Положення про відділення

Положення про відділення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного лікаря
КНП ІРР “Іванківська ЦРЛ”
№121 від 13.09.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
КНП ІРР “ІВАНКІВСЬКА ЦРЛ”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Хірургічне відділення є структурним підрозділом КНП ІРР «Іванківська центральна районна лікарня» (далі – ЦРЛ), де надається невідкладна (екстрена) та планова хірургічна допомога пацієнтам хірургічного профілю з подальшим цілодобовим наглядом за ними.
  2. Хірургічне відділення утворюється згідно затвердженої структури ЦРЛ та ліжкового фонду.
  3. Хірургічне відділення у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я (далі-ДОЗ) Київської обласної державної адміністрації, наказами і розпорядженнями головного лікаря ЦРЛ та його заступника з медичної частини.
  4. Забезпечення хірургічного відділення медичним обладнанням та матеріалами, м’яким інвентарем та технічними засобами здійснюється адміністрацією ЦРЛ в межах кошторису.
 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  1. Цілодобове надання пацієнтам з гострою хірургічною, урологічною патологією, травмованим хворим екстреної (невідкладної) допомоги та планової стаціонарної медичної допомоги хронічним хворим з хірургічною патологією в т.ч. тим, що потребують хірургічних втручань.
  2. Забезпечення обсягу і якості медичної допомоги хворим хірургічного профілю, згідно із сучасними вимогами надання медичної допомоги .
  3. Забезпечення ефективного використання ліжкового фонду.
  4. Оптимальне і раціональне використання кадрових ресурсів наявних у відділенні.
 3. ФУНКЦІЇ
  Відповідно до покладених завдань хірургічне відділення виконує такі функції:

  1. Надання пацієнтам екстреної (невідкладної) та планової медичної допомоги в обсягах, передбачених для закладів охорони здоров’я другого рівня, і в межах своєї компетенції.
  2. Проведення необхідних лікувально-діагностичних маніпуляцій.
  3. Застосування ефективних хірургічних методів лікування хвороб, методів профілактики та лікування післяопераційних ускладнень.
  4. Проведення цілодобового нагляду та лікування прооперованих та не оперованих хворих, що знаходяться у відділенні.
  5. Вирішення організаційних питань з приводу своєчасного переведення непрофільних хворих до профільних відділень лікарні, а також направлення хворих до закладів охорони здоров’я третинного рівня.
  6. Впровадження в роботу відділення доведених ефективних методів діагностики та лікування захворювань хірургічного профілю.
  7. Ведення затвердженої облікової та звітної документації, здійснення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженими формами.
 4. ПРАВА
  Хірургічне відділення має право:

  1. Співпрацювати з іншими лікувальними закладами (КОКЛ, КОЛ №2, КОЦЕМДМК, КОСПК) та їх профільними відділеннями.
  2. Надавати консультативну допомогу з питань, що входять до компетенції спеціалістів відділення іншим відділенням ЦРЛ та спеціалістам інших закладів охорони здоров’я району за їх запитом.
  3. Отримувати путівки на курси підвищення кваліфікації згідно поданих вимог та річних планів для медперсоналу.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  Хірургічне відділення відповідає за:

  1. Якість надання медичної допомоги в межах ліцензованого переліку і обсягу.
  2. Забезпечення та підтримку відповідного професійного рівня персоналу відділення.
  3. Дотримання правил деонтології в роботі з персоналом та пацієнтами.
 6. КЕРІВНИЦТВО І ПЕРСОНАЛ

  1. Керівництво хірургічним відділенням здійснює завідувач відділення, який призначається і звільняється наказом головного лікаря ЦРЛ при погодженні з головним хірургом ДОЗ.
  2. Завідувачем відділення призначається лікар-хірург, атестований на вищу або першу кваліфікаційну категорію, має стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років та відповідні організаційні здібності.
  3. Завідувач хірургічного відділення підпорядковується головному лікарю ЦРЛ та заступнику головного лікаря з медичної частини.
  4. Завідувач хірургічного відділення несе особисту відповідальність за якість надання медичної допомоги хірургічним хворим.
  5. Згідно штатного розкладу передбачається наявність наступних посад:

