН-150 ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 1998
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБП-3-30, ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 2016
  задовільний*
  Бікси,
  Росія
  5 1999
  задовільний*
  Візок – каталка,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Гігрометрпсихрометричний
  ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2003
  задовільний*
  Глюкометр «ІМЕ-ДС», Німечина 1 2005
  задовільний*
  Глюкометр Глюкард ІІ, Японія 1 2000
  задовільний
  Ваги електронні,
  Китай
  1 2000
  задовільний*
  ЕКГ ЕК 12Т-01-РД,
  Росія
  1 2003
  задовільний*
  ЕКГ Юкард-200 ТОВ “ЮТАС”, Україна 1 2003
  задовільний*
  Інгалятор-небулайзер «403А», Китай 1 2014
  задовільний*
  Кисневий концентратор 7F3, Китай 1 2014
  задовільний*
  Кушетка ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 1998
  задовільний*
  Модульний монітор «PenlonSP-М5,
  Велика Бритнія
  1 2000
  задовыльний*
  Пульсоксиметр «Medicaze», Німечина 1 2008
  задовільний*
  Столик інструментальний, ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 1998
  задовільний*
  Стіл маніпуляційний,
  фабрика “Броваримеблі”,
  Україна
  1 1989
  задовільний
  Сейф, МШ-2,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1999
  задовільний*
  Тонометр
  Китай, Росія
  2 2013
  задовільний*
  Тумбочка металева
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1999
  задовільний*
  Холодильник «Кристал», Україна 1 1989 з
  адовільний
  Штативи,
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  10 1998-2013
  задовільний*
  Шафа для медикаментів фабрика “Броваримеблі”, Україна 1 1998
  задовільний*
  3 Лікувально-профілактичний підрозділ Загальнотерапевтичне відділення з неврологічними ліжками
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  15 палат
  (терапія),
  (кардіологія),
  (неврологія),
  (сестринська справа)
  Площа загальна-250,64 м2
  Площа №1-12,2 м2
  Площа №2-12,4 м2
  Площа №3-15,1 м2
  Площа №4-14,7 м2
  Площа №5-9,8 м2
  Площа №6-12,4 м2
  Площа №7-13,5 м2
  Площа №8-10,3 м2
  Площа №9-10,3 м2
  Площа №10-18,2 м2
  Площа №11 — 10,6 м2
  Площа №12 — 9,14 м2
  Площа №13 — 25,70 м2
  Площа №14 — 13,40 м2
  Площа №15 — 17,7 м2
  Вішалка,
  Україна
  6 1998
  задовільний*
  Ліжко,
  фабрика “Броваримеблі”,Україна
  30 1998
  задовільний*
  Ліжко функціональне б/у
  Франція, Іспанія
  10 1996
  задовільний*
  Ліжко
  Київська меблева фабрика ім.Боженка
  8 1999
  задовільний*
  Стілець
  Київська меблева фабрика ім.Боженка
  15 1983
  задовільний*
  Телевізор «Meredian»,
  Україна
  1 1983
  задовільний*