   П\П Посади По штату Зайняті Фізичних осіб
   1 Завідувач підрозділу (закладу охорони здоров’я) 1,0 1,0 1
   2 Лікар-хірург 4,5 3,5 2
   3 Молодша медична сестра(санітарка палатна) 4,5 4,5 5
   4 Молодша медична сестра(санітарка) 1,0 1,0 1
   5 Молодша медична сестра (санітарка-буфетниця) 1,0 1,0 1
   6 Сестра медична старша 1,0 1,0 1
   7 Сестра медична стаціонару 10,25 10,0 10
   8 Сестра-господиня 1,0 1,0 1
 7. ВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  1. Хірургічне відділення при наданні медичної допомоги хворим взаємодіє і перебуває в партнерських взаємовідносинах з іншими лікувальними відділеннями ЦРЛ, діагностичними підрозділами і кабінетами, параклінічними і допоміжними службами ЦРЛ, надає їм консультативні послуги та ,за необхідності, використовує їх послуги.
  2. Для надання невідкладної хірургічної допомоги хворим використовується ресурс операційного блоку в цілодобовому режимі, а для планових оперативних втручань – згідно затвердженого завідувачем відділення розкладу планових операцій.
  3. Взаємодіє з обласними закладами: обласними лікарнями (Київська обласна клінічна лікарня, Київська обласна лікарня №2 ), службою Екстреної медичної допомоги.
 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВІДДІЛЕННЯ
  До складу хірургічного відділення входять:

  1. Палати для цілодобового перебування оперованих та не оперованих хворих.
  2. Операційний блок з ургентною та плановою операційними.
  3. Палата інтенсивної терапії.
  4. Чиста та гнійна перев’язувальні.
  5. Медсестринский пост.
  6. Маніпуляційний кабінет.
  7. Ординаторська.
  8. Кабінет старшої медичної сестри відділення з виділенням місця для зберігання ліків і інших засобів медичного забезпечення.
  9. Буфетна-їдальня.
  10. Туалетні кімнати, кімната гігієни.
  11. Господарські приміщення.
  12. Операційний блок та палата інтенсивної терапії хірургічного відділення оснащені централізованою подачею кисню, обладнані генератором автономного електроспоживання. В палатах використовуються кисневі концентратори.

 9. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

  1. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги покладається на завідувача відділення.
  2. Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснює заступник головного лікаря ЦРЛ з медичної частини.
  3. Вибірковий внутрішній і зовнішній контроль якості роботи включає експертизу летальних випадків, випадків ускладнень, в т.ч. післяопераційних, випадків подовжених чи скорочених термінів лікування хворих в стаціонарі, випадків запізнілої госпіталізації, випадків скарг пацієнтів чи їх родичів.
  4. Внутрішній і зовнішній контроль якості надання медичної допомоги пацієнтам здійснюється з обов’язковим врахуванням результатів вивчення оцінки якості отриманої пацієнтами допомоги.
 10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
  Перелік наявних приміщень та їх оснащення

  Поряд-ковий номер Найменування відокремленого структурного підрозділу та режим роботи Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію
  найменування кількість
  1 2 3 4 5 6
  1 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Хірургічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Ординаторська
  (хірургія)
  Площа 23,0 м2
  Диван
  Київська меблева фабрика ім.”Боженка”
  1 1998
  задовільний*
  Негатоскоп
  Черкаси, Україна
  1 2018
  задовільний*
  Стіл ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 4 2018
  задовільний*
  Стільці ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 4 2018
  задовільний*
  Стілець роликовий ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 3 2018
  задовільний*
  Телевізор
  «Funai», Японія
  1 2001
  задовільний*
  Тонометр ММП-60
  Україна
  1 2010
  задовільний*
  Тумбочки ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  1 2008
  задовільний*
  Шафа для одягу ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 3 2018
  задовільний*
  Шафа для документів
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  1 2018
  задовільний*
  2 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Хірургічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-п’ятниця
  з 8.00 до 16.42
  Вихідні дні:
  субота, неділя.
  Кімната старшої медсестри з місцем для зберігання медикаментів
  (сестринська справа)
  Площа 13,3 м2
  Бактерицидна установка ОБН 1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2017
  задовільний*
  Гігрометр психрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2003
  задовільний*
  Стіл письмовий меблева фабрика “Бровари меблі” 1 1998
  задовільний*
  Стілець Київська меблева фабрика ім. “Боженка” 3 2003
  задовільний*
  Стілець ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Тумбочка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Шафа для медикаментів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 3 2018
  задовільний*
  Шафа для одягу
  Київська меблева фабрика “Боженка”
  1 2003
  задовільний*
  Шафа з сейфом ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  3 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Хірургічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Процедурна для ін’єкцій та внутрішньовенних вливань
  (сестринська справа)
  Площа — 14,0 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН 1-30 ЗАТ “Заповіт” 1 2018
  задовільний*
  Гігрометр психрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2017
  задовільний*
  Глюкометр Ван Тач
  Німечина
  1 2014
  задовільний*
  Кушетка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Сейф МШ-2
  СРСР
  1 1988
  задовільний*
  Стіл маніпуляційний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стіл робочий ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стільці ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Тонометр ВК 2001-3001
  Китай
  1 2016
  задовільний*
  Тумбочка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Росія
  2 2003
  задовільний*
  Холодильник «НОРД» Україна 1 2003
  задовільний*
  Центрафуга ОПН-8
  Киргизія
  1 1991
  задовільний*
  Шафа з сейфом ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Шафа для медикаментів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Штативи
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  8 2001
  задовільний*
  4 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Хірургічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Перевязочна чиста
  (хірургія),
  (сестринська справа)
  Площа 16,6 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН 1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2017
  задовільний*
  Бікси
  Росія
  10 1995, 2016
  задовільний*
  Візок для транспортування хворих 1 1995
  задовільний*
  Інструменти
  Пакістан, Росія,Німеччина
  229 1986,2014
  задовільний*
  Лампа безтіньова потолочна 7 рефлекторів Росія 1 1989
  задовільний*
  Підставка під таз ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стіл для анестезіолога ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стіл інструментальний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
  задовільний*
  Столик маніпуляційний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стіл палатний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стіл перев’язувальний
  «ОСУ-1» Росія
  1 1967
  задовільний*
  Сухожарова шафа «FN-500» Турція 1 2005
  задовільний*
  Ходулі
  Україна
  2 1989
  задовільний*
  Шафа медична ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Шафа для посуди ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Шини Белера
  Росія
  5 1995
  задовільний*
  5 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Хірургічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Перевязочна гнійна
  (хірургія),
  (сестринська справа)
  Площа 16,4 м2
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН 1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2017
  задовільний*
  Бікси,
  Росія
  11 1990-2016
  задовільний*
  Інструменти
  Україна, Росія, Пкістан, Німеччина
  231 1986-2016
  задовільний*
  Каталка для хворих ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “Експерт”, Україна
  1 2018
  задовільний*
  Лампа безтіньова потолочна 6-ти рефлторна Україна 1 1990
  задовільний*
  Ректоскоп з волокнистим
  світоводом РЕ-ВС-3 Росія
  1 2011
  задовільний*
  Стерилізатор повітряний
  ГП-40, Україна
  1 2010
  задовільний*
  Стіл операційний механічний Росія 1 1990
  задовільний*
  Столик інструментальний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
  задовільний*
  Стіл маніпуляційний ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стіл для анестезіолога ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Шафа для іпструментів ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Шафа медична ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  6 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Хірургічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Палата інтенсивної терапії
  (хірургія),
  (сестринська справа)
  Площа 15,1 м2
  Апарат ШВЛ «Бриз»,
  Україна
  1 2002
  задовільний*
  Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги 1 2018
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН 1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2018
  задовільний*
  Відсмоктувач хірургічний
  «Єлема АМ-1», Україна
  1 2007
  задовільний*
  Модульний монітор «Penlon CP-М5» Велика Британія 1 2013
  задовільний*
  Ліжко функціональне ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “Експерт”
  2 2017
  задовільний*
  Тумбочки прикроватні
  ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “Експерт”
  2 2018
  задовільний*
  Шафа медична металева , ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “Експерт”
  1 2018
  задовільний*7
  7 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Хірургічне відділення
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  9 палат
  (хірургія),
  (сестринська справа)
  Площа загальна — 202,1 м2
  Площа №1-32,2 м2
  Площа №2-24,2 м2
  Площа №3-23,3 м2
  Площа №4-23,3 м2
  Площа №5-22,6 м2
  Площа №6-22,6 м2
  Площа №7-22,5 м2
  Площа №8-13,1 м2
  Площа №9-18,3 м2
  Бактерицидна установка ОБН 1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  9 2018
  задовільний*
  Ліжко функціональне ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “АМед” Україна
  32 2018
  задовільний*
  Тумбочка приліжкова ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “Експерт”, Україна
  31 2018
  задовільний*
  Стільці
  ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “Амед”, Україна
  18 2018
  задовільний*
  Телевізор «MEREDIAN» Україна 2 1990
  задовільний*
  Холодильник «NORD» Україна 1 2000
  задовільний*
  8 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Операційне відділення загальнохірургічного профілю
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Ургентна операційна
  (хірургія),
  (сестринська справа (операційна))
  Площа 31,08 м2
  Апарат ШЛВ «Бриз»
  ТОВ“Буревісник”, Київ,Україна
  1 2003
  задовільний*
  Апарат високочастний
  елетрохірургічний
  «ЕХВА-Надія-2» Україна
  1 2009
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН-150 ЗАТ “Заповіт”, Україна 2 2016
  задовільний*
  Відсмоктувач «Almos» LC-16 Німеччина 1 2012
  задовільний*
  Відсмоктувач «Елема-Н», Росія 1 2007
  задовільний*
  Інструменти Росія, Пакістан, Німеччина 225 1986-2016
  задовільний*
  Камера ультрафіолетова «Мобіл» ЗАТ “Заповіт” 1 2012
  задовільний*
  Кисневий концентратор «Newlife 10», США 1 2007
  задовільний*
  Лампа 4-х рефлекторна
  Росія
  1 1989
  задовільний*
  Лампа 9-ти рефлекторна
  потолочна,
  Росія
  1 1997
  задовільний*
  Опромінювач бактерицидний рециркулятор ОРБПе-5-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2010
  задовільний*
  Підставки під бікси
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  2 2018
  задовільний*
  Підставаки під тази
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  2 2018
  задовільний*
  Ренімаційно-
  хірургічний монітор «Ютас» ТОВ “ЮТАС” Україна
  1 2010
  задовільний*
  Реанімаційний столик «Varitherm», Німечина 1 2006
  задовільний*
  Стіл операційний універсальний Китай 1 2008
  задовільний*
  Стіл інструментальний ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “АМед” Україна
  1 2018
  задовільний*
  Стіл анестезіолога
  ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “АМед” Україна
  1 2018
  задовільний*
  Стіл маніпуляційний
  ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “АМед” Україна
  2 2018
  задовільний*
  Стіл інструментальний великий ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “АМед” Україна
  1 2018
  задовільний*
  Стільці ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “АМед” Україна
  2 2018
  задовільний*
  Шафа медична металева Україна 1 1989
  задовільний*
  Штатив
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  2 1989
  задовільний*
  9 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Операційне відділення загальнохірургічного профілю
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Планова операційна
  (хірургія), (сестринська справа (операційна))
  Площа 24 м2
  Апарат ШЛВ «Бриз» Київ, Україна “Буревісник” 1 2003
  задовільний*
  Апарат високочастний
  елетрохірургічний «ЕХВА-Надія-2» Україна
  1 2010
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБП-150 ЗАТ “Заповіт” 1 2016
  задовільний*
  Відсмоктувач
  «Біомед», Китай
  1 2010
  задовільний*
  Відсмоктувач «Avіа»,
  Турція
  1 2009
  задовільний*
  Інструменти Росія, Пакістан, Німеччина 197 1986-2016
  задовільний*
  Лампа потолочна 6-ти рефлекторна,
  Росія
  1 1990
  задовільний*
  Підставки під бікси
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  2 2018
  задовільний*
  Підставаки під тази
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  1 2018
  задовільний*
  Ренімаційно-
  хірургічний монітор «Ютас» ТОВ “ЮТАС”, Україна
  1 2004
  задовільний*
  Стіл операційний «Медіум», Будапешт, Румунія 1 1994
  задовільний*
  Стіл інструментальний
  ТМ “Заповіт”, Україна
  4 1989
  задовільний*
  Стіл інструментальний великий
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  1 2018
  задовільний*
  Стіл маніпуляційний
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  2 2018
  задовільний*
  Стіл анестезіолога
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  1 2018
  задовільний*
  Штатив
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2010
  задовільний*
  10 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Операційне відділення загальнохірургічного профілю
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Передопераційна планової операційної
  (хірургія),
  (сестринська справа (операційна))
  Площа 23,3 м2
  Бактерицидна установка ОБН-150 ЗАТ “Заповіт” 2 2018
  задовільний*
  Бікси,
  Росія
  20 1998
  задовільний*
  Дозатори для миючих засобів Німечина 2 1999
  задовільний*
  Стіл інструментальний
  ТМ “Заповіт”, Україна
  1 1990
  задовільний*
  Стільці
  фабрика “Броваримеблі”,Україна
  2 1994
  задовільний*
  Умивальник
  Дніпрокераміка, Україна
  2 2017
  задовільний*
  Шафа медична металева
  ТМ “Заповіт”, Україна
  2 1994
  задовільний*
  11 Лікувально-профілактичний підрозділ Операційне відділення загальнохірургічного профілю
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Передопераційна ургентної операційної
  Площа 13,0 м2
  Бактерицидна установка ОБН 1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2018
  задовільний*
  Ваги
  Україна
  1 2010
  задовільний*
  Підставка під таз ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Столик інструментальний ЗАТ “Заповіт”, Україна 1 1989
  задовільний*
  Умивальник
  Дніпрокераміка, Україна
  2 2017
  задовільний*
  Шафа металева медична
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  2 1989
  задовільний*
  12 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Операційне відділення загальнохірургічного профілю
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Стерилізаційна
  (сестринська справа (операційна))
  Площа 7, 69 м2
  Аквадистилятор електричний «Д-10», Росія 1 2007
  задовільний*
  Водонагрівач «Tesy» 100л “Фикосота ООД” Болгарія 1 2009
  задовільний*
  Стіл
  ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна
  1 2018
  задовільний*
  Шафа металева ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Шафа для господарчого інвентаря ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  13 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Операційне відділення загальнохірургічного профілю
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок-неділя цілодобово
  Анестезіологічна (кімната зберігання отруйних, сильнодіючих психотропних та наркотичних лікарських засобів)
  Площа 10,0 м2
  Гігрометр психрометричний ВІТ-I, ВІТ-II,
  ПАТ “Склоприлад”, Україна
  2 2013,2014
  задовільний*
  Глюкометр «ІМЕ-ДС» Німечина 1 2005
  задовільний*
  Дефібрилятор
  «Філіпс», США
  1 2007
  задовільний*
  Комплекс анестезіологічний-реанімаційний РМ-50 ТОВ “Емансіс” 1 2010
  задовільний*
  Кушетка ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Лагингоскоп з клинками,
  зарядним пристроєм,
  Німеччина
  2 2010
  задовільний*
  Сейф МШ-2
  СРСР
  2 1989
  задовільний*
  Стіл робочий ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Стілець ТОВ”Хімлаборреактив”,
  ТМ “Експерт”,
  Україна
  4 2018
  задовільний*
  Тонометр з манжеткою для дітей,
  Німечина,
  1 2016
  задовільний*
  Тонометр,
  Китй
  2 2016
  задовільний*
  Фонендоскоп
  Німеччина
  1 2016
  задовільний*
  Шафа медична ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 3 2018
  задовільний*
  Шафа дерев’яна
  фабрика “Броваримеблі”, Україна
  1 1989
  задовільний*
  14 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Операційне відділення загальнохірургічного профілю
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Інструментальна
  (сестринська справа (операційна))
  Площа 13,0 м2
  Апарат ШЛВ «Ivent Vezsamed» Ізраіль 1 2009
  задовільний*
  Акумулятор,
  США
  1 2013
  задовільний*
  Апарат УКЛ-60,
  СРСР
  1 1969
  задовільний*
  Апарат УКБ,
  СРСР
  1 1959
  задовільний*
  Бактерицидна установка ОБН 1-30
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2018
  задовільний*
  Лампа пересувна,
  Польща
  1 2011
  задовільний*
  Лампа акумуляторна
  СБПА, СРСР
  1 1979
  задовільний*
  Набір медичних інструментів 1 2000
  задовільний*
  Набір нейрохірургічний 1 1997
  задовільний*
  Підставка для додаткових приладів до операційного стола 1 2010
  задовільний*
  Підставка під закисні балони
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  2 1989
  задовільний*
  Стерилізатор повітряний
  ГП-80 ТОВ “МІЗ-МА”
  2 2009
  задовільний*
  Столик інструментальний
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 2010
  задовільний*
  Шафа медична металева
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  5 1990
  задовільний*
  15 Лікувально-профілактичний підрозділ
  Операційне відділення загальнохірургічного профілю
  07201
  Київська область, Іванківський район,
  смт. Іванків,
  вул. Поліська, 65
  Робочі дні: понеділок – неділя цілодобово.
  Матеріальна
  Площа 8,4 м2
  Стіл робочий ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
  задовільний*
  Стілець ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 2 2018
  задовільний*
  Шафа металева
  ЗАТ “Заповіт”, Україна
  1 1998
  задовільний*
  Шафа для одягу ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 1 2018
  задовільний*
  Шафа ТОВ”Хімлаборреактив”, ТМ “АМед” Україна 3 2018
  задовільний*

About the author

admin administrator